Hvis du ønsker at træne din seniorhund op til at opnå titlen Sirius Senior Stjerne Begynder (SISEB), så læs mere her:

Betingelser for deltagelse

Denne disciplin er for hunde, der er fyldt 8 år.

Hunde af alle racer, med og uden FCI-stambog, kan deltage.

For prøven gælder

 • Prøveaflæggelse foregår ved fremsendelse eller upload af prøvevideo.
  Prøveaflæggelsen skal bestå af en færdigredigeret video af maksimalt 8 minutters længde.
 • Øvelserne på prøvevideoen skal vises i den rækkefølge, som er beskrevet i nedenstående øvelsesbeskrivelse.
 • Fører og hund skal kunne ses på video, hvor det er relevant. 
 • Fører må ikke have godbidder, legetøj eller lignende i hånden under udførelse af de enkelte øvelser.
  Det er førerens ansvar, at dette er tydeligt.
  Der må gerne belønnes, straks kriterierne for øvelsen er opnået. 
 • Føreren er ansvarlig for at tilse, at bedømmeren kan vurdere, at afstandene er opnået (såfremt afstandskrav er indeholdt i prøven). 
 • Prøven bedømmes med ”bestået/ikke bestået”. Såfremt der er 1 til 2 øvelser, der ikke lever op til kriterierne, indeholdt i prøven, får hund og fører mulighed for at gå op i disse øvelser igen en enkelt gang. 
 • En øvelse/position, der vises i en af kategorierne, må ikke gentages igen senere i samme prøve. Det vil sige, at hvis øvelse 5 f.eks. er ”slalom”, kan denne øvelse ikke gentages under den valgfri øvelse (øvelse 10).

Prøvevideoen skal fremsendes til Johanna Allanach på joal@dkk.dk.
Du kan eksempelvis benytte wetransfer.com eller uploade videoen til f.eks. youtube, Vimeo eller lignende og
fremsende link til videoen.