MENU

Bidrag, legater, arv og gaver

​Dansk Kennel Klub er som andre velgørende organisationer - berettiget til at modtage bidrag, gaver og arv, som støtte til det velgørende arbejde, DKK gør for den danske hunde-population.

Dansk Kennel Klub er – ligesom f.eks. Dyrenes Beskyttelse og Kattens Værn – godkendt som velgørende forening. Det betyder, at foreningen er berettiget til at modtage donationer, som kan bidrage til det arbejde, DKK gør til gavn for den danske hundepopulation - herunder naturligvis hunde i nød:

Med en donation støtter du bl.a. DKK’s velgørende arbejde til fordel for vores firbenede venner og giver os mulighed for fortsat at give en håndsrækning til hunde i nød og bidrage til, at de får en værdig fremtid.

Stadig flere bidrager til Dansk Kennel Klub med gaver, legater og testamenter til fordel for hundesagen. At støtte vores arbejde til fordel for menneskets bedste ven er både betænksomt og smukt, og du kan være sikker på, at dit bidrag UDELUKKENDE vil gå til DKK’s hjælpeindsats.

Vær desuden opmærksom på, at donationer til velgørende organisationer er fradragsberettigede.

Hvad går pengene til?

 • Nødhjælp til hunde
  Det sker ikke ofte men det sker, desværre, at der pludselig er akut behov for at yde nødhjælp til hunde hos en opdrætter. I helt særlig situationer hvor hunde er "fanget" i en nødsituation, kan DKK yde hjælp til eks. dyrlægebehandling eller foder.DKK forsøger - gennem flere tiltag (bl.a. DKK's kennelkontaktordning) - at forebygge, at hunde og opdrættere havner i sådanne situationer, men er uheldet ude, kan DKK yde rådgivning, støtte samt økonomisk hjælp via bidrag givet til denne nødhjælpskonto.
 • Forskning i sygdomme, mentalitet, adfærd
  Vi vil øge støtten til sundhedsfremmende forskning samt forskning i hundevelfærd - et område som traditionelt er blevet nedprioriteret til fordel for produktionsdyrene. Vi har brug for hjælp til at gøre endnu mere.
 • Specialtrænede hunde
  Mange mennesker - især ældre, handicappede, udviklingshæmmede og psykisk syge har stor glæde af kontakt med en hund. Livskvaliteten øges fordi hunden giver en kontakt, som ingen mennesker kan give. Vi mangler ressourcer til at støtte udbygningen af netværket af servicehunde, redningshunde og besøgshunde.
 • Bekæmpelse af mishandling
  Vi kan ikke acceptere pelsning af levende hunde i Østen, hængning af brugte jagt- og væddeløbsmynder i Spanien og forgiftning af herreløse hunde i Grækenland. Hjælp os at bekæmpe denne mishandling.
 • Avl og opdræt
  Opdrætternes arbejde er hele grundlaget for, at vi kan glædes ved vore hunde. Gennem et seriøst avlsarbejde kan racernes velfærd og sundhed øges. Vi mangler midler til at kunne intensivere opdrætterkurserne til gavn for avlsarbejdet.
 • Projekt Barn og Hund
  Et projekt hvor børn lærer at omgås hunde – en lærdom, som vil følge dem gennem hele livet. Vi mener, at projektet har bidraget til det markante fald i bidskader involverende børn, som forsikringsselskaberne har konstateret gennem de senere år.
 • Før du køber hund-kurser
  Kurser med det formål, at alle får den rigtige type hund, så samlivet mellem hund, familie og omgivelser bliver optimalt. Det er kernepunktet i hundevelfærd, at mennesker og hund fungerer sammen. Det er vores mål at kunne tilbyde alle kommende hundeejere dette kursus.
 • Kørekort til hund
  Kørekort skal gøres til en naturlig sag, så alle, der anskaffer sig en hund, får en grundlæggende viden om hunde og assistance til at opdrage deres hunde bedst muligt – så hunden fungerer optimalt i forhold til sine omgivelser.
 • Udvikling af træningsmetoder
  Baseret på den nyeste viden om hundens adfærd, bliver træningen af hunden et positivt samarbejde mellem hund og menneske til glæde for begge parter. Denne vigtige side af hundevelfærden skal der bygges videre på.
 • Hjælp en ven
  Alle de gode projekter kræver ressourcer. Dit økonomiske bidrag vil være en stor hjælp til at hjælpe vores bedste venner. Alle bidrag vil ubeskåret blive anvendt på de nævnte og fremtidige lignende projekter.

Fradrag for bidrag til velgørenhed

DKK er godkendt Skattestyrelsen som velgørende forening. Det betyder, at du kan få fradrag for gaver, bidrag og donationer. Du kan få fradrag for beløb op til højst 17.200 kroner.
For at opnå mulighed for fradrag grundet donationer, skal DKK indberette din donation sammen med dit CPR-nummer til Skatteministeriet.

Ønsker du at gøre brug af den mulighed, beder vi dig derfor oplyse dit CPR-nummer:
Kontakt leder af DKK´s bogholderi, Dianna Methe Lauenborg på email: mela@dkk.dk
Dit CPR-nummer vil blive opbevaret i DKK's bogholderi efter de til enhver tid gældende regler.

Du er meget velkommen til at benytte DKK´s mobilepay til overførslen:

MobilePay-nr: 144502

Skriv ”Velgørenhed” på overførslen.

Bidrag kan overføres til DKK´s "Hundens Bedste Ven-konto":

Danske bank 4865 4865478674
eller via mobilepay: 25617

Mærk overførslen "Hundens Bedste Ven".

Testamentarisk gave

Kun med et gyldigt og underskrevet testamente har du indflydelse på, hvordan dine efterladte værdier skal fordeles – eksempelvis hvis du har et ønske om at tilgodese et velgørende formål. Du er meget velkommen til at støtte Dansk Kennel Klub ved at indsætte vores forening som arving i dit testamente. Det kan være, at du ikke har nogen arvinger eller bare gerne vil tilgodese arbejdet for hundens ve og vel.

Har du ikke arvinger, og har du ikke oprettet et testamente, tilfalder din formue staten. Mens nogle arvinger betaler en obligatorisk såkaldt boafgift til staten på op til 36,5 pct., er ægtefæller og velgørende organisationer helt fritaget for denne afgift. Spørg din advokat til råds om de nærmere detaljer i arveloven, eller læs mere om den såkaldte 30 % løsning her.

Har du spørgsmål vedrørende en testamentarisk gave, er du velkommen til at kontakte DKK på tlf. 56 18 81 00. Oplys gerne, at henvendelsen drejer sig om testamentarisk gave og bed om at blive sat i forbindelse med DKK´s jurist.

I et testamente kan du også vælge, at der skal gives et bestemt beløb – et såkaldt legat – til Dansk Kennel Klubs arbejde, når du går bort. Med et legat gives der et bestemt beløb til Dansk Kennel Klub, mens der ikke herudover ændres på, arvefordelingen efter dig.

Dansk Kennel Klub betaler ikke arveafgift til staten for testamentariske gaver. Hele det beløb, du tilgodeser til Dansk Kennel Klub i dit testamente, går direkte til vores arbejde for hundene.

Kontakt Dansk Kennel Klub på telefon 56 18 81 00, hvis du har brug for mere information.

Opret et testamente hos Legal Desk

Dansk Kennel Klub har indgået et samarbejde med Legal Desk, som helt gratis vil oprette dit testamente, hvis du ønsker at støtte velgørende formål som Dansk Kennel Klubs arbejde for hundesagen igennem din arv.

Du laver nemt og sikkert dit testamente med Legal Desk ved at udfylde en formular, hvori du besvarer en række spørgsmål. På baggrund af dine svar bliver dit testamente automatisk udarbejdet, og du får øjeblikkelig adgang til en PDF-version af dit testamente på Legal Desks platform.

Du kan oprette dit testamente hos Legal Desk her

Ved at donere til en velgørende organisation vil du i visse tilfælde kunne efterlade mere til dine arvinger gennem den såkaldte 30%-løsning. Læs mere om 30%-løsningen her

Ønsker du at læse mere og blive klogere på, hvad du kan bestemme i et testamente, kan du gøre det her

Du gør en stor forskel for hunde i nød, når du tænker Dansk Kennel Klub ind i dit testamente. Tak for din hjælp.

Opret et legat eller testamente hos Mine Arvinger

Ønsker du personlig rådgivning i forbindelse med oprettelse af et testamente eller et legat, kan du kontakte den juridiske virksomhed Mine Arvinger, som Dansk Kennel Klub har indgået et samarbejde med.

Ved henvendelse til Mine Arvinger kan du få oprettet et skræddersyet testamente helt gratis, når du betænker Dansk Kennel Klub gennem 30% løsningen eller med et legat på minimum 25.000 kr.
Ønsker du at blive klogere på, hvordan du kan betænke Dansk Kennel Klub i dit testamente, kan du gennem deres hjemmeside gratis booke en uforpligtende rådgivningssamtale med en jurist.

Hos Mine Arvinger foregår al rådgivning af en uddannet jurist.

Læs mere om oprettelse af testamenter hos Mine Arvinger her

Udvalgte produkter

arrow_back_ios
arrow_back_ios

Støttebevis

200,00 kr

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem