MENU

Priser, kontingenter & gebyrer

DKK's kontingenter og gebyrer

Hent oversigten over DKK´s priser, kontingenter og gebyrer nedenfor.

Gebyr for registrering af sundhedsresultater

Her kan du desuden finde en oversigt over DKK´s gebyrer for registrering af sundhedsresultater: Prisliste for Sundhedsregistreringer 2023

DKK's bankoplysninger

Reg.: 5035
Konto 136125-3
Bank: Jyske Bank, Køge Afd.
Fændediget 1 A,
DK-4600 Køge
IBAN-nr. DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

CVR-nummer: 11 88 18 15

Udenlandske udstillingsindbetalinger

Svensk giro nr. 74372-4 (betaling i SEK)

Gaveindbetalinger

Reg.: 5035
Konto 136125-3
Bank: Jyske Bank, Køge Afd.
Fændediget 1 A,
DK-4600 Køge
IBAN-nr. DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem