LP-udvalget udtager LP landsholdet på baggrund af placeringspoint samt nedenstående udvælgelseskriterier. Udtagelsen beror således på en samlet vurdering og ikke på placeringspointene alene. Det er kun placeringspointene fra ekvipagens 5 bedste resultater, som tæller med i udtagelsen.

Nyt fra 2021: Deltagelse i DKK's DM i eliteklassen tæller som kvalifikation til landsholdet året efter.

Placeringspoint tildeles hunde med en 1. præmie:

1. vinder = 5 point

2. vinder= 4 point

3. vinder= 3 point

4. vinder= 2 point

5. vinder= 1 point

Udvælgelseskriterier:

  • At hunden er elite champion, når landsholdet skal udtages endeligt, den kan altså godt samle placeringspoint før den er blevet elite champion.
  • At hunden viser stabilitet og en opadgående kurve med resultater
  • At man er en god ambassadør for sporten og for DKK
  • At man viser god holdånd, hjælper og støtter hinanden

ETISKE REGLER FOR DELTAGELSE PÅ DKK'S LANDSHOLD:

Det er vigtigt, når man deltager på et landshold, at man har en god og positiv holdånd og taler med alle på holdet. Man står sammen som et hold og viser det også udadtil. Samtidig har man det tøj på, som man har fået fra DKK, når man går på banen og repræsenterer Danmark, og når man i øvrigt er på konkurrenceområdet. Det er en selvfølge, at landsholdsdeltagerne efterkommer holdlederens anvisninger. Ved overtrædelse af de etiske regler kan man blive udelukket fra landsholdet.

DKK's etiske anbefalinger til håndtering og træning af hunde

Generelle bestemmelser for afholdelse af udstillinger og prøver i Danmark