Generelle bestemmelser
Der henvises til Generelle bestemmelser s. 6-9 i DKK’s udstillingsreglement.

Sportsånd
Konkurrerende og alle deltagere til officielle DKK konkurrencer forventes at udvise god sportsånd.
Med god sportsånd menes der, at man som deltager, tilskuer eller hjælper holder en passende afstand til deltagerne og deres hunde, at man hjælper til, hvor det giver mening, at man indberetter overtrædelse af regler samt at man holder en pæn tone overfor mennesker såvel som dyr.

Etik
Alle DKK anerkendte instruktører, udvalgsmedlemmer, konkurrencearrangører og andre DKK repræsentanter skal efterleve DKK’s etiske retningslinjer på alle tidspunkter.

Identitets- og dyrlægekontrol
Identitetskontrol (f.eks. stambog/resultatbog, chip-scanning) og dyrlægekontrol (f.eks. vaccinationsattest) af enkelte hunde kan foretages ved stikprøvekontrol.

Læs hele reglementet her: DKK Hoopersreglement 2021 - ny pr. 3/6 2021

Reglementet for 2022 er klar, og finder her: DKK Hoopersreglement 2022

Ønsker man at læse det uden ændringsmarkeringer: DKK Hoopersreglement 2022 uden markeringer


DKK hoopers udvalget giver generel dispensation til følgende i 2021 og 2022:

Dispensation på diameter af tunneller i konkurrencer

  • Små hunde: 60 cm diameter tunneller kan bruges til alle konkurrencer.
  • Store hunde: 60 cm tunneller kan bruges til konkurrencer, dog skal det fremgå at stævne invitationen. Der kan ikke dispenseres til konkurrencer der er kvalificerende til eller afholdelse af Danmarksmesterskab samt Årets hund konkurrencer.