LP-udvalget udtager LP landsholdet på baggrund af placeringspoint samt nedenstående udvælgelseskriterier. Udtagelsen beror således på en samlet vurdering og ikke på placeringspointene alene. Det er kun placeringspointene fra ekvipagens 5 bedste resultater, som tæller med i udtagelsen.

Placeringspointe tildeles hunde med en 1 præmie

1. vinder = 5 point

2. vinder= 4point

3. vinder= 3 point

4. vinder= 2 point

5. vinder= 1 point

Udvælgelseskriterier

Der bliver udtaget en landshold trup, og de med de højeste point og en opadgående kurve med resultater bliver udtaget.

  • At hunden er elite champion ,når landsholdet skal udtages endeligt , den kan altså godt samle placeringspoint før den er bleven elite champion.
  • At hunden viser stabilitet og en opadgående kurve med resultater
  • At man er en god ambassadør for sporten og for DKK
  • At man viser god holdånd , hjælper og støtter hinanden

Retningslinjer for Landsholdet

ETISKE REGLER FOR DELTAGELSE PÅ DKK'S LANDSHOLD:

Det er vigtigt, når man deltager på et landshold, at man har en god og positiv holdånd og taler med alle på holdet. Man står sammen som et hold og viser det også udadtil. Samtidig har man det tøj på, som man har fået fra DKK, når man går på banen og repræsenterer Danmark, og når man i øvrigt er på konkurrenceområdet. Det er en selvfølge, at landsholdsdeltagerne efterkommer holdlederens anvisninger. Ved overtrædelse af de Etiske Regler kan man blive udelukket fra landsholdet.

DKK's etiske anbefalinger til håndtering og træning af hunde

Etikkens kunst