MENU

Sirius Senior

Konceptet ”Sirius Senior Stjerne” har til formål at målrette træningen og vedligeholde det gode samarbejde med seniorhunden, som samtidig får nye udfordringer og øget variation i hverdagen. Samtidig er det en mulighed for at indlære nye øvelser til glæde for både hund og fører.

For hunde over 8 år. En ældre hund skal da også til Siriusprøver. Her er prøver særligt for seniorhunde. En seniorhund kan dog også gå til prøve i de fleste andre siriusprøver. Men denne er særligt tilegnet den ældre hund.

Information

Prøvens navn og titel Hundens alder Dato for prøve
Sirius Senior Stjerne Begynder SISEB Minimum 8 år Prøven er altid åben for tilmelding. Se tilmelding og øvelsesbeskrivelse nedenfor

Læs mere her

Hvis du ønsker at træne din seniorhund op til at opnå titlen Sirius Senior Stjerne Begynder (SISEB), så læs mere her:

For prøven gælder

 • Prøveaflæggelse foregår ved fremsendelse eller upload af prøvevideo.
  Prøveaflæggelsen skal bestå af en færdigredigeret video af maksimalt 8 minutters længde.
 • Øvelserne på prøvevideoen skal vises i den rækkefølge, som er beskrevet i nedenstående øvelsesbeskrivelse.
 • Fører og hund skal kunne ses på video, hvor det er relevant. 
 • Fører må ikke have godbidder, legetøj eller lignende i hånden under udførelse af de enkelte øvelser.
  Det er førerens ansvar, at dette er tydeligt.
  Der må gerne belønnes, straks kriterierne for øvelsen er opnået. 
 • Føreren er ansvarlig for at tilse, at bedømmeren kan vurdere, at afstandene er opnået (såfremt afstandskrav er indeholdt i prøven). 
 • Prøven bedømmes med ”bestået/ikke bestået”. Såfremt der er 1 til 2 øvelser, der ikke lever op til kriterierne, indeholdt i prøven, får hund og fører mulighed for at gå op i disse øvelser igen en enkelt gang. 
 • En øvelse/position, der vises i en af kategorierne, må ikke gentages igen senere i samme prøve. Det vil sige, at hvis øvelse 5 f.eks. er ”slalom”, kan denne øvelse ikke gentages under den valgfri øvelse (øvelse 10).
 • Hunde af alle racer, med og uden FCI-stambog, kan deltage.

Prøvevideoen skal fremsendes til Johanna Allanach på joal@dkk.dk.
Du skal uploade videoen til youtube og fremsende link til videoen.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem