MENU

Sikkerhed

Du vil helt sikkert gerne passe godt på din hund og med lidt omtanke og forebyggende indsats, så kan en række almindelige uheld forebygges. Vores erfaring er, at nedenstående områder er værd at give et ekstra tjek:

Hundetegn

Det er lovpligtigt, at hunden bærer et hundetegn med ejer kontaktoplysninger. Husk at skrive +45 foran mobilnumre, så er du også til at få fat på, hvis du er udenlands med hunden, mens den løber væk. OBS! Husk at have nogle gode og vellignende fotos at hunden (både hoved og helfigur og evt. særlige kendetegn) på din smartphone, så du hurtigt kan lave et efterlysningsopslag hvis den forsvinder. Dansk

Hunderegister

Husk også at hunden skal være ID mærket (mikrochip eller tatovering) tilmeldt i Dansk Hunderegister (lovpligtigt). Hvis du flytter eller får nyt telefonnummer, skal du give besked om dette til Dansk Hunderegister. Det kan nemlig være dem der hjælper hunden hjem igen, hvis hunden er blevet væk og halsbåndet er kommet af.

Flexliner og andre lange snore

Denne type liner er ofte gode at bruge på steder, hvor der er langt til andre mennesker. Så kan det være dejligt for hunden at snuse rundt og tage sig god tid på gåturen. Men steder hvor der er mange mennesker, cykler eller anden trafik, bør du holden hunden tættere til dig. Alt for ofte sker det, at hunden kommer til at slingre ud på kørebanen eller cykelstien og så kan både hunde og andre komme alvorligt til skade. Brug derfor lange liner med omtanke.

Hverdag med hund

Sikkerhed i huset

Kemikalier, rengøringsmidler og medicin

Sørg for at holde alle kemikalier, herunder maling, træbeskyttelse, insekt- og sneglegifte, rengøringsmidler og medicin sikkert lukket inde på steder, hvor hunden heller ikke ”lige” kan komme til, mens man selv er i aktivitet f.eks. i haveskuret eller i bryggerset. Hunde elsker kølervæske til biler, som er meget giftigt for dem. De kan dø af selv små doser.

Elektriske ledninger og komfurer

Hvalpe gnaver i ledninger. Sørg for at alle ledninger er sat fast på paneler, under vindueskarme etc. Og sørg for at slukke på væggen i stedet for på lamperne. Et særligt problem er komfurer, ikke mindst moderne komfurer med ”finger touch” funktion. Der er adskillige eksempler på, at hunde har startet en brand, når de har været alene hjemme i køkkenet og har rejst sig på bagben op ad komfuret. Sluk på væggen.

Pas på faldulykker

Trapper med åbne trin, altaner med åbne gitre og åbne vinduer frembyder alle risiko for hunde. Sæt net op på undersiden af åbne trapper, brug net eller plexiglas til sikring af altaner og sæt børnesikring på vinduer.

Giftige madvarer

Hunde tåler ikke chokolade, slet ikke mørk chokolade med høj kakaoprocent. Hvis man opdager, at ens hund har spist f.eks. 50 gram mørk chokolade, bør man kontakte dyrlæge med det samme. Der kan gå op til et døgn, før hunden får symptomer, men på det tidspunkt kan man risikere, at det er for sent, fordi dens lever er ødelagt. Hunde må heller ikke få rosiner, vindruer, tobak eller alkohol.

Hegn og låger

Hvis der er hegn eller hæk om haven, så gå det jævnligt efter. Hunde kan komme ud af overraskende små huller og springe højt, hvis noget frister på den anden side. Hvis der er låge ud til meget befærdet vej, kan det være en god ide, at lave en slags sluse, så børn og gæster ikke ved et uheld får lukket hunden ud.

Swimmingpool

Hvert år er der hunde, som drukner i swimmingpools. Selv om der er en stige, kan hundene ikke nødvendigvis finde ud af at benytte dem. Læg i stedet et 30-40 cm bredt ”landgangsbræt”, som er fastgjort oppe på kanten og går i en ikke alt for stejl vinkel 1 meter ned under overfladen, hvor det skal fastgøres til væggen (eller brættet skal være længere og nå helt ned på bunden). Fastgør smalle tværribber eller en ru løber af f.eks. nylontæppe på brættet, så hunden kan stå fast på det. Tag forsigtigt hunden med i vandet i nærheden af brættet – naturligvis ikke noget med at kaste den i – og led den hen til brættet, så den kan øve sig på at komme op ved egen hjælp. Gentag øvelsen med lidt længere afstand fra brættet, ros hunden, når den gør det rigtigt. Og forsøg en sidste gang, hvor hunden sættes i vandet langt fra brættet. Hvis hunden virker stresset over de to første svømmeture, så vent en dag eller to og forsøg igen først med kort afstand, derefter med længere.

Hverdag med hund

Hvis din hund bliver overfaldet

At stå med en hund, der bliver overfaldet, er forfærdeligt.

Det bedste, du kan gøre, for at få overfaldshunden til at slippe sit tag, er at forsøge at få fat i begge overfaldshundens bagben og vride dem rundt, så hunden ligger på ryggen. Råb et tydeligt NEJ ned over hunden, mens du holder den fast, så den måske kan komme til besindelse.

Det er en god idé at have en mobiltelefon med på tur – gerne med nummeret til din dyrlæge indkodet, så du så hurtigt som muligt kan få skaffet hjælp til din hund. (Husk at indkode nummer på nærmeste dyrlæge, hvis du er på ferie væk fra hjemmet).

Forsøg at få navn, adresse og telefon-/mobilnummer på ejeren af gerningshunden. Bed om dokumentation for, at personen er den, han/hun udgiver sig for (kørekort, sygesikringsbevis). Der er desværre flere og flere eksempler på, at der oplyses falsk navn og adresse. Hvis der er vidner, så bed evt. dem om at tage affære mht. indsamling af dokumentation – og sørg naturligvis for at få alle vidnernes navne og telefonnumre.

Hvis gerningshundens ejer ikke vil dokumentere, hvem vedkommende er, så prøv at iagttage så præcist som muligt, hvordan han/hun og hunden ser ud. Hvis du eller et af vidnerne har mobiltelefon med kamera, så er det naturligvis en god idé at tage nogle billeder. Og ikke mindst: Hvis vedkommende forlader stedet i bil, så noter nummeret!

Selv om man er dybt chokeret efter et sådant overfald, så er der et par ting, man skal gøre – både for sin egen og for andres skyld.

Du har ret til at politianmelde overfaldet. Anmeld sagen pr. mail via hjemmesiden www.politi.dk eller sørg for at få læst op, hvad politiet har noteret, når du er færdig med at afgive oplysninger. Det er vigtigt af hensyn til politiets mulighed for at forhindre den samme gerningshund i at foretage nye overfald. Hvis det er et uprovokeret angreb, skal overfaldshunden have et pålæg efter Hundelovens § 6 om pligt til at gå i snor og evt. bære mundkurv.

Husk også at overfaldet skal anmeldes til forsikringen. Hvis du ikke ved, hvem gerningshundens ejer er, skal sagen anmeldes til eget forsikringsselskab. Selskaberne har en fælles pulje til dækning af skader forvoldt af ukendte hunde. Læs mere her.

Hverdag med hund

Hvis din hund bliver stjålet

DKK anbefaler, at du sørger for følgende ift. tyveri af hunde:

Hunden skal være ID-mærket med chip eller tatovering, og den skal være registreret i Dansk Hunderegister (lovpligtigt).
Hvis du har købt en DKK-stambogsført hund, er disse forhold i orden. Hvis ikke, skal du selv sikre dig, at hunden er korrekt ID-mærket og registreret.

Oplysningerne i Dansk Hunderegister skal være opdateret med korrekt adresse og besidder.

Hunden bør ikke efterlades uden for butikker, hvor man ikke kan holde øje med den inde fra butikken. Det gælder ikke mindst hvalpe og små hunde. Snore med speciel låsemekanisme kan købes.

Det er nyttigt at have vellignende, opdaterede billeder af hunden, så man hurtigt kan fremstille efterlysningsannoncer.


Tyveriet skal straks anmeldes til politiet.

Du kan få hunden efterlyst på DKK´s Facebook. Henvend dig derudover til Falck, Dansk Hunderegister og Dyrenes Beskyttelse.

Kontakt medierne – både lokalt og landsdækkende.

Benyt de sociale medier til efterlysningen.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem