MENU

Sirius Stjernehvalp

”Sirius Stjernehvalp” er et trænings- og prøvekoncept rettet mod de allermindste, dvs. hvalpe i alderen 4 til 9 måneder, som har til formål at give hund og ejer den bedste fælles start. Læs mere om konceptet, øvelserne og prøveaflæggelse her

Sirius Stjernehvalp har til formål at hjælpe hundeejere med at indlære de mest grundlæggende øvelser i en række forskellige discipliner.

Det er f.eks. færdigheder såsom at sidde, indkald osv., og vi bygger videre på de opnåede færdigheder, efterhånden som hunden rykker videre fra den ene disciplin og niveau til det næste.

Betingelser for deltagelse

Denne disciplin er for hvalpe af alle racer, med og uden FCI-stambog.

Er din hvalp ikke "født" med en FCI-stambog, f.eks. fordi den er en blanding af to racer, eller har en stamtavle fra en organisation, som ikke er anerkendt af FCI, kan den få et startnummer, som registreres i DKK´s system uden anførelse af race. Et DKK-startnummer gælder hele hundens levetid og er gældende for alle hundesportsdiscipliner i DKK-regi.

Minimumsalder ved prøvedeltagelse er 4 måneder, og hvalpen må maksimalt være 9 måneder gammel på tidspunktet for prøvedeltagelse, regnet pr. dato for fødsel.
Det vil sige, at en hvalp, der er født den 9. januar 2022, tidligst må deltage den 9. maj 2022.
Prøven skal ligeledes være gennemført og afleveret til bedømmelse senest dagen før, hvalpen
fylder 9 måneder (dvs. i ovennævnte tilfælde senest den 8. oktober 2022.)

Aktiviteter

Titler og prøveaflæggelse

Sirius Stjernehvalp-titler

Siriusprogrammet er bygget op som et titelsystem baseret dels på programmets navn, Sirius (SI),
suppleret af aktivitet/disciplin (f.eks. Stjernehvalp (SH)) samt niveau (f.eks. Begynder (B).
Når en hund består Sirius Stjernehvalp-programmets begynderniveau, kan få påført titlen SISHB på
hundeweb.

Prøveaflæggelse

Det er muligt at afslutte hvert disciplin/niveau i Sirius Stjernehund-programmet med en prøvebedømmelse.
Du vælger selv om og hvornår, du vil gå til bedømmelse:
Når du er tilfreds med din og din hunds træningsindsats, kan du gå til bedømmelse ved at tilmelde din hund til prøve via hundeweb.
Herefter skal du fremsende/uploade en færdigredigeret video, der viser hund og fører, der udfører de i prøven indeholdte øvelser.

Prøvevideoen på Sirius Stjernehvalps begynderniveau må maksimalt være af 7 minutters længde.

Øvelserne på videoen skal vises i den rækkefølge, som er beskrevet i den enkelte prøve.
Fører og hund skal kunne ses på video, hvor det er relevant.
Fører må ikke have godbidder, legetøj eller lignende i hånden under udførelse af de enkelte øvelser.
Det er førerens ansvar, at dette er tydeligt. Der må gerne belønnes, straks kriterierne for øvelsen er
opnået.
Føreren er ansvarlig for at tilse, at bedømmeren kan vurdere, at afstandene er opnået (såfremt
afstandskrav er indeholdt i prøven).
Prøven bedømmes med ”bestået/ikke bestået”. Såfremt der er 1 til 2 øvelser, der ikke lever op til
kriterierne, indeholdt i prøven, får hund og fører mulighed for at gå op i disse øvelser igen en enkelt
gang.
En øvelse/position, der vises i en af kategorierne, må ikke gentages igen senere i samme prøve. Det
vil sige, at hvis øvelse 5 f.eks. er ”slalom”, kan denne øvelse ikke gentages under den valgfri øvelse (øvelse 10).

Læs mere om Sirius-programmets prøveaflæggelse her

Prøveaflæggelse og øvelsesbeskrivelse

Læs mere om øvelserne og udførelsen her:

Sirius Stjernehvalp Begynder - Øvelsesbeskrivelse og prøveaflæggelse

Aktiviteter med din hund

Tilmeld dig og din hund til Sirius Stjernehvalp Begynder-prøve her

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem