MENU

FT-spaniels

DKK og KFTS har indgået en aftale om overførsel af stambøger, hvilket indebærer, at FT spaniels i fremtiden bliver registreret i DKK som engelsk cocker spaniel og engelsk springer spaniel.

Nemmere registrering af FT Spaniels i DKK

Har du en engelsk cocker eller springer spaniel, som er stambogsført Dansk Jagthunde Registrering? Og ønsker du at have mulighed for at lade den indgå i avl i Dansk Kennel Klub? Så læs med her, for fra 1. februar gør DKK det nemmere at registrere FT spaniels til avl i Dansk Kennel Klubs database.

Skal din hanhund indgå i avl med en DKK-registreret tæve, skal din hund registreres i DKK´s database. Her er der mulighed for at vælge imellem tre forskellige typer af registrering:

 1. Minimumsregistrering af DJR-stambogsførte hanner til avl
 2. Overførsel af DJR-stambog for hunde, der er danskejede og danskopdrættede
 3. Overførsel af importerede hunde fra udlandet (England/Irland).

GRATIS MINIMUMSREGISTRERING

Hvis din hanhund skal indgå i en parring med en DKK-registreret tæve, hvor afkommet efterfølgende stambogsføres i DKK´s hovedregister, er det muligt at få hanhunden minimumsregistreret i DKK - helt gratis – uden at din hunds stambog først skal overføres til DKK.

Hannen registreres med en såkaldt ”åben stamtavle”, hvilket betyder, at hunden registreres med race, navn og farve. Anerne vil være blanke, da registreringen udelukkende er baseret på de tre førnævnte minimumsoplysninger.

Minimumsregistrering i DKK´s database er gratis for FT Spaniels fra 1. februar 2023 til og med 2024.

Sådan gør du

For at din DJR-stambogsførte hund kan oprettes med minimumsoplysninger i DKK´s registre, skal du blot via email fremsende følgende til DKK:

 • En kopi af hundens stamtavle
 • En kopi af dit ejerbevis (fra DJR)
 • Testikel-attest (en sådan kan opnås hos din dyrlæge)
 • Oplysninger om avlspartner/tævens navn og DKK-registreringsnummer.

Dokumenterne skal sendes til FT Spaniels kontakt i DKK, Freja Dahl på email: frda@dkk.dk.

Hundens aner, sundhedsresultater, ID-nummer, fødselsdato samt oplysninger om ejer og opdrætter vil ikke blive registreret i DKK´s database. Hunden kan ikke deltage i prøver og udstillinger i DKK-regi. Ønsker du dette, skal hundens stambog overføres til DKK.

OBS: hunde som oprettes via minimumsregistrering, vil fremstå i DKK’s database med FT bag deres DJR reg nr. på denne måde holdes der styr på hvilke hunde der er oprettet via minimumsregistrering.

OVERFØRSEL AF HUND FRA DJR

Hvis du vælger at overføre din hunds DJR-stambog til DKK, vil dens afkom fremadrettet registreres med DJR-aner i tre generationer.

Din hunds eventuelle sundhedsresultater vil ligeledes fremgå af DKK´s database, ligesom din hund får mulighed for at deltage i prøver og udstilling i DKK-regi.

Din hund beholder sin originale DJR-stamtavle og får tildelt et DKK-registreringsnummer som påføres den originale stamtavle.

Sådan gør du

Følgende skal indsendes samlet til DKK´s postadresse:
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand

1. Udfyldt DKK-skema for overførsler
Find skemaet her: link

2. Original DJR-stambog
Den originale stambog påføres et stempel med DKK-registreringsnummer.

3. Kopi af ejerbevis fra DJR
DKK udsteder et nyt ejerbevis.

4. Kopi af attest fra Dansk Hunderegister

5. Evt. sundhedsresultater

Indsend gerne hundens egne HD/AD-resultater (DJR-sundhedsattest), ECVO-attest for øjenlysning og DNA-certifikater fra godkendte laboratorier.

Alle originale dokumenter vil blive returneret.

Pris for registrering af overførsel af hund fra DJR

Priser, kontingenter & gebyrer

IMPORT AF HUND FRA ENGLAND ELLER ANDEN FCI GODKENDT KENNEL KLUB

Er din hund en import, der er registreret i DJR, skal DKK bruge din hunds originale engelske export-stamtavle til registrering.

Din hunds eventuelle sundhedsresultater vil ligeledes fremgå af DKK´s database, ligesom din hund får mulighed for at deltage i prøver og udstilling i DKK-regi.

Hunden registreres i DKK med FCI-aner i tre generationer. Dens afkom vil fremadrettet registreres med FCI-aner i tre generationer.

Din hund beholder sin originale export-stamtavle og får tildelt et DKK-registreringsnummer som påføres den originale stamtavle.

Sådan gør du

Følgende skal indsendes samlet til DKK´s postadresse:
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand

Er du i tvivl, om du har den korrekte Eksport stamtavle? Send kopi til Marianne Grothe Nielsen på mani@dkk.dk
 1. Importskema
  Udfyld DKK´s "Skema til registrering i DKK af importeret hund" på DKK´s hjemmeside her: link
 2. Hundens originale ”Export pedigree”
  Særregel for engelsk import: Eksport-stamtavle kræves efter aftale med Engelsk Kennel Club.
  Desuden kræver vi jf. FCI's reglement, testikelattest på faderen til den engelske importerede hund.
  Dette er ikke gældende, hvis der tidligere er importeret en hund til Danmark, som har den pågældende hund som far, og denne hund allerede er importeret i DKK eller DJR.
 3. Dansk Hunderegister
  Dansk Kennel Klub tilbyder at oprette hunden i Dansk Hunderegister i forbindelse med registreringen af importstambogen, hvis gebyr på 145 kr. skal overføres sammen med registreringsgebyret.
 4. Sundhedsresultater
  Indsend din hunds eventuelle HD/AD-resultater (DJR-sundhedsattest), ECVO-attest for øjenlysning og DNA-certifikater fra godkendte laboratorier.

Den originale stamtavle skal indsendes, da DKK-registreringsnummer påstemples på stamtavlen, som efterfølgende returneres. DKK udsteder et ejerbevis.

Alle originale dokumenter vil blive returneret.

Pris for registrering af import

Særaftale for FT Spaniels: Kr. 500,- (gældende til og med 2024)

HAR DU SPØRGSMÅL TIL REGISTRERING I DKK?

DKK har valgt at tilknytte én primær medarbejder, som er kontaktperson for alle henvendelser fra ejere af DJR-stambogsførte hunde.

Freja Dahl er den DKK-kontaktperson, der fra 1. februar 2023 vil stå til rådighed for besvarelse af alle eventuelle spørgsmål i forbindelse med registrering af FT-spaniels i DKK.

Har du spørgsmål til registrering af FT Spaniels i DKK, er du meget velkommen til at kontakte DKK-medarbejder Freja Dahl.

E-mail: frda@dkk.dk
Tlf. 56188104

Telefontid:
Mandag - torsdag 10.00 - 12.00
Fredag 9.00 - 11.00

Stambog

Relaterede artikler

Samme regler som for alle øvrige importer

Registrering

Hvalperegistrering

Begge forældre SKAL være registreret i DKK, dette betyder følgende:

 • DKX-reg. hunde, skal konverteres til vort almindelige register inden kuldet kan godkendes.
 • Dansk ejede hunde, skal overflyttes/importregistreres til DKK for at kunne få registreret hvalpe efter sig – der kan IKKE bruges DJR registrerede hunde, de skal overflyttes.
 • Begge forældredyr skal opfylde racens avlskrav inden parring.
Titelregistrering
 • Ved påførsel af nye titler indsender KFTS besked til DKK og udgifter afholdes af KFTS.

Kennelmærker

Læs mere via dette link

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem