MENU

Nationale & glemte racer

Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand
Vibeke Rørdam

Medlemmer
Birgit Seloy
Helene Riisgaard Pedersen

Udvalgssekretær
Rikke Schultz-Nielsen
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 56188 154
Mail: risc@dkk.dk

Kommissorium:

Udvalget skal arbejde med:

  • at holde nationale danske racer i hævd.
  • at fremme interessen for genskabelse af helt eller delvist uddøde danske racer.
  • at hjælpe evt. kommende nye danske racer med udarbejdelse af standard efter FCI’s regler, i opbygning af specialklub efter DKK´s regler og sidenhen godkendelse i DKK.
  • at afgive udtalelse, hvor der for hunde af en dansk race søges dispensation vedr. avl og/eller stambogsføring.
  • at opfordre specialklubberne for de danske racer, til løbende at orientere udvalget om avlsproblemer i respektive race, det være sig sundhedsproblemer, men også tendens til ændring i type i henhold til gældende standard.
  • at samarbejde med DKK´s standardkomité, såfremt der skal foretages ændring af standard for en dansk race.

Danmark har 6 nationalracer:


Om DKK

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem