MENU

Book en stand

Vil du gerne i kontakt med hundefolket? Så er det en oplagt mulighed at booke en stand på en eller flere af Dansk Kennel Klubs udstillinger.

Mange potentielle kunder

Vi kan på DKK’s udstillinger tilbyde en række muligheder for at komme i kontakt med et stort publikum, der alle er interesserede i hunde, hundefoder og artikler til hunde.

Vi har over de seneste mange år haft et stabilt besøgstal med mange potentielle kundegrupper, og udstillingernes messe er et oplagt salgsforum for den danske hundebranche. Vi har fast 6 udstillinger om året samt vores Hund i Fokus, og besøgstallet ligger omkring de 3.000 besøgene hen over en udstillings weekend. I Herning Messe Center afholdes årets sidste Winter Wonder udstilling og her forventes 14.000 deltagende hunde og 6.000 publikummer i løbet af udstillingens 2 dage.

Hund i Fokus, som afholdes på det smukke Vilhelmsborg syd for Aarhus, er en weekend i hundens tegn, hvor der er noget for en hver hundeejer. Her er b.la. Danmarksbesterskaberne i rally, lydighed, agility, HTM/freestyle og omkring konkurrencerne afholdes K9 Biathlon løbet som i sig selv er ret underholdende at se på. En weekend hvor hele familien bliver underholdt og inspireret.


Many potential customers

At DKK's exhibitions, we offer a range of opportunities to connect with a large audience, all of whom are interested in dogs, dog food, and dog-related products.

Over the past several years, we have maintained a stable number of visitors with many potential customer groups, and the exhibitions provide an ideal sales platform for the Danish dog industry. We have six regular exhibitions each year, as well as our "Hund i Fokus" (Dog in Focus) event, with an average attendance of around 3,000 visits over a weekend. At Herning Messe Center, the year's last Winter Wonder exhibition is held, and we expect 14,000 participating dogs and 6,000 spectators over the course of the 2-day event.

"Hund i Fokus," held at the beautiful Vilhelmsborg south of Aarhus, is a weekend dedicated to dogs, offering something for every dog owner. It includes Danish championships in rally, obedience, agility, HTM/freestyle, and the K9 Biathlon race, which is highly entertaining to watch. It's a weekend where the whole family can be entertained and inspired.

Praktisk info

Hvilke udstillinger kan jeg booke en stand på?

  • Vejen d. 18.-19.-20 august 2023
  • Hund i Fokus d. 26.-27 august 2023
  • Roskilde 22.-23.-24 september 2023
  • Ringsted 14. oktober 2023
  • Messecenter Herning – 11.-12. nov. 2023

Hvad koster det?

Grundbeløb kr. 2.730,-
+ pr. m2 indendørs (minimum 9 m2) kr. 237,-
+ pr. m2 udendørs (minimum 15 m2) kr. 153,-
Prisen er for selve standpladsen (dvs. gulvarealet) og ekskl. evt. bagvægge, skillevægge, standopbygning, elektricitet mm.

Hvor mange besøgende har I på en udstilling?

Det svinger lidt alt efter om det er en dobbelt udstilling eller en, hvor racerne er fordelt på lørdag og søndag.
Samlet set på et år har vi 35- og 40.000 deltagende på vores 6 internationale udstillingsweekender.

Hvornår skal jeg senest booke min stand?

Du skal booke din stand senest 6 uger før det arrangement du vil deltage på.

Which exhibitions can I book a booth at?

  • Vejen: August 18-20, 2023
  • Hund i Fokus: August 26-27, 2023
  • Roskilde: September 22-24, 2023
  • Ringsted: October 14, 2023
  • Messecenter Herning: November 11-12, 2023

What is the cost?

Base amount: DKK 2.730,-
+ pr. square meter indoors (minimum 9 m2) DKK 237,-
+ pr. square meter outdoors (minimum 15 m2) DKK153,-
The price is for the booth space itself (i.e., the floor area) and does not include any back walls, partition walls, booth construction, electricity, etc.

How many visitors do you have at an exhibition?

It varies depending on whether it is a double exhibition or one where the breeds are divided between Saturday and Sunday.
Overall, in a year, we have 35,000 to 40,000 participants across our six international exhibition weekends.

When is the latest I need to book my booth?

You should book your booth no later than 6 weeks before the event you wish to participate in.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem