Vil du give et bidrag til hundesagen?

Stadig flere bidrager til Dansk Kennel Klub med gaver, legater og testamenter til fordel for hundesagen. At støtte vores arbejde til fordel for menneskets bedste ven er både betænksomt og smukt, og det er værdifulde bidrag som disse, der giver os mulighed for at fortsætte vores vigtige arbejde med bl.a. at give hunde i nød en håndsrækning og bidrage til at de får en værdig fremtid.

Bidrag og gaver, som er større end kr. 200,- og mindre end kr. 14.500,- kan fratrækkes på selvangivelsen (pr. ægtefælle).

Hvis du ønsker at benytte fradragsmuligheden, skal DKK indberette din gave og dit CPR-nummer til Skatteministeriet. Derfor bedes du i givet fald oplyse dit CPR-nummer til DKK's bogholderi, som opbevarer numrene efter de til enhver tid gældende regler.

Bidrag kan overføres til DKK´s "Hundens Bedste Ven-konto":

Danske bank 4865 4865478674
eller via mobilepay: 25617

Mærk overførslen "Hundens Bedste Ven".

Testamentarisk gave

Kun med et gyldigt og underskrevet testamente har du indflydelse på, hvordan dine efterladte værdier skal fordeles – eksempelvis hvis du har et ønske om at tilgodese et velgørende formål. Du er meget velkommen til at støtte Dansk Kennel Klub ved at indsætte vores forening som arving i dit testamente. Det kan være, at du ikke har nogen arvinger eller bare gerne vil tilgodese arbejdet for hundens ve og vel.

Har du ikke arvinger, og har du ikke oprettet et testamente, tilfalder din formue staten. Mens nogle arvinger betaler en obligatorisk såkaldt boafgift til staten på op til 36,5 pct., er ægtefæller og velgørende organisationer helt fritaget for denne afgift. Spørg din advokat til råds om de nærmere detaljer i arveloven, eller læs mere om den såkaldte 30 % løsning her.

Har du spørgsmål vedrørende en testamentarisk gave, er du velkommen til at kontakte DKK på tlf. 56 18 81 00. Oplys gerne, at henvendelsen drejer sig om testamentarisk gave og bed om at blive sat i forbindelse med DKK´s jurist.

I et testamente kan du også vælge, at der skal gives et bestemt beløb – et såkaldt legat – til Dansk Kennel Klubs arbejde, når du går bort. Med et legat gives der et bestemt beløb til Dansk Kennel Klub, mens der ikke herudover ændres på, arvefordelingen efter dig.

Dansk Kennel Klub betaler ikke arveafgift til staten for testamentariske gaver. Hele det beløb, du tilgodeser til Dansk Kennel Klub i dit testamente, går direkte til vores arbejde for hundene.

Vi har indgået et samarbejde med Legal Desk, så du gratis kan lave et legat, der tilgodeser Dansk Kennel Klub.

Du kan oprette legatet, uanset om du allerede har oprettet et testamente eller ej. Du kan prøve det helt gratis, lige så mange gange du vil, og det bliver ikke bindende, før du vælger at underskrive det fysisk.

Opret dit legat her.

Kontakt Dansk Kennel Klub på telefon 56 18 81 00, hvis du har brug for mere information.

Hvad går pengene til?

 • Nødhjælp til hunde
  Det sker ikke ofte men det sker, desværre, at der pludselig er akut behov for at yde nødhjælp til hunde hos en opdrætter. I helt særlig situationer hvor hunde er "fanget" i en nødsituation, kan DKK yde hjælp til eks. dyrlægebehandling eller foder.DKK forsøger - gennem flere tiltag (bl.a. DKK's kennelkontaktordning) - at forebygge, at hunde og opdrættere havner i sådanne situationer, men er uheldet ude, kan DKK yde rådgivning, støtte samt økonomisk hjælp via bidrag givet til denne nødhjælpskonto.
 • Forskning i sygdomme, mentalitet, adfærd
  Vi vil øge støtten til sundhedsfremmende forskning samt forskning i hundevelfærd - et område som traditionelt er blevet nedprioriteret til fordel for produktionsdyrene. Vi har brug for hjælp til at gøre endnu mere.
 • Specialtrænede hunde
  Mange mennesker - især ældre, handicappede, udviklingshæmmede og psykisk syge har stor glæde af kontakt med en hund. Livskvaliteten øges fordi hunden giver en kontakt, som ingen mennesker kan give. Vi mangler ressourcer til at støtte udbygningen af netværket af servicehunde, redningshunde og besøgshunde.
 • Bekæmpelse af mishandling
  Vi kan ikke acceptere pelsning af levende hunde i Østen, hængning af brugte jagt- og væddeløbsmynder i Spanien og forgiftning af herreløse hunde i Grækenland. Hjælp os at bekæmpe denne mishandling.
 • Avl og opdræt
  Opdrætternes arbejde er hele grundlaget for, at vi kan glædes ved vore hunde. Gennem et seriøst avlsarbejde kan racernes velfærd og sundhed øges. Vi mangler midler til at kunne intensivere opdrætterkurserne til gavn for avlsarbejdet.
 • Projekt Barn og Hund
  Et projekt hvor børn lærer at omgås hunde – en lærdom, som vil følge dem gennem hele livet. Vi mener, at projektet har bidraget til det markante fald i bidskader involverende børn, som forsikringsselskaberne har konstateret gennem de senere år.
 • Før du køber hund-kurser
  Kurser med det formål, at alle får den rigtige type hund, så samlivet mellem hund, familie og omgivelser bliver optimalt. Det er kernepunktet i hundevelfærd, at mennesker og hund fungerer sammen. Det er vores mål at kunne tilbyde alle kommende hundeejere dette kursus.
 • Kørekort til hund
  Kørekort skal gøres til en naturlig sag, så alle, der anskaffer sig en hund, får en grundlæggende viden om hunde og assistance til at opdrage deres hunde bedst muligt – så hunden fungerer optimalt i forhold til sine omgivelser.
 • Udvikling af træningsmetoder
  Baseret på den nyeste viden om hundens adfærd, bliver træningen af hunden et positivt samarbejde mellem hund og menneske til glæde for begge parter. Denne vigtige side af hundevelfærden skal der bygges videre på.
 • Hjælp en ven
  Alle de gode projekter kræver ressourcer. Dit økonomiske bidrag vil være en stor hjælp til at hjælpe vores bedste venner. Alle bidrag vil ubeskåret blive anvendt på de nævnte og fremtidige lignende projekter.