MENU

DKK's nødhjælpsfond

Ved du at DKK har sin egen nødhjælpsfond? Ligesom andre dyrevelfærdsorganisationer, f.eks. Dyrenes Beskyttelse og Dyreværnet, hjælper vi hunde i nød.

Hvert år yder Dansk Kennel Klub støtte til hundeejere, der har akut brug for hjælp, fordi de bliver akut syge, kommer til skade eller dør.

Hvis det skulle ske, at et af vores medlemmer mister grebet om sit hundehold - eller hvis et medlem pludselig går bort, står vi klar til at hjælpe med en hurtig indsats:
Det kan være, at der er brug hjælp til pasning eller omplacering af hunde.
Måske har en eller flere hunde brug for at blive tilset eller behandlet af en dyrlæge.
Eller også er der brug for, at der bliver lavet fysiske forbedringer, for at hundenes igen kan trives, og de kan vende tilbage - under skærpet tilsyn, naturligvis.

I disse tilfælde kan midler fra DKK’s nødhjælpsfond hjælpe med at støtte op om hundenes trivsel og betale regningen.

DKK´s nødhjælpsfond er ligeledes aktiveret i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, hvor vi har taget initiativ til at indsamle donationer til fordel for ukrainske hunde og hundeejere på flugt fra krigen. Du kan læse mere om den specifikke indsamling her

Udvalgte produkter

arrow_back_ios
arrow_back_ios

Støttebevis

200,00 kr

Støt DKK´s nødhjælpsfond

​DKK er – ligesom f.eks. Dyrenes Beskyttelse og Kattens Værn – berettiget til at modtage bidrag, gaver og arv, som kan bidrage til at støtte det arbejde, DKK gør til gavn for hundene.

Stadig flere bidrager til Dansk Kennel Klub med gaver, legater og testamenter til fordel for hundesagen.
At støtte vores arbejde til fordel for menneskets bedste ven er både betænksomt og smukt, og det er værdifulde bidrag som disse, der giver os mulighed for at fortsætte vores vigtige arbejde med bl.a. at give hunde i nød en håndsrækning og bidrage til at de får en værdig fremtid

Du kan hjælpe os med at hjælpe hunde i nød. Der er flere måder, hvorpå du kan støtte DKK´s Nødhjælpsfond:
Du har mulighed for at indbetale et valgfrit beløb til DKK´s MobilePay-nr. 25617.
Du har også mulighed for at købe et støttebevis på 200 kr. i DKK´s webshop.
Og du kan naturligvis også lave en bankoverførsel til DKK´s nødhjælpskonto via Danske Bank: Reg.nr: 4865 Kontonr.: 4865478674. Mærk overførslen "Hundens Bedste Ven"

Dit bidrag vil udelukkende gå til DKK’s hjælpeindsats - og med dit bidrag støtter du bl.a. DKK’s indsats inden for:

  • Nødhjælp til hunde
  • Forskning i sygdomme, mentalitet, adfærd
  • Specialtrænede hunde
  • Bekæmpelse af mishandling
  • Avl og opdræt
  • Projekt Barn og Hund.

Testamentarisk gave

Kun med et gyldigt og underskrevet testamente har du indflydelse på, hvordan dine efterladte værdier skal fordeles – eksempelvis hvis du har et ønske om at tilgodese et velgørende formål. Du er meget velkommen til at støtte Dansk Kennel Klub ved at indsætte vores forening som arving i dit testamente. Det kan være, at du ikke har nogen arvinger eller bare gerne vil tilgodese arbejdet for hundens ve og vel.

Har du ikke arvinger, og har du ikke oprettet et testamente, tilfalder din formue staten. Mens nogle arvinger betaler en obligatorisk såkaldt boafgift til staten på op til 36,5 pct., er ægtefæller og velgørende organisationer helt fritaget for denne afgift. Spørg din advokat til råds om de nærmere detaljer i arveloven, eller læs mere om den såkaldte 30 % løsning her.

Bidrag og gaver, som er større end kr. 200,- og mindre end kr. 14.500,- kan fratrækkes på selvangivelsen (pr. ægtefælle).

Hvis du ønsker at benytte fradragsmuligheden, skal DKK indberette din gave og dit CPR-nummer til Skatteministeriet. Derfor bedes du i givet fald oplyse dit CPR-nummer til DKK's bogholderi, som opbevarer numrene efter de til enhver tid gældende regler.

Har du spørgsmål vedrørende en testamentarisk gave, er du velkommen til at kontakte DKK på tlf. 56 18 81 00. Oplys gerne, at henvendelsen drejer sig om testamentarisk gave og bed om at blive sat i forbindelse med DKK´s jurist.

I et testamente kan du også vælge, at der skal gives et bestemt beløb – et såkaldt legat – til Dansk Kennel Klubs arbejde, når du går bort. Med et legat gives der et bestemt beløb til Dansk Kennel Klub, mens der ikke herudover ændres på, arvefordelingen efter dig.

Dansk Kennel Klub betaler ikke arveafgift til staten for testamentariske gaver. Hele det beløb, du tilgodeser til Dansk Kennel Klub i dit testamente, går direkte til vores arbejde for hundene.

Nødhjælpsfonden hjælper opdrættere og hunde på fode igen

Ind imellem sker det, at en hundeejer får akut brug for hjælp, fordi vedkommende bliver akut syg, kommer til skade - eller hundene får brug for hjælp, fordi deres ejer dør.

Hvis det skulle ske, at et af vores medlemmer mister grebet om sit hundehold - eller hvis et medlem pludselig går bort, står vi klar til at hjælpe med en hurtig indsats:

Det kan være, at der er brug hjælp til pasning eller omplacering af hunde.
Måske har en eller flere hunde brug for at blive tilset eller behandlet af en dyrlæge.
Eller også er der brug for, at der bliver lavet fysiske forbedringer, for at hundenes igen kan trives, og de kan vende tilbage - under skærpet tilsyn, naturligvis.

I disse tilfælde kan midler fra DKK’s nødhjælpsfond hjælpe med at støtte op om hundenes trivsel og betale regningen.

”Hvorfor smider I ikke bare de medlemmer ud, som ikke kan tage ordentligt vare på deres hunde?” tænker du måske.

Svaret er, at hundene ikke vil få det bedre af, at deres ejer bliver smidt ud af DKK.

Kun ved at holde disse utroligt få personer, som mister grebet om deres hundehold, inde i ’varmen’, og ved at sætte ind med hjælp så snart vi i DKK bliver opmærksomme på, at der er problemer, kan vi forbedre hundenes forhold.

DKK´s kennelkontaktordning

Via vores kennelkontaktordning følger vi op med handleplaner, laver mål og delmål for hundeholdet og uddanner hundeejerne i, hvordan de passer deres hunde, og giver dermed hundene de bedst tænkelige forhold.
Vi følger op og holder ved, til hundeejerne igen er selvkørende - med et hundehold der passer til ejers ressourcer og fysiske rammer.
Det har vi erfaring for hjælper – både på den korte og lange bane. Det er den bedste måde, vi kan hjælpe hundene på.

Læs artiklen "Har du en hundelivline?" fra DKK´s medlemsmagasin, HUNDEN: I artiklen spørger vi, om du har lavet aftaler med en eller flere personer, der kender til dine hunde og kan tage vare på dem, hvis der sker dig noget? Læs mere om, hvorfor DKK opfordrer til at overveje, hvem dine hundelivliner bør være, her

Læs artiklen "Når hundeholdet vokser over hovedet" fra DKK´s medlemsmagasin, HUNDEN: Ind imellem kan menneskers livsløb tage en så alvorlig en drejning, at deres dømmekraft påvirkes i en sådan grad, at deres hunde bliver nødstedte og må hjælpes. Læs mere om, hvordan DKK benytter nødhjælpsfonden til at hjælpe hunde og ejere tilbage på fode igen, her

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem