Vejledning til at afholde prøver

Kredse og specialklubber skal ansøge via aktivitetskalenderen på www.hundeweb.dk

Andre arrangører ansøger via denne blanket.

Kredse der ønsker at afholde DM-kvalifikationsprøver, skal være opmærksomme på at disse prøver skal være ansøgt via hundeweb, så prøven ligger offentligt på hundeweb senest 6 mdr. før DM afholdes, for at være kvalificerende til DM. Deadline for ansøgning af almindelige prøver er 2 mdr.

Alle lydighedsprøver uanset ansøgningstidspunkt godkendes 1. oktober for det kommende år. Ved sammenfald i datoerne, rangeres prøverne således: internationale prøver, kredsprøver, specialklubbernes prøver og private arrangører. Prøver, der ansøges senere end 1. oktober, godkendes på baggrund af først til mølle-princippet.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Det er ikke tilladt specialklubber og kredse at afholde lydighedsprøver i samme weekend som DKK afholder internationale lydighedsprøver eller i den weekend der ligger DM.


Sådan gør du

LP vejledning for arrangører 2022

Manual til nyt LP kritiksystem 2020

Manual til prøvesystem

Spørgsmål sendes til sekretær for LP-udvalget: sije@dkk.dk

Blanke dommersedler til brug ved uoficielle prøver eller træninger:

LP klasse 1
LP klasse 2
LP klasse 3
LP Champion klasse
LP Elite klasse