MENU

At rejse med hund

Hvis du skal have din hund med på rejse til udlandet, skelner lovgivningen imellem kommerciel og ikke-kommerciel flytning af hunden. Ikke-kommerciel flytning kan være ferie, flytning til udlandet eller deltagelse i udstilling eller andre hundesportsbegivenheder. Salg af f.eks. hvalpe til udlandet betragtes som kommerciel flytning.

For lovligt at passere grænserne i EU skal din hund have et EU-pas og være ID-mærket med chip. Desuden skal den leve op til vaccinationsbestemmelser og andre særregler, som varierer fra land til land. Og så er det altid en god ide at sørge for at hunden bærer hundetegn med et eller flere gældende mobiltelefonnumre inkl. dansk landekode (0045).

Lovgivningen skelner imellem kommerciel og ikke-kommerciel flytning af hunden:
Kommerciel flytning er, når ejendomsretten over hunden overdrages til en anden person.

Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at hunden rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor hunden under flytningen er under ejerens direkte ansvar.


EU-pas

For at din hund kan få et EU-selskabsdyrspas, skal en praktiserende dyrlæge i Danmark attestere, at din hund lever op til kravene for flytningen.

Foruden oplysninger om ejeren og hunden skal hundens ID-mærkningsnummer stå i passet. Der skal desuden som minimum oplyses, om hunden er rabiesvaccineret og eventuelle revaccinationer. Der er plads til at skrive andre oplysninger ind i passet, f.eks. andre vaccinationer end rabies, ormebehandling og rabiesantistof-test.

Passet gælder for ét enkelt dyr. Hvalpe kan f.eks. ikke stå i tævens pas - de skal have deres egne individuelle pas. Foto er ikke obligatorisk, så du bestemmer selv, om der skal være foto af hunden i passet. Når passet først er blevet udstedt, og der er angivet de vaccinationer, behandlinger og test, som er nødvendige for at dyret kan flyttes lovligt rundt i EU, er passet gyldigt i hele EU.

Det er forbudt at tage en hund, som endnu ikke har et pas, med til f.eks. Tyskland eller Sverige for her at få udstedt et tysk eller svensk pas. Flyttes hunden til et andet land, uden at det har et pas, er der tale om en ulovlig flytning.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad skal min hund vaccineres imod når den skal med ud at rejse?

Vaccinationsbestemmelser varierer fra land til land. Du kan finde guides på Fødevarestyrelsens hjemmeside til hvilke vaccinationer eller øvrige krav der findes for at kunne rejse til et givent land.

Må man transportere en hvalp fra Danmark til f.eks. Tyskland, når den er yngre end 15 uger?

Nej, det må man som udgangspunkt ikke. Hvalpe må tidligst vaccineres mod rabies, når de er 12 uger, og herudover skal der gå 21 dage (3 uger), før vaccinen er virksom. Hvalpe skal altså minimum være 15 uger gamle, før de kan tages lovligt med til f.eks. Tyskland.

Danmark, Østrig og Finland tillader import af hvalpe under 15 uger, når bare de er ledsaget af en såkaldt ”hvalpeerklæring”, der kan downloades fra Fødevarestyrelsens hjemmeside.

EU-kommissionen har lavet en oversigt over, hvad EU-landene tillader i forhold til hvalpe her

Nogle lande har krav om en forudgående tilladelsesskrivelse – er du i tvivl, skal du kontakte landets veterinære myndighed.

Må man køre i transit gennem Sverige med en hvalp yngre end 15 uger på vej til/fra Bornholm?

Nej, det må man desværre ikke. Eneste mulighed er direkte færge eller fly.

Skal man søge tilladelse i Fødevarestyrelsen, hvis man vil indføre en hund yngre end 15 uger til Danmark?

Nej, det skal man ikke. Hvalpen skal bare være ledsaget af en såkaldt ”hvalpeerklæring”, der kan downloades fra Fødevarestyrelsens hjemmeside. Her kan du også finde mere information om indførsel af unge hunde, som endnu ikke har en gyldig rabiesvaccination.

Er det tilladt at rejse med flere end 5 voksne hunde?

Ja, det er det. Hvis du kan dokumentere, at du er på vej til en udstilling eller en konkurrence med dem, er det lovligt. Det vil også være lovligt, hvis hundene er ejet af forskellige personer, der alle er til stede i bilen.

Er I f.eks. et ægtepar, der ønsker at medtage jeres 6 hunde på ferie, skal I sørge for at fordele ejerskabet af hundene imellem jer, så I på passene f.eks. ejer 3 hunde hver.

Jeg har købt en dansk hvalp med et tysk pas – er dette pas lovligt?

Ja, passet er lovligt. Selv om transporten af hvalpene til Tyskland for at få lavet passene i sin tid ikke overholdt de gældende regler, vil Fødevarestyrelsen ikke kræve, at der laves nye pas.

Før en hund, som befinder sig i Danmark, forlader Danmark første gang, skal den have udstedt et dansk pas i Danmark. Tages hunden med til f.eks. Tyskland uden at den har pas, er der tale om en ulovlig udførsel, og det kan man blive straffet for.

Må min hund rejse uden mig?

Kæledyrsforordningens rejseregler for kæledyr er betinget af, at ejeren rejser og ønsker at have sit kæledyr med. Bestemmelsen er sandsynligvis lavet for at hindre hundehandleri, men den har nogle uheldige følgevirkninger for hundefolk. Den betyder nemlig, at hvis ejeren ikke rejser, vil man skulle følge de kommercielle krav til hhv. ind- eller udførsel af hunde (ejeren er den person, der står i hundens pas).

Ejerens og hundens rejse kan godt være tidsmæssigt forskudt af hinanden, men der må maksimalt være +/- 5 dages forskel mellem hunds og ejers rejse. Ejeren må altså gerne f.eks. flyve, mens en anden person transporterer hunden i bil – bare hund og ejer ender det samme sted. Ejeren skal i så fald lave en skriftlig tilladelse til den person, der rejser med hunden.

Reglen kan få betydning for udstationeringshunde, hunde, der befinder sig i landet på en dispositionserklæring eller andre situationer, hvor man transporterer en hund, der ikke er ens egen til/fra udlandet, f.eks. i forbindelse med en udstilling eller konkurrence, hvor hundens ejer ikke foretager samme rejse.

Jeg har en udstationeringshund boende - må jeg tage den med til udlandet?

Ja, som udstationeringsvært må du gerne tage hunden med til udlandet i forbindelse med udstillinger, konkurrencer eller ferie, men kun hvis du står som ejer i udstationeringshundens pas. Ellers skal de kommercielle krav følges:

Det betyder, at dyret skal undersøges af en praktiserende dyrlæge inden for 48 timer før afrejsen. Dyrlægen skal tjekke, at dyret er sundt og rask og egnet til den tiltænkte transport. Ud over sit pas skal hunden også ledsages af et veterinærcertifikat. Veterinærcertifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen, så du skal henvende dig i god til før rejsen og mindst 4 dage før ønsket afrejsetidspunkt. Du kan ringe eller skrive til EksportKontrolCentret i Fødevarestyrelsen: EKC@fvst.dk eller telefon 72 66 18 01 for at få hjælp.

Jeg skal have en udenlandsk hanhund boende hos mig på en dispositionserklæring – må jeg tage ham med til udlandet ?

Ja,her gælder de samme regler som beskrevet ovenfor vedr. udstationeringshunde.

Kan man skrive to personer på som ejere af en hund i dens pas?

Nej, der må kun stå én person anført som ejer og ikke f.eks. et ægtepar. Politi og toldmyndigheder undersøger, om der er overensstemmelse mellem navnet på den person, der transporterer hunden, og det navn der står i hundens pas. Så hvis manden f.eks. har været til dyrlægen for at få lavet passet, kan konen faktisk ikke tage hunden med til udlandet med mindre han skriftligt bemyndiger konen til at foretage rejsen med hunden på hans vegne. Det kræver desuden, at manden rejser til samme destination maksimalt 5 dage før/efter konen – se ovenfor. Ellers er alternativet at følge de kommercielle krav, som er beskrevet ovenfor.

Er der nogle lande også har regler for udførsel?

Der er ikke regler, som forhindrer udførsel, når det drejer sig om lande indenfor EU, men der kan være tvivl om, hvorvidt det andet land tillader indførsel af hunde uden gyldig rabiesvaccination.

Visse lande uden for EU kan måske være usikre på, om det er okay for dem at sende en hund til Danmark. Fødevarestyrelsen har også udarbejdet en hundeguide på engelsk, kan man evt. henvise de udenlandske myndigheder hertil. Hvis dette ikke hjælper, bør man kontakte Fødevarestyrelsen.

Gælder på chipmærkning og øretatovering som gyldig ID ved grænsekontrol i EU?

Fra 3. juli 2011 er kun elektronisk mærkning godkendt ved grænsepassage i EU. Dog kan hunde, der allerede er ID-mærket med en tatovering før 3. juli 2011 fortsat passere grænserne uden at skulle have en chip

ID-mærkning

Din hund skal være lovligt ID-mærket med en mikrochip, en såkaldt transponder. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011.

Hvor må min hund ikke rejse hen?

Der kan være enkelte hunderacer, du ikke må rejse ind i andre lande med. Er du i tvivl, skal du kontakte den veterinære myndighed i det land, du skal rejse til eller kontakte den danske ambassade i det pågældende land.

Er der en risiko ved at tage min hund med til udlandet?

Der kan være smitterisici forbundet med at tage en hund med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale hunde og især gadehunde, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker.

Din hund kan derfor risikere at blive smittet med sygdomme, når den er med dig på ferie – også selv om din hund lever op til alle vaccinationskrav osv., er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, du besøger. Derfor opfordrer vi til, at du undersøger og tænker dig derfor godt om, før du tager en hund med fra Danmark til udlandet.

Fødevarestyrelsen

På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes en guide til rejse med hund – her kan du få svar på alle spørgsmål og undersøge eventuelle særregler for rejse til netop det land, du skal rejse til:
https://www.foedevarestyrelsen...

Udvalgte produkter

arrow_back_ios
arrow_back_ios

50 stk høm høm poser

25,00 kr

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem