ETISKE REGLER FOR DELTAGELSE PÅ DKK'S LANDSHOLD: 

Det er vigtigt, når man deltager på et landshold, at man har en god og positiv holdånd og kan/vil tale med alle på holdet. 

Man står sammen som et hold og viser det også udadtil. Samtidig har man det tøj på, som man har fået fra DKK, når man går på banen og repræsenterer Danmark, eller når man i øvrigt er på konkurrenceområdet.

Det er en selvfølge, at landsholdsdeltagerne efterkommer holdlederens anvisninger.

Ved overtrædelse af de Etiske Regler kan man blive udelukket fra landsholdet.

Etiske regler

Etikkens kunst