Vil du give et bidrag til hundesagen?

Bidrag som er større end kr. 500,- og max. kr. 14.500 kan fratrækkes på selvangivelsen (pr. ægtefælle).

Hvis du ønsker at benytte fradragsmuligheden, skal DKK indberette din gave og dit CPR-nummer til Skatteministeriet. Derfor bedes du – i givet fald - oplyse dit CPR-nummer til DKK's bogholderi, som opbevarer numrene efter de til enhver tid gældende regler.

Bidrag kan overføres til DKK´s Hundens Bedste Ven-konto:

reg.nr.: 5035 konto: 0001361253

Mærk overførslen "Hundens Bedste Ven"

Testamentarisk gave.

Spørgsmål vedrørende testamentarisk gave – kontakt DKK på 56188100, oplys at henvendelsen drejer sig om testamentarisk gave og bed om at blive sat i forbindelse med DKK´s jurist.

Nødhjælp til hunde.

Det sker ikke ofte men det sker, desværre, at der pludselig er akut behov for at yde nødhjælp til hunde hos en opdrætter. I helt særlig situationer hvor hunde er "fanget" i en nødsituation, kan DKK yde hjælp til eks. dyrlægebehandling eller foder.
DKK forsøger - gennem flere tiltag (bl.a. DKK's kennelkontaktordning) - at forebygge, at hunde og opdrættere havner i sådanne situationer, men er uheldet ude, kan DKK yde rådgivning, støtte samt økonomisk hjælp via bidrag givet til denne nødhjælpskonto.

Hvad går pengene til?

 • Forskning i sygdomme, mentalitet, adfærd
  Vi vil øge støtten til sundhedsfremmende forskning samt forskning i hundevelfærd - et område som traditionelt er blevet nedprioriteret til fordel for produktionsdyrene. Vi har brug for hjælp til at gøre endnu mere. 
   
 • Specialtrænede hunde
  Mange mennesker - især ældre, handicappede, udviklingshæmmede og psykisk syge har stor glæde af kontakt med en hund. Livskvaliteten øges fordi hunden giver en kontakt, som ingen mennesker kan give. Vi mangler ressourcer til at støtte udbygningen af netværket af servicehunde, redningshunde og besøgshunde. 
   
 • Bekæmpelse af mishandling
  Vi kan ikke acceptere pelsning af levende hunde i Østen, hængning af brugte jagt- og væddeløbsmynder i Spanien og forgiftning af herreløse hunde i Grækenland. Hjælp os at bekæmpe denne mishandling. 
   
 • Avl og opdræt
  Opdrætternes arbejde er hele grundlaget for, at vi kan glædes ved vore hunde. Gennem et seriøst avlsarbejde kan racernes velfærd og sundhed øges. Vi mangler midler til at kunne intensivere opdrætterkurserne til gavn for avlsarbejdet. 
   
 • Projekt Barn og Hund
  Et projekt hvor børn lærer at omgås hunde – en lærdom, som vil følge dem gennem hele livet. Vi mener, at projektet har bidraget til det markante fald i bidskader involverende børn, som forsikringsselskaberne har konstateret gennem de senere år. 
   
 • Før du køber hund-kurser
  Kurser med det formål, at alle får den rigtige type hund, så samlivet mellem hund, familie og omgivelser bliver optimalt. Det er kernepunktet i hundevelfærd, at mennesker og hund fungerer sammen. Det er vores mål at kunne tilbyde alle kommende hundeejere dette kursus. 
   
 • Kørekort til hund
  Kørekort skal gøres til en naturlig sag, så alle, der anskaffer sig en hund, får en grundlæggende viden om hunde og assistance til at opdrage deres hunde bedst muligt – så hunden fungerer optimalt i forhold til sine omgivelser. 
   
 • Udvikling af træningsmetoder
  Baseret på den nyeste viden om hundens adfærd, bliver træningen af hunden et positivt samarbejde mellem hund og menneske til glæde for begge parter. Denne vigtige side af hundevelfærden skal der bygges videre på. 
   
 • Hjælp en ven
  Alle de gode projekter kræver ressourcer. Dit økonomiske bidrag vil være en stor hjælp til at hjælpe vores bedste venner. Alle bidrag vil ubeskåret blive anvendt på de nævnte og fremtidige lignende projekter.