Er din hund købt i udlandet og har din hund en stambog med FCI-logo på, er det betegnet som import og ikke en overførsel fra anden stambogsførende organisation. Se derfor mere om import af FCI-hund fra udlandet.

Alle overførsler behandles som individuelle dispensationssager, og behandlingstiden forventes at være op til 4-6 uger. Man modtager altid et skriftligt svar, men man kan ikke nødvendigvis få uddybet en evt. afvisning.

Sådan gør du

 1. Udfyld skema
  Skemaet for overførsel
  udfyldes og sendes sammen med stambogen.
 2. Original stambog
  Indsend den originale stambog til DKK. Den originale stambog påføres et stempel med DKK-registreringsnummer, og der udstedes et ejerbevis. Alle overførsler stambogsføres i DKX-register uden aner (DJR er undtaget). Det er ikke muligt at få en DKK stamtavle på den overførte hund (også DJR hunde).
  Indgår FCI-godkendte racer efterfølgende i avl registreres afkom i DKK-register (FCI-register). Afkom får herved DKK stamtavler med FCI-logo, da de er opdrættet i overensstemmelse med FCI-procedure.
 3. Ejerbevis
  Hvis ikke ejerskabet fremgår af stambogen, skal du vedlægge ejerbeviset eller alternativt en kopi af købskontakten, når du sender stambogen til DKK. Det er et krav at ejer af hunden, skal være bosiddende Danmark.
 4. Dansk Hunderegister
  Vedlæg en kopi af hundens attest fra Dansk Hunderegister.
 5. Gebyr
  Betal gebyret for overførslen. Såfremt overførslen afvises af DKK, returneres beløbet (dog minus 140,- kr., som er et ekspeditionsgebyr).

Dansk Kennel Klub forbeholder sig ret til at kræve fremstilling for en FCI-autoriseret dommer ved overførsel og indtil 6 måneder efter overførslen. Dommerens godkendelse af hunden er således en forudsætning for stambog.

Hvad koster det?

Stambogsføring af overførsler (priser for 2022):
For ikke-medlemmer af DKK: Kr. 1.651
For medlemmer af en specialklub under DKK: Kr. 660
For medlemmer af DKK: Kr. 416

(Ønsker du at blive medlem, klik her).