MENU

Nyheder om Lydighed

Her på siden kan du læse nyt om Lydighed i DKK.

TILMELD DIG DKK´S NYHEDSBREV

Er du interesseret i at blive opdateret løbende om, hvad der sker indenfor DKK-Lydighed?

tilmeld dig DKK´s nyhedsbrev her

Tilmeld dig med navn, adresse og email og klik af ud for det eller de aktivitetsområder, du er interesseret i at følge med i.Vi lover ikke at fylde din indbakke med ligegyldigheder.

Men fortryder du din tilmelding til vores nyhedsbrev, kan du til hver en tid nemt afmelde igen.
Det gør du i bunden af det seneste nyhedsbrev, du har modtaget fra os. Her kan du også ændre dine præferencer, hvis der er andre interesseområder, du hellere vil høre fra.

2022

Nyheder

Barselsvikar for Lydighedsudvalget, 01.07.2022

01.07.2022

Da Signe er gået på barsel, er Dorthe Fæster Sørensen ny på pinden som LP sekretær, I kan fange hende på doso@dkk.dk

Ny skæringsdato for godkendelse af LP-prøver for det kommende år, 01.07.2022

01.07.2022

LP-Udvalget har besluttet at ændre skæringsdatoen for godkendelse af LP-prøver for det kommende år fra 1/8 til 1/10:

Alle lydighedsprøver uanset ansøgningstidspunkt godkendes 1. oktober for det kommende år. Ved sammenfald i datoerne, rangeres prøverne således: internationale prøver, kredsprøver, specialklubbernes prøver og private arrangører. Prøver, der ansøges senere end 1. oktober, godkendes på baggrund af først til mølle-princippet.

Baggrunden for beslutningen er, at folk har travlt med sommerferieafvikling og DM mm. så der er ikke kommet ret mange ansøgninger ind omkring 1/8. Den nye dato skulle gerne give folk bedre tid og overskud til at planlægge det nye prøveår.

Internationale Lydighedsprøver i Roskilde, 06.05.2022

06.05.2022

Så er der sendt PM og startnumre ud til Lydighedsprøverne i Roskilde. Kataloget findes som sædvanlig på Hundeweb.

Lørdag
Ca. starttider Ring 1:
Kl. 10 Eliteklassen
Kl. 13 Klasse 3

Ca. starttider Ring 2:
Kl. 10 Klasse 1
Kl. 11.30 Klasse 2

Katalog lørdag: www.hundeweb.dk/dkk/public/downloadProvePdfKatalog/10-22042_katalog.pdf?REFNR=10-22042

Søndag
Ca. starttider Ring 1:
Kl. 10 Eliteklassen
Kl. 13 Klasse 3

Ca. starttider Ring 2:
Kl. 10 Klasse 2
Kl. 12 Klasse 1

Katalog søndag: www.hundeweb.dk/dkk/public/downloadProvePdfKatalog/10-22043_katalog.pdf?REFNR=10-22043

Fejl i LP Kritiksystemet, 06.05.2022

06.05.2022

Der har desværre været en fejl i en af koefficienterne i eliteklassen i vores LP Kritiksystem i den første del af året, således at man kunne opnå for mange points. Fejlen er nu rettet, med tilbagevirkende kraft, så alt er i orden. Nogle få hundeførere har fejlagtigt fået et elitecert i perioden, disse er blevet kontaktet direkte. Vi beklager fejlen meget, og opfordrer alle til at kontakte DKK hurtigst muligt, hvis I opdager fejl, så vi kan få dem rettet hurtigst muligt.

Med venlig hilsen LP-Udvalget

Justeringer af LP Reglementet 2022, 11.03.2022

11.03.2022

Efter LP-dommermødet er der kommet nogle små justeringer og præciseringer til LP Reglementet, den nyeste version ligger nu på hjemmesiden: www.dkk.dk/kurser-prover-og-traening/aktiviteter-med-din-hund/lydighed/lydighedsreglement

Ny Lydighedsdommer, 25.02.2022

25.02.2022

Så kan vi officielt sige velkommen og stort tillykke til Anja Bege Knudsen som ny Lydighedsdommer!

Dommerlisten er opdateret, også med vores to aspiranter Jan Sillemann og Susanne Jervin http://www.dkk.dk/.../aktiviteter-med.../lydighed/kontakter

2021

Nyheder

Resumé fra udvalgsmøde, 25.10.2021

05.11.2021

Højdepunkter fra mødet d. 25. oktober i Lydighedsudvalget

Ændring af reglerne for Årets Hund 2022:

Det er jo desværre ingen hemmelighed eller nyhed, at det ikke rigtig er lykkedes at finde en form for finalen til Årets Hund konkurrencen, som fungerer ordentligt. Igen i år oplever vi meget få tilmeldinger, som gør det rigtig svært at få til at hænge sammen økonomisk. Nogle drømmer sig tilbage til tiden i Herning, for det er vist det format flest er enige om fungerede. Herning er desværre ikke længere en mulighed, da udstillingen er vokset så meget, at der ikke er plads til at afholde LP der. Derfor har Lydighedsudvalget besluttet at afskaffe selve finalen til Årets Hund fremover. I stedet bliver den sidste kvalifikationsprøve afholdt på arrangementet Hund i Fokus på Vilhelmsborg, den modsatte dag af Danmarksmesterskaberne. Efter den sidste kvalifikationsprøve er afsluttet, bliver Årets Hunde kåret.

Derudover besluttes det at for at en prøve kan udvælges af Lydighedsudvalget til at kvalificere til Årets Hund, skal der mindst være svarende til to (2) dommere på prøven. Således vil prøven få en størrelse, så alle der vil, bør kunne få en chance for at deltage.

Ændring i Lydighedsreglementet 2022:

Da vi på mødet var nødt til at håndtere flere problematiske hændelser ifm. fællesøvelserne, besluttede udvalget at indføre en sanktionsmulighed, dommerne kan bruge. Sanktionen er en udelukkelse for prøvedeltagelse i tre (3) måneder og kan gives til hunde, der forstyrrer ved at gå over til en anden hund i fællesøvelserne. Det gælder derfor ikke hunde, der blot forlader stedet og fx går med sin fører. Derudover arbejdes der med at finde alternativer til fællesøvelserne i de små klasser, men de bliver først effektueret fra 2023. I finder ændringen på s. 8 i 2022 Reglementet.

Tidsplaner på prøvedagene:

På mødet behandlede vi også en forespørgsel om mere detaljerede tidsplaner, så særligt nye udøvere får bedre mulighed for vide hvornår de skal ind på banen. Da udvalget meget gerne vil hjælpe nye i gang, er det naturligvis indført med det samme. Vi opfordrer alle andre arrangører til også at sætte starttidspunkt på for hver klasse.

Flere Lydighedsdommere:

Vi har jo to rigtig dygtige dommerelever i gang, og en dommeraspirant, som kun mangler sin eksamen, men vi kunne godt bruge flere LP-dommere på landsplan. Derfor er LP-udvalget gået i gang med at kigge på hvordan vi kan gøre det lettere at komme i gang, for dem som har lyst.

VM LP 2022:

Da det oprindelige værtsland for VM i LP 2022; Letland allerede nu har valgt at aflyse pga. Covid-19 omstændighederne, har vi smidt et lod i puljen, og det ser ud som om at VM kommer til at blive afholdt på Vilhelmsborg til sommer!

Finale i Årets Hund 2021

Grundt utroligt få tilmeldinger til finalen i Årets Hund, har Lydighedsudvalget desværre set sig nødsaget til at afvikle alle klasserne om lørdagen. De, som har tilmeldt sig klasse 2 og 3 om søndagen, vil automatisk få flyttet sin tilmelding til om lørdagen. Hvis en deltager ikke ønsker at deltage om lørdagen, kan vedkommende naturligvis få sit tilmeldingsgebyr retur ved at sende afbud til sekretæren sije@dkk.dk

Vi beklager meget de gener, det måtte give, men økonomisk kan det ikke forsvares at holde det over to dage, med så få tilmeldinger.

Reglementer for 2022

Så er både Lydighedsreglementet, samt DM og ÅH reglerne for 2022 godkendt af DKK's bestyrelse. Lydighedsreglementet træder i kraft 1. januar 2022.

Lydighedsreglement: www.dkk.dk/kurser-prover-og-traening/aktiviteter-med-din-hund/lydighed/lydighedsreglement

DM regler: www.dkk.dk/kurser-prover-og-traening/aktiviteter-med-din-hund/lydighed/dm

ÅH regler: www.dkk.dk/kurser-prover-og-traening/aktiviteter-med-din-hund/lydighed/dm-og-%C3%A5rets-hunde-i-lydighed

Lydighedsprøverne i Vejen flyttes til Fyn, 26.05.2021

26.05.2021

På grund af Covid-19 situationen, er vi blevet nødt til at adskille lydighedsprøverne fra udstillingen i Vejen. Derfor vil lydighedsprøverne d. 19. og 20. juni blive afholdt i Birkende på Fyn i stedet.

Hvis nogen skulle ønske sig at afmelde sig prøven, skal de skrive en mail til sije@dkk.dk inden på mandag, så vil de få det fulde tilmeldingsgebyr refunderet.

Deltagerne har fået mail direkte fra Hundeweb.

De nye guld, sølv og bronze-titler, 26.05.2021

26.05.2021

Der er lidt usikkerhed om man kan søge de nye guld, sølv og bronze for allerede opnåede resultater.

Det kan man godt. I kan ansøge om titlerne via min side på hundeweb.

Prøvelederkursus Sjælland, 26.05.2021

26.05.2021

Der er opslået Prøvelederkursus på Sjælland d. 26. juni. Underviser Brian Esbensen. Tilmelding: https://www.hundeweb.dk/dkk/pu...

Landsholdet 2021, 18.02.2021

18.02.2021

Landsholdet i Lydighed er nu udtaget til VM 2021, du kan se det på Landsholdssiden.

Lydighedsudvalget har besluttet at indføre en forsøgsordning med wildcards til VM og NM i 2021. Ordningen er lavet for at give ekvipager, der ikke har fundet vej gennem nåleøjet i udtagelsen til landsholdet, en mulighed for at deltage i mesterskabet og dermed samle erfaring. Disse ekvipager kan blive tildelt et wildcard, således at vi får alle Danmarks pladser i spil. En ekvipage, der har fået et wildcard, deltager på lige fod med resten af landsholdet, men modtager ikke det økonomiske tilskud fra DKK.

Der er endnu ikke udtaget en reserve til VM 2021.

LP Reglement 2021, DM- og ÅH-regler, 27.01.2021

27-01-2021

LP Reglementet for 2021, DM- og ÅH-reglerne for 2021 forefindes nu på siderne. Årets rettelser er markeret med gult, således at det er let at se ændringerne. Som noget nyt, har DKK udarbejdet en række generelle bestemmelser ang. udstillinger og prøver, derfor er der slettet en del af den generelle tekst fra LP Reglementet, fordi den opdaterede tekst nu findes i det andet dokument.

Fremover vil det være sådan, at når man tilmelder sin hund til en udstilling, prøve eller anden konkurrence via hundeweb.dk, så bekræfter man at være bekendt med BÅDE Dansk Kennel Klubs generelle bestemmelser for udstillinger og prøver i Danmark OG reglementet for den konkurrencedisciplin, som man tilmelder sig, samt at ville overholde begge disse reglementer.

LP Reglement 2021

LP DM regler 2021

LP ÅH regler 2021

Generelle bestemmelser for afholdelse af udstillinger og prøver i Danmark


2020

Nyheder

Aflysning af finalen til Årets Lydighedshund 2020, 03.10.2020

30-10-2020

Vi er desværre nødsaget til at aflyse finalen i Årets Hund, som skulle have været afviklet lørdag d. 7. november pga. de nyeste Covid-19 retningslinjer fra Kulturministeriet. Heri fremgår at man gerne må afholde tidsforskudte konkurrence aktiviteter med et maksimum på 10 personer, dette tal er inklusiv dommere og evt. personale (sekretærer, hjælpere mv.). Det fremgår desværre også at man må ikke inddele den samme konkurrence i flere sektioner og afvikle disse på samme sted og tidspunkt.

Det vil i praksis sige, at vi skulle have haft afviklet én klasse ad gangen, og med tid til opsætning af bane, tiden det tager for deltagerne at gå programmet, sammentælling af points og præmieoverrækkelse efter hver klasse, tid til at få folk ud af døren, gøre rent og spritte alting af imellem klasserne…. Og så starte forfra med den næste klasse, kan vi simpelthen ikke få tidsplanen til at gå op.

Lydighedsudvalget er rigtig kede af at måtte aflyse finalen, men der skal ikke være nogen tvivl om at vi har vendt hver en sten, for at undersøge mulighederne for at afholde arrangementet. Det vigtigste lige nu er dog at vi agerer forsvarligt og inden for de gældende retningslinjer, så vi kan mindske smitten med Covid-19.

Prøven er derfor aflyst, og deltagerne vil få refunderet deres tilmeldingsgebyr.

I stedet har Lydighedsudvalget besluttet at udnævne ÅH vinderne blandt de tilmeldte til finalen, på baggrund af de allerede opnåede resultater. Vinderne vil modtage deres diplom, roset og pokal med posten. Vi ønsker vinderne stort tillykke!

LP 1:

1) High Working B C SkyRay Leo og Jette Palle

2) Gawain's Black Dream og Ane Pia Florin Andersen

3) Nice Of You To Come Bye Brilliant B og Susanne Schapel

LP2:

1) Proximacentauri og Patricia V. Pedersen

2) Lemon og Pernille Nielsen

3) CleverSoul Heart Of Passion og Birgitte Knudsen

LP3:

1) High Working B C Sweeping Sky Kenna og Pernille Dyrmann

2) Kewstock Smiling at Life og Susanne Jervin

3) Welshriverdee All About Fix og Maiken Andersen

LPC:

1) Yousee og Anita Lyngby

2) High Working B C SkyLee og Miriam Søndergaaard

3) Leading Angel's The Color Purple og Katrine Starup

LPE:

1) High Working B C Bonus og Siri Renée Richter Jungersen

2) Casey og Miriam Søndergaaard

3) Skjernå Bordercollie Tiffanie og Helle Thomsen

På grund af samlet pointlighed mellem 1 og 2 i eliten, er vinderen den hund med det bedste enkelte resultat, jf. ÅH reglerne 2020

Med venlig hilsen,

Jørgen Hindse

Formand for Lydighedsudvalget

Dansk Kennel Klub

Nye regler, 08.10.2020

08.10.2020

Nyheder fra LP-udvalget:

Nye regler:

Lydighedsudvalget har besluttet af de nye FCI Obedience regler træder i kraft 1. januar 2022. Hermed følger vi NM og VM, som bliver afholdt med de nuværende FCI regler i 2021. Derfor træder vores danske regler også først i kraft d. 1. januar 2022. D. 1. januar 2021 vil vi offentliggøre de danske regler, så der bliver tid til at træne på dem frem mod de træder i kraft.

Nye titler:

Der indføres bronze-, sølv- og guldtitel i LP1, LP2, LP3 og championklassen, når hunden har opnået hhv. 5, 10 og 15 førstepræmier i den pågældende klasse.

Titlerne benævnes hhv. LP1B, LP1S, LP1G, LP2B, LP2S, LP2G, LP3B, LP3S, LP3G, LPCB, LPCS, LPCG, og de kan påføres hundens stambog mod betaling af gældende gebyr.

Juniorklasse:

Der indføres en juniorklasse, hvor føreren skal være 12-18 år.

Juniorklassen svarer til klasse 1, bedømmes på samme måde og afvikles i forbindelse med denne.

Hunden må gerne deltage i en højere klasse med en anden fører, dog må hunden maximalt deltage i to lydighedsprøver på samme dag.

Der afholdes DM i juniorklassen under forudsætning af, at der er mindst 3 kvalificerede deltagere.

Belønning:

Som et forsøg indføres i 2021 mulighed for at belønne med trækkelegetøj i klasse 1, juniorklasse og klasse 2.

Føreren må ikke have legetøjet i lommen under prøven, så det skal opbevares af en hjælper ved ringsiden eller det kan evt. lægges på et bord ved ringsiden.

Belønningen skal foregå på anvist sted, der må ikke benyttes legetøj med piv/lyd, og hunden må ikke kunne stikke af med legetøjet.

Legen må ikke genere deltagere i andre ringe, den skal være kortvarig og må ikke forsinke prøvens afvikling.

Disse nye tiltag træder i kraft ifm. Lydighedsreglementet 2021.

Derudover har LP-udvalget oprettet en Facebook-gruppe: DKK Lydighed - Dansk Kennel Klub, som har til formål at offentliggøre informationer fra Dansk Kennel Klubs Lydighedsudvalg til gruppens medlemmer. Du finder den her: https://www.facebook.com/group...

Genåbning af tilmelding til prøver, 28.08.2020

28.08.2020

På grund af Covid-19 situationen har Lydighedsudvalget helt ekstraordinært valgt at genåbne tilmeldingen til prøverne, som skulle have været afviklet i Ballerup, men som nu er flyttet til Roskilde pga. aflysning af udstillingen i Ballerup. Der bliver ikke pålagt ekstra gebyr for eftertilmelding.

Sidste tilmeldingsfrist 6. september, eller når max antal deltagere er nået.

Derudover afholdes der LP prøver d. 26. +27. september i Viborg i stedet for de aflyste prøver i Kreds 4. Prøverne kommer til at have de samme udtagelser.

DM LP 2020, 26.08.2020

26.08.2020

Så er der udsendt PM (praktiske meddelelser) til deltagerne. Kataloget ligger på hundeweb og tidsplan samt andre informationer ligger på DM siden.

LP-reglement 2021, 26.08.2020

Nu er LP-reglementet for 2021 klar. Du finder det herunder.

LP Reglement 2021

Nyt fra LP-udvalget vedr. DM, 13.05.2020

Vigtig information fra LP-udvalget vedr. kvalifikation til DM 2020

Opdateret 13. maj 2020:

Vi forventer, at DM løber af stablen som planlagt 5/9 på Vilhelmsborg - med mindre en pludselig skærpelse indtræder fra sundhedsmyndighederne.

Ang. kvalifikationsprøver så har der været afholdt prøver siden 1/7-2019 - disse er gældende for kvalifikation til DM 2020, og sidste dato for kvalifikation er rykket en måned, således at prøver i juli 2020 også tæller med i kvalifikationen.

Der bliver derfor - og på trods af covid-19-pandemien - ikke lavet særlige regler for DM-udtagelser i år, da der i alle klasser er et antal kvalificerede på niveau med tidligere år.

Vi glæder os til at se jer alle på Vilhelmsborg i september.

--

DKKs LP-udvalg følger naturligvis myndighedernes og DKK´s anvisninger for at mindske risikoen for spredning af coronavirus.

I april og maj er en del lydighedsprøver blevet aflyst, det har givet anledning til bekymring med hensyn til kvalifikation til DM 2020.

DM afholdes som planlagt den 5. september 2020 på Vilhelmsborg.

Der er allerede afviklet 13 kvalifikationsprøver siden 1. juli 2019. Derudover er der 3 planlagte prøver i juni.

For at skaffe flere muligheder for kvalifikation til DM, har LP-udvalget besluttet, at

• DKKs internationale lydighedsprøver i Vejen 20. og 21. juni kvalificerer til DM2020 (og stadig til Årets Hund 2020)

• Fristen for kvalifikation til DM 2020 rykkes til 31. juli 2020.

LP-udvalget opfordrer de berørte kredse til at flytte lydighedsprøver fra april-maj til juni-juli. Prøverne skal være på Hundeweb med korrekt dato inden 1. maj 2020 for at kvalificere til DM 2020. Arrangører skal kontakte DKK på post@dkk.dk for at aftale flytning af prøver.

Situationen følges nøje – bliver det nødvendigt at foretage yderligere ændringer, vil der komme en ny udmelding fra LP-udvalget.

Pas godt på jer selv og hinanden!

DKK´s LP-udvalg

4. april 2020

Oplever du at du ikke modtager dit startnummer?

Oplever du at du ikke modtager dit startnummer, kan det være en god idé, inden du kontakter arrangøren eller Dansk Kennel Klub, at logge ind på hundeweb.dk på "min side" og vælge "mails". Sker det at du ikke finder dit startnummer der, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte arrangøren eller Dansk Kennel Klub.

FCI har lavet ændringer for 2021 i klasse 1, 2 og 3.

FCI har lavet ændringer for lydighedsprøve 1, 2 og 3.

Disse kan downloades her: Rules & guidelines for Obedience trials for classes 1, 2 and 3.

2019

Nyheder

Ændringer i takster for 2020

Der er sket lidt ændringer i taksterne for 2020.

Disse ændringer finder du under LP vejledning for arrangører: LP vejledning for arrangører 2020

Der er desuden tilføjet lidt under "registrering af resultater" vedrørende DKK's nye kritiksystem og hundeweb.

Har du spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte sekretæren for lydighed Terese Jørgensen.

Nyt LP kritiksystem

Dansk Kennel Klub har lanceret et nyt LP kritiksystem.

Det vil sige at pr. 1/1-20, skal man benytte dette kritiksystem, for at kunne resultatregistrere i hundeweb. Du finder manualen her eller under fanen "arranger en lydighedsprøve".

Har du spørgsmål eller har brug for hjælp til systemet, er du velkommen til at kontakte vores sekretær Terese Jørgensen på tejo@dkk.dk

Vinderne af nordisk mesterskab i lydighed 2019

Individuel konkurrence:

1. Kristin Gudem med Myrullen's Lazy Haste - Norge

2. Oili Huotari med Tending Breezy - Finland

3. Maria Brandel med Bryggarskogens Apps - Sverige

4. Mari Leiviskä med Tending Panther - Finland

Team Konkurrence:

1. Norge

2. Finland

3. Sverige

4. Danmark

Stort tillykke til alle deltagerne på vegne af Dansk Kennel Klub.

Hund i fokus og DM 2020 på Vilhelmsborg

Som noget helt nyt vil Hund I Fokus 2020 finde sted på det flotte Vilhelmsborg uden for Århus.

Det vil foregå i weekenden den 5.-6. september og der vil som altid være et hav af konkurrencer og aktiviteter.

Denne gang vil der afvikles alle Danmarksmesterskaber inden for DKK’s aktiviteter, herunder:

· DM i Lydighed, 5/9 (udendørs)

· DM i Rally 6/9 (udendørs)

· DM i HTM Freestyle 5-6/9 (indendørs)

· DM i Agility 5-6/9 (indendørs)

Vi glæder os til en god weekend i hundens tegn.

Nye gebyrer for prøver 2020

Der er kommet nye gebyrer for LP prøver 2020. De kan findes her: Kontingenter og gebyrer 2020.

De er samtidig også lagt ind i vores vejledning for arrangører 2020: LP Vejledning for Arrangører 2020

Nye regler samt vejledninger for 2020

Der er netop lagt nye regler samt vejledninger op på vores hjemmeside. Det gælder følgende:

Vejledning for arrangører 2020.

Årets hund regler 2020.

Retningslinjer for landsholdet.

DKK international lydighedsprøve i Ballerup d. 21-22/9-2019

Lørdag d. 21. og søndag d. 22 September afholdes der Internationale LP prøver i Ballerup. Bedømmelserne starter kl. 10.

Katalog kan I finde her: https://www.hundeweb.dk/dkk/pu...

I kan læse mere om pladsens åbningstider samt finde kort over området her: https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/ballerup2019

Lørdag:

Ring 1:

Dommer Mads Møller, Prøveleder Palle Bergsø, sekretær Niels-Henrik Jakobsen.

Eliteklasse (9 hunde)

Championklasse (4 hunde)

LP1 (8 hunde)

Ring 2:

Dommer Brian Espensen, Prøveleder Lone Thyrsgaard, sekretær Ulla Hobert.

LP3 (10 hunde)

LP2 (7 hunde)

Søndag:

Ring 1:

Dommer Palle Bergsø, Prøveleder Mads Møller, sekretær Niels-Henriksen Jakobsen.

Eliteklasse (10 hunde)

Championklasse (3 hunde)

LP2 (7 hunde)

Ring 2:

Dommer Lone Thyrsgaard, Prøveleder Erik Sørensen, Sekretær Ulla Hobert.

LP3 (12 hunde)

LP1 (10 hunde)

Lydighedsprøver 2020

DKK har indtil nu været arrangør af ca. 10 årlige internationale lydighedsprøver i forbindelse med udstillingerne i Roskilde, Vejen, Bornholm og Ballerup, samt et par enkelte indendørsprøver i Sorø eller Stenlille. Disse prøver har også fungeret som kvalifikationsprøver til Årets Hund og landsholdet.

DKK's Lydighedsudvalg har besluttet at udfase disse prøve arrangeret af DKK, og i stedet lade prøver afholdt af andre arrangører kvalificere til ÅH og landsholdet. På den nye måde kan en enkelt prøve dermed tælle dobbelt – eller trippelt, så en kredsprøve eks. både tæller som kvalifikation til DM, ÅH og landsholdet. Dette imødekommer også et ønske fra deltagerne om at samle prøverne, så det ikke er økonomien, der bestemmer om de vil gå efter ÅH, DM eller begge dele.

Lydighedsudvalget har valgt at lave en blid overgang, og har dermed besluttet at DKK stadig afholder lydighedsprøver i Ballerup 2020 og Vejen 2020, hvoraf resten af prøverne lægges ud til DKK’s kredse, specialklubber og evt. private foreninger i prioriteret rækkefølge.

Lydighedsudvalget holder møde d. 9/9-19, hvor de nærmere regler vil blive udarbejdet. Disse vil blive offentliggjort i LP Vejledning for arrangører 2020 på dkk.dk efterfølgende.

De foreløbige retningslinjer for at ansøge om prøver, der kvalificerer til ÅH og landsholdet er følgende:

Ved ansøgning senest d. 1/9-2019 har kredsen/specialklubben fortrinsret på prøvedatoen det kommende år. Skulle der være sammenfald for dag og område, prøves der at findes en løsning. Den første ansøger vil dog have fortrinsret.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Lydighedsudvalget udvælger 10-14 kvalifikationsprøver til ÅH ud fra principper om kalendermæssig og geografisk fordeling, som skal være tællende for det følgende år. Tilsvarende med kvalifikationsprøver til landsholdet, som helt oplagt kan placeres sammen med Årets Hund kvalifikationsprøver, her vil vi udvælge 5-8 prøver. De prøver som udvælges, vil automatisk blive til internationale prøver, hvor der også uddeles CACIOB’er/CIOB’er. Det vil vægte positivt at der afholdes prøver 2 dage i træk. Ansøgning om disse prøver foregår som sædvanligt via Hundeweb.

DKK vil naturligvis fortsat arrangere finalerne i Årets Hund og NM de år, hvor det er Danmark, der er ansvarlig for det.

Vi håber der bliver taget godt imod forslaget, som indebærer at der i endnu højere grad kan tiltrækkes LP deltagere til prøver over hele landet.

Mini opdatering i LP Reglementet 2019

Der er lavet en lille præcision i LP Reglementet 2019, hvor markeringen i øvelse 7 i championklassen nu er formuleret som en 'lille kegle', da det ikke har været hensigten at championklassen skulle kunne være sværere end eliteklassen.

Du kan som altid finde det opdaterede LP Reglement her: https://www.dkk.dk/uploads/documents/Aktiviteter/Lydighed/LP-Reglement-2019.pdf

Udtagelse til LP Landsholdet

Lydighedsudvalget har vurderet at det er kun placeringspointene fra ekvipagens fem bedste resultater, som tæller med i udtagelsen til landsholdet, således at ekvipagerne ikke er nødt til at deltage i samtlige prøver. I kan læse mere om udtagelseskriterierne her, hvor listen med placeringspoint også er opdateret: https://www.dkk.dk/kurser-prover-og-traening/aktiviteter-med-din-hund/lydighed/dkk-s-landshold-i-lydighed

Godkendelse af 'dobbeltprøver' i LP

Lydighedsudvalget har modtaget en henvendelse om en arrangør må afholde 2 lydighedsprøver på samme dag, svaret følger herunder:

En arrangør kan afholde to lydighedsprøver på samme dag, og de enkelte ekvipager kan deltage i begge prøver, hvis det ønskes. For den enkelte klasse skal der være forskellige dommere i prøve 1 og prøve 2. Der skal søges om to prøver hos DKK og betales standard gebyr til DKK for hver af prøverne.

Ved prøver med få deltagere kan man med fordel bruge en dommer som prøveleder. Således kan “dommer 1” dømme alle ekvipager i prøve 1, mens “dommer 2” er prøveleder i prøve 1. I prøve 2 skal “dommer 2” så dømme alle ekvipager, mens “dommer 1” er prøveleder.

Ydermere ønsker Lydighedsudvalget at gøre opmærksom på at der ingen begrænsninger er for specialklubber, kredse eller foreninger i antallet af prøver man må arrangere om året.

Løbetidstæver – lange prøvedage hhv. to prøver på samme dag

I forbindelse med godkendelsen af såkaldte dobbeltprøver, har Lydighedsudvalget ønsket at præcisere hvordan løbetidstæver bør håndteres. Reglerne er skrevet ind i LP vejledning for arrangører 2019, som du finder her: https://www.dkk.dk/uploads/documents/Aktiviteter/Lydighed/LP-vejledning-for-arrang%C3%B8rer-2019.pdf

Løbetidstæver skal føres til prøves sidst, og de skal som udgangspunkt bedømmes af samme dommer som resten af klassen.

Det kan dog give nogle særlige udfordringer i tilfælde med lange prøvedage.

Den dommer, der har dømt f.eks. kl. 8-13, kan ikke forventes at blive på stedet for at dømme en løbetidstæve f.eks. kl. 18.

I tilfælde, hvor dommeren er taget hjem, inden løbetidstæven skal til prøve, kan

1. løbetidstæven bedømmes af en anden dommer. Resultatet af prøven vil være officielt og tæller dermed til hhv. oprykning, championat eller DM, men ekvipagen opnår ikke en placering på dagen.

Eller

2. føreren vælge ikke at deltage i prøven og få tilmeldingsgebyret retur.

Ved arrangementer med to prøver på samme dag, skal løbetidstæver, der er tilmeldt begge prøver, således til to prøver med kort tids mellemrum.

Hvis føreren ikke ønsker dette, kan

1. føreren vælge ikke at deltage i den ene prøve og få tilmeldingsgebyret retur.

Eller

2. føreren vælge ikke at deltage i nogen af prøverne og få begge tilmeldingsgebyrer retur.

Ved arrangementer med to prøver, der afvikles efter hinanden, vil situationen for den første prøve ofte være som beskrevet ovenfor under lange prøvedage.

Med god vilje fra alle parter må den bedste løsning findes.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem