MENU

Hoopers-udvalg

Hoopersudvalg

Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand
Ditte Wolsted

Medlemmer
Katarina Byth Carstens

Udvalgssekretær
Lonni Prirsching, Dansk Kennel Klub
Mail: lopr@dkk.dk
Telefon: 56188137

Kommissorium

Udvalget skal gennem sit arbejde søge at:

 • Opbygge og udbrede kendskabet til DKK’s hoopersreglement og sport
 • Skabe interesse for, at klubber og foreninger afholder stævner i DKK’s regi
 • Fremme kendskabet til arbejdet på såvel folkeligt som eliteplan
 • Afvikle stævner i Hoopers.

Udvalget skal desuden:

 • Tilsikre uddannelse af DKK hoopers-instruktører i samarbejde med DKK’s Uddannelsesudvalg
 • Uddanne nye hoopers-dommere
 • Udvikle og ajourføre dommeruddannelsen for hoopers
 • Forestå efteruddannelse af hoopers-dommere

I forhold til kredse, specialklubber og foreninger skal udvalget:

 • Vejlede og rådgive i forbindelse med afvikling af stævner

samt når tiden er moden til det:

 • Aftale regler for kvalificering og afvikling af DM
 • Stå som overordnede ansvarlige i forhold til afvikling af DM
 • Vejlede og rådgive i forhold til økonomi og afvikling af DM

Udvalget skal til alle tider sørge for at holde sig ajour med udviklingen inden for hoopers såvel i ind- som i udland.

Udvalget skal bakke op om og fremme den gode tone i forbindelse med udøvelse af aktiviteter inden for hoopers.

Udvalget kan nedsætte de nødvendige ad hoc-grupper til at varetage de forskellige aktiviteter. Udvalget kan inden for det godkendte budget nedsætte ad hoc-grupper.

Om DKK

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem