MENU

Sirius Junior Stjerne

”Sirius Junior Stjerne” er et trænings- og prøvekoncept for hunde i alderen 9 - 18 måneder, som bygger på færdigheder, hunden allerede har erhvervet sig i hvalpetiden. Læs mere om konceptet, øvelserne og prøveaflæggelse her

”Sirius Junior Stjerne” er et træningsforløb, der er tilgængeligt for hunde i alderen 9 – 18 måneder, og som har til formål at fastholde de gode træningsaktiviteter samt at fortsætte opbygning af relationen mellem unghunden og ejer. Forløbet bygger videre på de færdigheder, som hunden kan have erhvervet sig, hvis den har deltaget på Sirius Stjernehvalp-forløbet – men deltagelse i hvalpeforløbet er ikke et adgangsgivende krav for at kunne deltage i Sirius Junior Stjerne.

Betingelser for deltagelse

Denne disciplin er for unghunde af alle racer, med og uden FCI-stambog.

Er din hund ikke "født" med en FCI-stambog, f.eks. fordi den er en blanding af to racer, eller har en stamtavle fra en organisation, som ikke er anerkendt af FCI, kan den få et startnummer, som registreres i DKK´s system uden anførelse af race. Et DKK-startnummer gælder hele hundens levetid og er gældende for alle hundesportsdiscipliner i DKK-regi.

Minimumsalder ved prøvedeltagelse er 9 måneder. Hvalpen må maksimalt være 18 måneder gammel på tidspunktet for prøvedeltagelse, regnet pr. dato for fødsel.

Prøven skal være gennemført og afleveret til bedømmelse senest dagen før, hvalpen fylder 18 måneder.

Titler og prøveaflæggelse

Sirius juniorstjerne-titler

Siriusprogrammet er bygget op som et titelsystem baseret dels på programmets navn, Sirius (SI),
suppleret af aktivitet/disciplin (f.eks. Junior Stjerne (JS)) samt niveau (f.eks. Begynder (B).
Når en hund består Sirius Junior Stjerne-programmets begynderniveau, kan den få påført titlen SIJSB på
hundeweb.

Prøveaflæggelse

Det er muligt at afslutte hvert disciplin/niveau i Sirius Stjernehund-programmet med en prøvebedømmelse.
Du vælger selv om og hvornår, du vil gå til bedømmelse:
Når du er tilfreds med din og din hunds træningsindsats, kan du gå til bedømmelse ved at tilmelde din hund til prøve via hundeweb.
Herefter skal du fremsende/uploade en færdigredigeret video, der viser hund og fører, der udfører de i prøven indeholdte øvelser.

Prøvevideoen på Sirius Junior Stjerne på begynderniveau må maksimalt være af 8 minutters længde.

Øvelserne på videoen skal vises i den rækkefølge, som er beskrevet i den enkelte prøve.
Fører og hund skal kunne ses på video, hvor det er relevant.
Fører må ikke have godbidder, legetøj eller lignende i hånden under udførelse af de enkelte øvelser. Det er
førerens ansvar, at dette er tydeligt. Der må gerne belønnes, straks kriterierne for øvelsen er opnået.
Føreren er ansvarlig for at tilse, at bedømmeren kan vurdere, at afstandene er opnået (såfremt
afstandskrav er indeholdt i prøven).
Prøven bedømmes med ”bestået/ikke bestået”. Såfremt der er 1 til 2 øvelser, der ikke lever op til
kriterierne, indeholdt i prøven, får hund og fører mulighed for at gå op i disse øvelser igen en enkelt gang.
En øvelse/position, der vises i en af kategorierne, må ikke gentages igen senere i samme prøve. Det vil sige,
at hvis øvelse 5 f.eks. er ”slalom”, kan denne øvelse ikke gentages under den valgfri øvelse (øvelse 10).

Læs mere om Sirius-programmets prøveaflæggelse her

Prøveaflæggelse og øvelsesbeskrivelse

Læs mere om øvelserne og udførelsen her:

Sirius Juniorstjerne Begynder - Øvelsesbeskrivelse og prøveaflæggelse

Tilmeld dig og din hund til Sirius Junior Stjerne Begynder-prøve her

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem