MENU

DNA test

DNA-tests på hunde bruges til diagnosticering af en række arvelige sygdomme. For at udvikle en DNA-test skal det gen, der er involveret i sygdommen, være identificeret, og man skal også kende den specifikke mutation, der er årsag til sygdommen. DNA kan desuden bruges til identifikation og verificering af slægtskabsforhold ved hjælp af det, der hedder en DNA-profil.

Hvem må udføre DNA-testen?

Det er et krav fra DKK, at prøvematerialet udtages af en dyrlæge, som på rekvisitionen attesterer at have kontrolleret hundens ID-nummer.

Dyrlægen sender prøvematerialet til et af de godkendte laboratorier.

Hvilke DNA-tests kan registreres?

Du kan finde en liste over de DNA-tests, DKK registrerer, på siden godkendte laboratorier.

Der kommer hele tiden nye DNA-tests på markedet og ikke alle er mulige at registrere i DKK. Når en ny test skal godkendes sker det i et samarbejde mellem DKK og racens specialklub.

Krav, anbefaling eller frivillig registrering?

Der findes racer, der har avlskrav eller avlsanbefaling om DNA-tests for specifikke sygdomme før avl.

Der findes ligeledes en del DNA-tests, som er en frivillige, men hvor resultatet kan registreres på hundeweb. Selv en et DNA-testresultat hverken er et krav eller en anbefaling, kan der være mange fordele ved at få det registreret på hundeweb, i stedet for at det bare ender "i skrivebordsskuffen". Som hvalpekøber eller f.eks. tæveejer på udkig efter en hanhund, kan man orientere sig om hundenes resultater, og hvis der foretages parringer mellem to hunde, der begge er fri, får afkommet automatisk registreret en fri-status (fri via forældre).

Godkendte laboratorier

Listen over godkendte laboratorier og DNA test kan downloades nedenfor.

Godkendte laboratorier DNA test

Sådan bestiller du en rekvisition

 1. Rekvisition
  Du skal købe en rekvisition inden undersøgelsen - uden rekvisition kan DKK ikke registrere resultatet.
 2. Hos dyrlægen
  Medbring rekvisitionen til dyrlægen. Dyrlægen kontrollerer hundens ID og udtager prøven. Prøvematerialet kan være blod, kindskrab, svaber eller lign. Dyrlægen skal stemple og underskrive rekvisitionen.
 3. Prøven sendes til laboratoriet
  Dyrlægen afsender prøven til det godkendte laboratorium sammen med oplysning om ejerens navn og adresse.
 4. Behold rekvisitionen
  Ejeren beholder rekvisitionen med dyrlægens underskrift og dato for prøveudtagning, indtil der modtages svar fra laboratoriet.
 5. Indsend resultat til DKK
  Den udfyldte rekvisition samt enten kopi af certifikatet alternativt den låste/sikrede PDF fil fra laboratoriet, skal indsendes samlet til DKK for registrering.
  Mailsvar eller kopier deraf godkendes ikke til registrering.
 6. Registrering af resultat
  DKK registrerer herefter resultatet.
 7. Offentliggørelse af resultat
  Resultatet offentliggøres på Hundeweb, hvilket ejeren har godkendt ved køb af rekvisitionen.

Det er muligt at få registreret resultater af DNA-tests udtaget før ikrafttrædelse af et avlskrav, en avlsanbefaling eller oprettelsen af frivillig registrering. Det kræver, at du køber en rekvisition, og at det det fremgår af test-certifikatet, at det er en dyrlæge, der har udtaget testmaterialet og verificeret hundens ID-nummer. Rekvisitionen indsendes sammen med resultatet fra laboratoriet.

Slægtskab

Hvis der er tvivl om hvem der er far til et kuld hvalpe er det muligt at få foretaget en DNA test af de mulige forældre og hvalpene for på den måde at få kortlagt hvem der er forældrene.

Der kan være mange årsager til at der kan være tvivl om slægtskab i et hvalpekuld.

Det kan være fordi der er sket et uheld, tæven kan have været stukket af mens hun var i løbetid.
Det kan også være fordi en opdrætter vælger at lade tæven parre/insiminerer med flere forskellige hanner, f.eks. for at øge den genetiske variation

Uanset årsag til tvivlen om hvem der er et hvalpekulds forældre er det muligt via DNA test at få afklaret slægtskabet.

Farve og pelstest

DKK registrerer DNA-testresultater for en række farvegener og pelsvarianter.

Hundes pelsfarver dannes ud fra sort (eumelanin) eller rødt (fæomelanin) pigment. Disse to grundfarver kan så bleges, fortyndes og fordeles på forskellig vis på hundens krop eller på det enkelte hår.

Pigmenterne dannes af en særlig celletype kaldet melanocytter, og hvis de ikke er til stede, kan det være årsag til hvide områder på en hunds krop. De enkelte farvegener kan desuden dække over hinanden, så ikke alle farvegener kommer til udtryk hos den enkelte hund. For en grundigere beskrivelse af det genetiske grundlag for hundens farver og pelsvarianter henvises til artikler bragt i HUNDEN i april, maj og juni 2017 samt i juni 2020. de gener, der ikke kan DNA-testes for endnu (f.eks. lokus G og lokus T) er ikke beskrevet her.

Farvegenetik er et område, der ændrer sig hurtigt, og der kommer hele tiden ny viden til. Hvis du mangler en variant, er du meget velkommen til at sende en mail til post@dkk.dk .

Gener

Her finder du en oversigt over de forskellige gener.

Ønsker du en mere detaljeret tabel over de forskellige varianter/alleler findes dette nederst på siden.

Lokus A

Genets navn:

Agouti, ASIP

Funktion

Styrer fordelingen af rødt og sort pigment på kroppen og på det enkelte hår. Genet indeholder opskriften på et stof, der kan blokere en særlig receptor for MSH (Melanocyt Stimulerende Hormon) på overfladen af de pigmentproducerende celler (melanocytterne)

Varianter/alleler

Ay, aw, at og a

Lokus B

Genets navn:

TYRP1

Funktion

Genet indeholder opskriften på enzymet TYRP1, der er nødvendigt for at melanocytten kan producere sort pigment. De recessive b-alleler indeholder forskellige mutationer, der ændrer funktionen af enzymet så der dannes brunt i stedet for sort pigment.

Varianter/alleler

B, b, bd, bc, bs og b4

Lokus D

Genets navn:

Dilution, MLPH

Funktion

Påvirker afgivelsen af pigment til håret. Hos hunde, der har to kopier af den recessive d-allel, sker der en sammenklumpning af pigmentkornene i håret, så farven virker mindre intens. Den blå farve er altså en slags ”optisk bedrag”, for farven på håret er sort – den sorte farve er bare ikke ligeligt fordelt over hele håret.

Varianter/alleler

D og d (nogle laboratorier angiver forskellige typer af d: d1, d2, d3)

Lokus E

Genets navn:

Extension locus, MC1R

Funktion

Påvirker melanocytternes mulighed for at skifte mellem produktion af de to pigment typer. Genet indeholder opskriften på en særlig receptor, der sidder på overfladen af de pigmentproducerende celler – melanocytterne. Receptoren reagerer på MSH (Melanocyt Stimulerende Hormon) fra hjernen, der giver signal til cellen om at skifte fra rød til sort pigmentproduktion.

Varianter/alleler

Em, E, Eg, Ed og e

Lokus H

Genets navn:

Harlequin, PSMB7

Funktion

Farven harlekin hos grand danois opstår på grund af interaktion mellem to farvegener; nemlig lokus M (Merle) og lokus H (Harlekin). Når en hund, der genetisk set er merle (M/m), samtidig har en kopi af den dominante H-allel (H/h), forøges størrelsen af de mørke områder i pelsen og den grå ”baggrundsfarve” fra merle ændres til hvid. H-allelen er letal (dødelig) i dobbelt dosis, så hvalpe med genotypen H/H dør i fosterstadiet.

Varianter/alleler

H og h

Lokus I

Genets navn:

Intensity lokus, MFSD12

Funktion

Hos hunde, der har to kopier af den recessive i-allel, fortyndes rød pelsfarve til creme eller hvid (f.eks. hos hunde, der er røde som følge af genotypen e/e i lokus E). Fortyndingen har også effekt hos hunde, hvis pelsfarve er bestemt af lokus A (zobel, fawn, vildtfarvet). Her fortyndes den røde del af pelsen til creme eller næste hvid, mens de sorte hårspidser er upåvirkede.

En forskergruppe fra Davis, Californien, har i 2020 påvist endnu et gen, med betydning for fortynding af pelsfarve. De identificerede et område tæt på genet KITLG, hvor et stort stykke DNA var blevet kopieret flere gange, og hvor antallet af kopier varierede hundene imellem. Jo flere kopier, der var af DNA-stykket, jo mørkere var hundenes pels og det påvirkede både rødt og sort pigment. Dette farvegen har endnu ikke fået et navn, og det er ikke muligt at DNA-teste for det.

Varianter/alleler

I og i

Lokus K

Genets navn:

Dominant black, CBD103 eller DEFB103 (samme gen, men er kendt under forskellige navne)

Funktion

KB allelen indeholder opskriften på et stof, der kan sætte sig på melanocyttens overfladereceptor og sørge for, at den er permanent indstillet til produktion af sort pigment – uafhængigt at MSH. Det er også i lokus K, vi finder den allel, der er årsag til farven ”brindle” eller tigerstribet. Man ved ikke i detaljer, hvordan fordelingen af striberne er styret, og der kan være meget stor forskel på, hvor mørk eller lys en brindlefarvet hund fremstår.

Varianter/alleler

KB, Kbr og ky

Lokus M

Genets navn:

Merle, SILV eller PMEL17 (samme gen, men er kendt under forskellige navne)

Funktion

Merlegenet styrer farver som blue merle hos f.eks. border collie, collie, shetland sheepdog, gravhund, welch corgi cardigan og australian shepherd. Mutationen forstyrrer cellernes evne til at producere normalt pigment. Merle fremkommer som et mønster af fuldt pigmenterede områder og områder, hvor farven er fortyndet. Nedarvningen af merle er ”inkomplet dominant” og det vil sige, at den ene allel ikke skjuler/dominerer den anden helt. Hunde med forskellige alleler (heterozygote) kan derfor have et udseende, der ligger imellem de to hhomozygote (med samme alller) og hundens udseende vil afhænge af hvilken kombination af merle-alleler, den har arvet.

Nogle af merle allelerne er uønskede i dobbelt dosis, da de kan give anledning til pigmentmangel på store dele af kroppen samt defekter på syn og hørelse. Mange racer fraråder - eller har forbud imod - parring af hunde, der begge har farven merle. Merle har ikke effekt på rød pelsfarve, så en zobel collie eller en rød gravhund kan godt være skjult bærer af en mutation, der giver merle.

SINE-mutationen

Den mutation, der er opstået i merlegenet, er en såkaldt ”SINE”. Det betyder, at et stykke DNA er blevet sat ind i selve genet og dermed påvirker dets funktion. En SINE består – lidt forenklet - af en ”krop” og en ”hale”, og længden af halen kan variere. Jo længere halen er – jo større indflydelse har mutationen på genets funktion og dermed på, hvordan merle kommer til udtryk. På nuværende tidspunkt er der beskrevet seks forskellige udgaver/længder af mutationen, samt naturligvis den oprindelige udgave af genet, der er uden SINE-mutationen.

Varianter/alleler

Mh, M, Ma+, Ma, Mc+, Mc, m

Lokus S

Genets navn:

Piebald/Spotting, MITF

Funktion

Genet MITF indeholder opskriften på et stof, der har betydning for melanocytternes udvandring i forstertilstanden fra et område omkring rygraden. Når der er mutationer i dette gen, vil melanocytterne ikke fordele sig over hele kroppen, og det er baggrunden for mange racers karakteristiske hvide aftegn. Typisk vil det være de steder på hunden, der ligger længst væk fra rygraden, der mangler melanocytter, og som derfor bliver hvide. Det vil sige poterne, halespidsen, brystet og området omkring næsen. Hvide aftegn er ikke styret af MITF i alle racer, så der vil sandsynligvis komme ny viden på dette område på et tidspunkt. Nedarvningen af allelerne i lokus S kan også variere. I nogle racer er S fuldt dominant over sp, i andre racer er nedarvningen co-dominant, så heterozygoten S/sp er en mellemting mellem S/S og sp/sp.

Varianter/alleler

S og sp

Kort/lang pels

Genets navn:

FGF5

Funktion

Den oprindelige udgave af genet giver kort pels, men der er stadig stor variation racerne imellem. Hunde, der har to kopier af den recessive allel, har lang pels. Den specifikke biologiske baggrund er ikke kendt i detaljer.

Varianter/alleler

K og k

Furnishing

Genets navn:

RSPO2

Funktion

Genet styrer den ruhårede pelstype, der ofte også har skæg. Genets funktion er bl.a., at det giver signal til dannelsen af ekstra hårsække på specifikke områder af kroppen.

Varianter/alleler

F og f

Vejledning til specialklubber

DNA-test

Denne side henvender sig mest til dig, som sidder i en specialklubs bestyrelse eller sundhedsudvalg - og som ønsker viden om hvad I skal gøre hvis I ønsker at få lavet en ny DNA test.

Da der fra kommercielle laboratorier udbydes et stadig større antal af DNA-test for sygdomme hos hunde, har DKK’s sundhedsudvalg og registreringsafdeling udarbejdet følgende procedure:

• Ansøgning om registrering af resultater fra en ny DNA test skal komme fra racens specialklub og fremsendes til DKK’s sundhedsudvalgs sekretær. Se kontaktoplysninger på siden under Udvalg / Sundhedsudvalg

• Der kan enten søges om frivillig registrering af DNA test resultater, eller om en avlsrestriktion baseret på en DNA test

• Sundhedsudvalget validerer den pågældende test samt dennes relevans og konsekvens for racen

• Hvis disse forhold er i orden, godkendes registreringen af testresultaterne og en evt. avlsrestriktionen af DKK’s bestyrelse.


Spørgsmål og svar om DNA test

Hvordan tages en DNA test?

DNA tests kan laves på blodprøver eller svaberprøver fra mundhulen. Det er et krav fra DKK, at blod- eller svaberprøve udtages af en dyrlæge, samt at denne på rekvisitionen attesterer at have aflæst og kontrolleret hundens ID-nummer.

Hvis DKK skal registrere DNA-test resultater på udenlandske avlspartnere, er det et krav, at der foreligger dokumentation for at prøvematerialet er udtaget af en dyrlæge, eller en anden autoriseret person, der har kontrolleret hundens identitet.

Valg af blodprøve eller svaberprøve skal ske på grundlag af anvisning fra det konkrete laboratorium, ligesom dyrlægen er ansvarlig for, at den anvendte svaberprøve er af et fabrikat godkendt af laboratoriet.

Kan jeg få lavet DNA-test på en import, der endnu ikke er registreret hos DKK?

Ja hvis hundens papirer er indsendt til DKK for registrering. Resultatet vil dog først blive registreret i DKK’s database når hunden er blevet oprettet med sit danske registreringsnummer.

HUSK når du skal købe en rekvisition til en hund, som endnu ikke er blevet registreret i DKK, så kan du gøre det på samme side via hundeweb – nederst på siden ved køb af rekvisition og ved teksten ”Rekvisition til ukendt hund”.

Der skal vedhæftes en kopi af hundens stambog i pdf, som vil fremgå af siden med bestilling af rekvisitionen. Disse rekvisitioner kan ikke købes til medlemsrabat, da hunden endnu ikke findes i vores database og ikke er koblet sammen med dit medlemsnummer.

Oversigt over varianter/alleler i de forskellige gener

Nedenfor findes en kort forklaring på de gener, der kan DNA-testes for, samt en oversigt over de varianter/alleler, der findes i hvert gen.

Allelerne er angivet i faldende dominansrækkefølge, så den mest dominante variant står først og herefter de recessive.

Lokus A

Variant/allel Effekt på pelsfarve
Ay Zobel, fawn m.m.: Rødlig grundfarve med sorte markeringer f.eks. på øreranden. De enkelte hår kan have røde og sorte bånd og som regel vil hårspidserne være sorte.
aw Ulvegrå, vildtfarvet: Fordelingen er rødt og sort minder om zobel, men den rødlige grundfarve er ofte fortyndet til næste hvid. Pga. de sorte markeringer og hårspidser fremstår hunden ulvegrå
at Black and tan: Farven kendes f.eks. fra rottweiler og dobermann. Selve kroppen er sort (eller brun) med røde aftegn placeret på det nederste af benene, på brystet, langs kinderne, omkring anus og over øjnene
a Recessiv sort: Findes i racer som schæferhund, groenendal og puli. Hunde, der har genotypen a/a, er ensfarvet sorte.

Lokus B

Variant/allel Effekt på pelsfarve
B Sort: Enzymet er normalt, og melanocytten kan danne det sorte pigment, der også kaldes eumelanin.
b, bd, bc, bs og b4 Leverbrun, chokolade: Alle de recessive alleler giver brun pelsfarve, når hunden har to kopier (er homozygote b/b). Kombinationer af forskellige alleler, f.eks. bd/bs, resulterer også i brun pelsfarve

Lokus D

Variant/allel Effekt på pelsfarve
D Ligelig fordeling af pigmentkorn i hårskaftet, ufortyndet farve som kan være sort eller brun afhængigt af de varianter, hunde har i andre farvegener.
d Fortyndet eller lysere pelsfarve: Sort bliver fortyndet til blå og brun. Blå pelsfarve hos f.eks. grand danois skyldes fortynding af sort grundfarve, mens weimaranerens farve skyldes fortynding af brun. I nogle racer kaldes den fortyndede brune for lilla.

Lokus E

Variant/allel Effekt på pelsfarve
Em Maske af mørkt pigment, f.eks. sort, brun eller blåE. Den ”normale” eller oprindelige udgave af genet. Tillader at melanocytten kan skifte mellem rødt og sort pigment .
Eg ”Grizzle”hos saluki og ”Domino” hos afghansk mynde. Det er en særlig maskeaftegning hvor de områder, der er røde hos en black and tan, udvides og kan danne det, der kaldes ”a widow’s peak”.
Ed ”Nordisk Domino” – denne variant giver den karakteristiske maske, der nærmest er en udvidelse af de områder, der er røde hos en black and tan, hos de nordiske/arktiske racer. Ses f.eks. hos finsk lapphund
e Rød/gul (ensfarvet, uden mørke hårspidser). Denne allel indeholder en mutation, der gør MSH-receptoren uvirksom. Melanocytten kan derfor ikke skifte over til sort pigment, så hunde med genotypen e/e har udelukkende røde nuancer i pelsen (der kan fortyndes til gul/creme)

Lokus H

Variant/allel Effekt på pelsfarve
H Giver harlekinmønster i kombination med genotypen M/m i merlegenet. Letal i dobbelt dosis (H/H)
h ”Normal” udgave af genet – giver ikke ændringer af andre farvegener

Lokus I

Variant/allel Effekt på pelsfarve
I Ufortyndet rød grundfarve – normal ”Intensity”.
i Fortynding af rød pelsfarve til creme eller hvid.

Lokus K

Variant/allel Effekt på pelsfarve
Kb ”Dominant black” – styrer permanent produktion af sort pigment. Kan dække over lokus A, så det ikke er synligt.
kbr Giver farvevarianten brindle eller tigerstribet.
ky Denne allel er vanskelig at teste for direkte. Har tilsyneladende ikke har nogen direkte effekt på farven men tillader andre loci f.eks. lokus A, at være bestemmende for farve.

Lokus M

Variant/allel Effekt på pelsfarve SINE-længde i basepar
Mh Harlekin merle – denne variant har ikke noget med harlekinfarven hos grand danois at gøre, men ses af og til hos hyrdehunderacer og kaldes derfor også ”herding harlequin”. 269-280
M Klassisk merle mønster. 265-268
Ma+ Atypisk merle +: Er som regel usynlig, hvis den bæres sammen med m-allelen, men kan give varierende grader af merle mønster sammen med de andre M-alleler. 255-264
Ma Atypisk merle: Er som regel usynlig, hvis den bæres sammen med m-allelen, men kan give varierende grader af merle mønster sammen med de andre M-alleler. 247-254
Mc+ Kryptisk merle +: Er som regel usynlig, hvis den bæres sammen med m-allelen, men kan give varierende grader af merle mønster sammen med de andre M-alleler. 231-246
Mc Kryptiske merle – er som regel usynlig fænotypisk og kan ikke skelnes fra m-allelen. Giver ikke problemer at kombinere med M 200-230
mNon-merle ”normal” Ingen SIN

Kryptisk merle

Det er ikke alle laboratorier, der kan fastslå længden af de seks varianter helt præcist. Det kan bl.a. give udfordringer i forhold til den allel, der hedder Mc (cryptic eller kryptisk merle). Hvis den er testet i henhold til de nye forskningsresultater fra 2018, er den ufarlig at bruge i avl. En hund med så kort en mutation kan sagtens parres med f.eks. en blue merle, uden at afkommet får de problemer, som ellers karakteriserer en ”dobbelt merle”. Men nogle laboratorier bruger betegnelsen Mc/cryptic merle om andre alleler og angiver ikke den præcise længe. Hvis du har en hund, der bærer Mc-allelen, og du ønsker at bruge en avlspartner, der er merle eller som er DNA-testet bærer af en af merle-allelerne, kan du søge rådgivning hos DKK på sundhed@dkk.dk. Du kan desuden få fastslået den præcise længde af din hunds M-allel på laboratoriet Tilia: https://www.tilialaboratories.cz/

Mosaik

Normalt vil et DNA-testresultat altid vise to varianter/alleler – f.eks. B/B eller B/b. Men i merlegenet er det ikke helt ualmindeligt at finde tre (eller endda fire) alleler. Hvordan kan det lade sig gøre, når der kun findes to kopier af hvert gen – en på hvert kromosom i kromosomparret? Hunde, med mere end to alleler i merlegenet, er det, der hedder ”genetiske mosaikker”. Det betyder, at de indeholder en blanding af celler med forskelligt genetisk indhold. Merle mosaik kan opstå, hvis SINE-mutationens hale bliver forkortet i én enkelt celle i det tidlige fosterstadie. Fosterets celler fortsætter med at dele sig, og dermed kommer hunden til at bestå af en mosaik af celler – nogle med den SINE-længde, der stammer fra forældrene, og nogle med den forkortede udgave (de celler, der er udgået fra den ene celle, hvor SINE-mutationernes hale blev forkortet). Mary Langevin fandt, at helt op til 16% af de testede hunde i hendes studier var mosaikker.

Hvis du har fået DNA-testet din hund og har fået et resultat, der viser, at hunden er en mosaik, kan det godt lade sig gøre at lave en særlig registrering af det. Kontakt DKK på sundhed@dkk.dk for yderligere rådgivning.

Hvis du har lyst til at fordybe dig yderligere i merlegenet, er der masser af læsestof på siden ”The incredible story of merle” af Mary Langevin her: https://www.merle-sine-insertion-from-mc-mh.com/

Lokus S

Variant/allel Effekt på pelsfarve
s Fuldfarvet uden hvide aftegn. Enkelte hunde kan have en lille hvid brystplet eller lidt hvidt yderst på en eller flere poter.
sp Hvide aftegn i varierende mængde.

Kort/lang pels

Variant/allel Effekt på pelsen
K Kort pels.
k Lang pels.

Furnishing

Variant/allel Effekt på pelsen
F Ruhåret pelstype med skæg
f ”Normal” ikke ruhåret pels uden skæg

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem