MENU

Har du en hundelivline?

Har du en ”hundelivline”? Én eller flere personer, der kender (til) dine hunde, kan tage vare på dem eller sætte gang i noget i forhold til pasning, hvis der uheldet er ude, og der sker dig noget, og du har brug for hjælp til hundene – i kortere eller længere tid. Hvis ikke, vil vi fra DKK´s side opfordre dig til at overveje og lave aftaler med en hundelivline.

Dansk Kennel Klub er hvert år involveret i sager, hvor hunde har brug for hjælp, fordi hundeejere bliver akut syge, kommer til skade eller dør, fordi der ikke er lagt en plan for, hvad der skal ske med hundene – hvis uheldet er ude.

Dansk Kennel Klubs administrative medarbejdere og DKK´s kennelkontakter hjælper - ofte i samarbejde med DKK´s tilknyttede specialklubber - med at etablere kontakt evt. familie, til andre opdrættere, tidligere hvalpekøbere og hjælpsomme hundeejere, som kan stå for pasning af hundene, indtil opdrætter igen kan passe hundene, eller der på anden måde er fundet en løsning.

De fleste af disse situationer kunne imidlertid være undgået, hvis hundeejeren selv havde gjort sig overvejelser og lavet aftaler med nogle i deres netværk, som kender hundene, og som vil hjælpe – disse personer har vi i DKK valgt at kalde "hundelivliner".

Læs artiklen "Har du en hundelivline?" fra DKK´s medlemsmagasin, HUNDEN: I artiklen spørger vi, om du har lavet aftaler med en eller flere personer, der kender til dine hunde og kan tage vare på dem, hvis der sker dig noget? Læs mere om, hvorfor DKK opfordrer til at overveje, hvem dine hundelivliner bør være, her

Læs artiklen "Når hundeholdet vokser over hovedet" fra DKK´s medlemsmagasin, HUNDEN: Ind imellem kan menneskers livsløb tage en så alvorlig en drejning, at deres dømmekraft påvirkes i en sådan grad, at deres hunde bliver nødstedte og må hjælpes. Læs mere om, hvordan DKK benytter nødhjælpsfonden til at hjælpe hunde og ejere tilbage på fode igen, her

Tal sammen og læg en plan

Ingen kan spå om fremtiden, men det er sjældent, at man kommer igennem et helt liv, uden at sygdom og/eller ulykker på et eller andet tidspunkt spænder ben for ens planer.

Det kan være svært at tage hul på emnet, selv om det det burde være det mest naturlige i
verden. For har du taget ansvar for dyr, så har du også pligt til at tage stilling til, hvad der skal ske, og hvem der kan hjælpe dyrene – hvis der sker dig noget, og du ikke selv kan passe dyrene. Og det er helt klart meget nemmere at tage en snak om det i fred og ro, end når uheldet er ude og alt – måske – er kaos.

Alle kan få brug for hjælp

Det giver sig selv, at man er mest sårbar, hvis man bor alene med sine hunde og bliver syg eller kommer til skade. Men hvis uheldet er ude, kan et par eller en familie jo også komme ud for en ulykke, eller sygdom kræver så meget af familien, at der er brug for hjælp udefra. Derfor bør du have en plan for både akut hjælp og længerevarende hjælp.

Akut eller længerevarende hjælp

Akut hjælp kan jo være alt fra hjælp til hundeluftning, fordi bilen bryder sammen, og det tager flere timer, før du kan være hjemme, til at du bliver akut syg eller kommer til skade og har brug for hjælp. Akutlisten kan derfor med fordel være naboer, venner og familie, der bor tæt på.
Der kan også blive brug for længerevarende hjælp. Måske nogen, der kan komme hjem til dig og hjælpe med hundene, eller familie, kolleger eller hundevenner, som kan tage en eller flere hunde hjem til sig og passe dem i en periode. Den type hundelivliner bør du også overveje.

Vi kender alle nogen

Hvis vi tænker efter, kender vi nok alle en eller flere hundeejere, hvor tanken engang imellem har strejfet os: "Hvem træder egentlig til, hvis der sker ham/hende noget?" Vis overskud og spørg personen - "hvem er din hundelivline"?

Sig evt. at du naturligvis håber, at det aldrig bliver aktuelt, men at det er godt at
have en backupplan. Måske kan du tilbyde at hjælpe ved at være en del af telefonkæden, som bliver aktiveret, hvis der er brug for hjælp. Måske kan du tilbyde at give en hånd med at få skrevet navne og telefonnumre ned. Og understreg, at det er gjort i en god mening og af kærlighed til både hunde og mennesker.

Lav en plan - og tilbyd andre at være deres hundelivline

 • Tal sammen.
  Stil spørgsmål som ”hvad hvis" … og "hvem kan hjælpe?” og noter dine svar ned.
 • Lav aftaler.
  Og fortæl din familie, dine venner og din nabo, hvem din(-e) hundelivline(-r) er.
  Husk, du kan godt have mere end en livline.
  Husk også at fortælle, hvis du ændrer i livline-informationerne.
 • Lav en telefonkæde med kontakt-information.
  Hæng information op et synligt sted (eks. køleskabet).
 • Rekvirer DKK’s ”Hund i hjemmet”-kort, udfyld det.
  Husk at have det med dig, opbevar det evt. i din pung.
 • Sæt en kodenøgleboks op, så dine hjælpere kan komme ind til hundene.
  Lav en liste over hundene og en plan for dem.
  Noter foder/pasningsanvisning/særlige forhold.
 • Skriv en fuldmagt og opbevar den evt. sammen med dine andre vigtige papirer.
  Noter, hvad livlinen må/kan hjælpe med, hvis du kommer alvorligt til skade?
 • Overvej at skrive et testamente.
  Noter, hvem du ønsker skal overtage hundene, hvis du dør?
 • Lav en hundetestamenteaftale.
  Udfyld DKK´s Hundetestamenteaftale samt DKK´s aftale om overdragelse af hund/hunde i tilfælde af død.
  Har du flere hunde, skal du bruge en blanket pr. hund.
  Blanketten skal indsendes til registrering i DKK.
 • Hjælp også dine hundevenner, så alle, du kender, har hundelivliner.

Hverdagen med hund

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem