MENU

Old English Bulldog

Old English Bulldog

DKK’s bestyrelse godkendte i 2020, at racen Old English Bulldog kan registreres i DKK’s x-register.
DKK og Selskabet for Old English Bulldog indgik herefter en aftale om overførsel af stambøger.

I Dansk Kennel Klub anerkender vi, og registrerer vi nogle racer, der ikke er anerkendt af vores hovedorganisation, FCI. Disse ikke FCI godkendte racer registreres i vores X-register.

Dagens Old English Bulldog er en rekonstruktion af den oprindelige Bulldogge fra 1600- og 1700-tallet. Forskellige genetiske krydsninger er blevet brugt i et omhyggeligt planlagt avlsprogram for at opnå dette mål. Læs mere om racen i standarden her: file:///C:/Users/frda/Downloads/DKK-Old%20English%20Bulldog.pdf

Overførsel af stamtavle til X-register

Old English Bulldog kan overføres til DKK ved indsendelse af stambog fra anden organisation.
DKK vurderer hver enkelt overførsel og begrunder ikke et eventuelt afslag.

Se procedure for overførsel her

Avlskrav

Hvad skal en Old English Bulldog opfylde, inden den indgår i avl ?

Se racens avlskravl her

Ved registrering af hvalpe henvises til DKK’s procedure på området her

Sundhed

Sundhedsresultater overføres ikke og der henvises til DKK’s procedure for registrering af sundhed, her

Flytning fra racen Old English Bulldog (x-register) til Continental Bulldog (DK-register):

En Old English Bulldog, der allerede er registreret i DKK´s X-register, kan ændre race og registreres med DK-nummer, hvis hunden godkendes som værende en racetypisk Continental Bulldog (FCI godkendt race).

Det kræver, at hunden fremstilles for en FCI godkendt dommer.
Ansøgning om fremstilling skal fremsendes til Freja Dahl frda@dkk.dk
Hunden kan tidligst fremstilles fra 9 måneders alderen (svarende til officiel klasse).

Ny stamtavle ved fremstilling

Alle fremstillede hunde, som godkendes registreres med en åben stamtavle. Det betyder, at hunden registreres med race, chipnummer, fødselsdato, farve. Anerne vil være blanke og opdrætteren registreres som ukendt, da registreringen er baseret på en evaluering af fænotypen.

Hundens aner, opdrætter information, titler og udstillingspræmieringer vil derfor ikke bliver ført med til DK-register. Sundhedsresultater for HD, AD, OCD, Patella luxation samt ECVO øjenundersøgelser udført i DKK regi.

Når en Old English Bulldog registreres som Continental med nyt DK nummer, vil hunden på sit reg. nr som Old English Bulldog få avls-udstillings- og prøveforbud. Men kan fremadrettet indgå i avl som Continental Bulldog, hvis den opfylder racens avlskrav se her

Altså: hunden kan ikke både være Old English Bulldog og Continental. Når hunden er fremstillet og godkendt fra racen Old English Bulldog til Continental Bulldog, vil man stadig kunne finde hunden i DKK’s register som Old English Bulldog men den vil have fået sat en ”spærre” på i form af avls-udstillings- og prøveforbud, da hunden nu findes på sit nye DKK reg. nr. som racen Continental Bulldog.

Old English Bulldog uden et DKX-register nummer og stamtavle kan ikke fremstilles.

Samparring

Samparring af racerne Old English Bulldog og Continental Bulldog er ikke tilladt

Spørgsmål om Old English Bulldog

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Freja Dahl pr. mail: frda@dkk.dk

Du er også velkommen til at rette henvendelse til Selskabet for Old English Bulldog oldenglishbulldog.dk

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem