Alle overførsler behandles som individuelle dispensationssager, og behandlingstiden forventes at være op til 4-6 uger. Man modtager altid et skriftligt svar, men man kan ikke nødvendigvis få uddybet en evt. afvisning.

Sådan gør du

 1. Original stambog
  Indsend den originale stambog. Den originale stambog erstattes af en DKK-stambog. DKK beholder hundens originale stambog.
 2. Ejerbevis
  Hvis ikke ejerskabet fremgår af stambogen, skal du vedlægge ejerbeviset eller alternativt en kopi af købskontakten, når du sender stambogen til DKK.
 3. Dansk Hunderegister
  Vedlæg en kopi af hundens attest fra Dansk Hunderegister.
 4. Gebyr
  Betal gebyret for overførslen. Ved afvisning returneres beløbet minus 125,- kr. i ekspeditionsgebyr.

Dansk Kennel Klub forbeholder sig ret til at kræve fremstilling for en FCI-autoriseret dommer ved overførsel og indtil 6 måneder efter overførslen. Dommerens godkendelse af hunden er således en forudsætning for stambog.

Hvad koster det?

Find gebyret for overførsler på listen over kontingenter og gebyrer i DKK - find dem her