ARRANGØR

Udførlig vejledning for arrangører (Manual til prøvesystem) findes på dette link: DKK (hundeweb.dk)

Videovejledning kan findes her


DKK's Nose Work Arrangørguide

DELTAGER

Ved tilmelding til en prøve

  1. Gå ind på prøven i hundeweb.dk og tilmeld som du plejer. Du vil dog ikke komme til betaling i indkøbskurven. Når tilmeldingen er registreret, vil følgende tekst komme frem med rødt: Tilmeldingen er nu sendt. Får du plads på prøven vil du modtage en e-mail med betalingsinformation. Tilmeldingen skal betales inden angivet tidsfrist, ellers mister man pladsen. Herfra er det blot at vente
  2. Efter tilmeldingsfristens udløb, vil man modtage en mail med en frist for betaling, samt et link. Dette link fører en til indkøbskurven, hvor der her skal betales for deltagelsen.
  3. Er man ikke er en af de heldige der har fået en plads, vil man få en mail om at man er på venteliste.

    Betales der ikke inden betalingsfristens udløb, gives pladsen direkte videre til den næste på listen. Der udsendes IKKE rykkere.


Fortrudt Nose Work prøve tilmelding ?

Har man fortrudt en tilmelding til en NoseWork prøve kan man, hvis ikke man allerede har betalt, afvise betalingen.Herved kan arrangøren hente den næste på venteliste ind på prøven.

Har man betalt for en prøve men ikke kan gørebrug af pladsen, skal arrangøren kontaktes.

  • Hvis der er en venteliste på prøven, vil den næste på ventelistenblive kontaktet – dette gør arrangøren.
  • Hvis der ikke er en venteliste, kan arrangøren vælge at give diglov til at sælge din plads. Vær dog opmærksom på at det til enhver tid er optil arrangøren om hvorvidt pladsen kan sælges videre.

I begge tilfælde er det arrangøren derbeslutter om pengene kan returneres for den afmeldte hund. (Dyrlægeerklæringundtaget), og hvorvidt der tages et gebyr for det ekstra manuelle arbejde.


Fortrudt Nose Work prøve tilmelding hos DKK?

Har man fortrudt en tilmelding til en NoseWork prøve kan man, hvis ikke man allerede har betalt, afvise betalingen.Herved kan DKK hente den næste på venteliste ind på prøven.

Hvis man har betalt for en prøve men ikke kangøre brug af pladsen, skal man kontakte sekretæren for Nose Work udvalget lopr@dkk.dk.Pladsen kan IKKE videresælges til anden side.Hvis der er venteliste, kan man få refunderet noget af sit tilmeldingsgebyr (246,-)

Hvis der ikke er en venteliste, refunderestilmeldingsgebyret ikke.