Vejledning til at afholde prøver

Kredse og specialklubber skal ansøge via aktivitetskalenderen på www.hundeweb.dk

Andre arrangører ansøger via denne blanket.

Kredse der ønsker at afholde DM-kvalifikationsprøver, skal være opmærksomme på at disse prøver skal være ansøgt via hundeweb, så prøven ligger offentligt på hundeweb senest 6 mdr. før DM afholdes, for at være kvalificerende til DM. Deadline for ansøgning af almindelige prøver er 2 mdr. 

Sådan gør du

LP vejledning for arrangører 2019

Spørgsmål sendes til sekretær for LP-udvalget, Signe Hjorth Jensen på email sije@dkk.dk

Blanke dommersedler til brug ved uoficielle prøver eller træninger:

LP 1

LP 2

LP 3

LP Champion

LP Elite