Kunne du tænke dig at blive Hoopers-dommer?

Hoopers bølgen er over Danmark og vi søger personer, der er interesserede i at gennemføre DKK’s hoopers dommeruddannelsen.

Så vil du være en del af en i Danmark nystartet hundesport og være en del af det dommerteam, der sammen med udvalget, får gang i hoopers som konkurrencesport i Danmark, så er det nu, du skal søge.

Alle ansøgninger behandles af DKK’s hoopersudvalg, hvorefter dommeraspiranter skal godkendes af DKK’s bestyrelse, inden uddannelsen påbegyndes.

Som menneske er du udadvendt, positiv, brænder for hoopers og tør tænke ud af boksen.

Du skal ligeledes kunne leve op til nedenstående krav:

• Du skal være medlem af DKK
• Du skal have undervisnings/trænings erfaring med hoopers eller anden relevant hundesport
• Du skal kunne deltage aktivt i hele uddannelsen samt bestå forløbet.

Du vil efter endt uddannelse:

• Have kendskab til foreningen DKK
• Have indgående kendskab til reglerne, banedesign samt bedømmelse
• Kunne dømme officielle hoopers konkurrencer i DKK regi.
• Kunne vurdere og godkende en konkurrencebane til de forskellige klasser inden brug
• Have indgående kendskab til hundens løbelinjer
• Have kendskab til hvordan sikkerheden for hund/fører kan optimeres i tilfælde af vejrlig.
• Have kendskab til pædagogik med fokus på kommunikation og feedback.

Datoer for dommeruddannelsen: 13-14/2 samt 17-18/4

Sted: Solrød Strand (DKK)

Undervisere: Jannie Hedegaard Nielsen 3,5 dag og Johanna Allanach 0,5 dag

Pris: Kurset er gratis. Udgifter til overnatning, kørsel, forplejning etc., er for egen regning.

Hvis du er interesseret, så send en begrundet ansøgning til DKK’s Hoopers udvalgssekretær Lonni Prirsching på lopr@dkk.dk.

Frist: 2/12-2020. Der gives besked til ansøgerne i løbet af uge 50.