MENU

DNA test

DNA-tests på hunde bruges til diagnosticering af en række arvelige sygdomme. For at udvikle en DNA-test skal det gen, der er involveret i sygdommen, være identificeret, og man skal også kende den specifikke mutation, der er årsag til sygdommen. DNA kan desuden bruges til identifikation og verificering af slægtskabsforhold ved hjælp af det, der hedder en DNA-profil.

Hvem må udføre DNA-testen?

Det er et krav fra DKK, at prøvematerialet udtages af en dyrlæge, som på rekvisitionen attesterer at have kontrolleret hundens ID-nummer.

Dyrlægen sender prøvematerialet til et af de godkendte laboratorier.

Hvilke DNA-tests kan registreres?

Du kan finde en liste over de DNA-tests, DKK registrerer, på siden godkendte laboratorier.

Der kommer hele tiden nye DNA-tests på markedet og ikke alle er mulige at registrere i DKK. Når en ny test skal godkendes sker det i et samarbejde mellem DKK og racens specialklub.

Krav, anbefaling eller frivillig registrering?

Der findes racer, der har avlskrav eller avlsanbefaling om DNA-tests for specifikke sygdomme før avl.

Der findes ligeledes en del DNA-tests, som er en frivillige, men hvor resultatet kan registreres på hundeweb. Selv om et DNA-testresultat hverken er et krav eller en anbefaling, kan der være mange fordele ved at få det registreret på hundeweb, i stedet for at det bare ender "i skrivebordsskuffen". Som hvalpekøber eller f.eks. tæveejer på udkig efter en hanhund, kan man orientere sig om hundenes resultater, og hvis der foretages parringer mellem to hunde, der begge er fri, får afkommet automatisk registreret en fri-status (fri via forældre).

Godkendte laboratorier

Listen over godkendte laboratorier og DNA test kan downloades nedenfor.

Godkendte laboratorier DNA test

Sundhed og sygdom

Sådan bestiller du en rekvisition

 1. Rekvisition
  Du skal købe en rekvisition inden undersøgelsen - uden rekvisition kan DKK ikke registrere resultatet.
 2. Hos dyrlægen
  Medbring rekvisitionen til dyrlægen. Dyrlægen kontrollerer hundens ID og udtager prøven. Prøvematerialet kan være blod, kindskrab, svaber eller lign. Dyrlægen skal stemple og underskrive rekvisitionen.
 3. Prøven sendes til laboratoriet
  Dyrlægen afsender prøven til det godkendte laboratorium sammen med oplysning om ejerens navn og adresse.
 4. Behold rekvisitionen
  Ejeren beholder rekvisitionen med dyrlægens underskrift og dato for prøveudtagning, indtil der modtages svar fra laboratoriet.
 5. Indsend resultat til DKK
  Den udfyldte rekvisition samt enten kopi af certifikatet alternativt den låste/sikrede PDF fil fra laboratoriet, skal indsendes samlet til DKK for registrering.
  Mailsvar eller kopier deraf godkendes ikke til registrering.
 6. Registrering af resultat
  DKK registrerer herefter resultatet.
 7. Offentliggørelse af resultat
  Resultatet offentliggøres på Hundeweb, hvilket ejeren har godkendt ved køb af rekvisitionen.

Det er muligt at få registreret resultater af DNA-tests udtaget før ikrafttrædelse af et avlskrav, en avlsanbefaling eller oprettelsen af frivillig registrering. Det kræver, at du køber en rekvisition, og at det det fremgår af test-certifikatet, at det er en dyrlæge, der har udtaget testmaterialet og verificeret hundens ID-nummer. Rekvisitionen indsendes sammen med resultatet fra laboratoriet.

Sundhed og sygdom

Slægtskab

Hvis der er tvivl om hvem der er far til et kuld hvalpe, er det muligt at få foretaget en DNA test af de mulige forældre og hvalpene, for på den måde at få kortlagt hvem der er forældrene.

Der kan være mange årsager til at der kan være tvivl om slægtskab i et hvalpekuld.

Det kan være fordi der er sket et uheld, tæven kan have været stukket af mens hun var i løbetid.

Det kan også være fordi en opdrætter vælger at lade tæven parre/inseminerer med flere forskellige hanner, f.eks. for at øge den genetiske variation

Uanset årsag til tvivlen om hvem der er et hvalpekulds forældre, er det muligt via DNA test at få afklaret slægtskabet.

Læs mere på siden Afklaring af slægtskab

Sundhed og sygdom

Farve og pelstest

DKK registrerer DNA-testresultater for en række farvegener og pelsvarianter. Vi du vide mere om genetikken for farver, finder du uddybende information på siden om Farve og pelstest

Sundhed og sygdom

Vejledning til specialklubber

DNA-test

Denne side henvender sig mest til dig, som sidder i en specialklubs bestyrelse eller sundhedsudvalg - og som ønsker viden om hvad I skal gøre hvis I ønsker at få lavet en ny DNA test.

Da der fra kommercielle laboratorier udbydes et stadig større antal af DNA-test for sygdomme hos hunde, har DKK’s sundhedsudvalg og registreringsafdeling udarbejdet følgende procedure:

• Ansøgning om registrering af resultater fra en ny DNA test skal komme fra racens specialklub og fremsendes til DKK’s sundhedsudvalgs sekretær. Se kontaktoplysninger på siden under Udvalg / Sundhedsudvalg

• Der kan enten søges om frivillig registrering af DNA test resultater, eller om en avlsrestriktion baseret på en DNA test

• Sundhedsudvalget validerer den pågældende test samt dennes relevans og konsekvens for racen

• Hvis disse forhold er i orden, godkendes registreringen af testresultaterne og en evt. avlsrestriktionen af DKK’s bestyrelse.

Sundhed og sygdom

Spørgsmål og svar om DNA test

Hvordan tages en DNA test?

DNA tests kan laves på blodprøver eller svaberprøver fra mundhulen. Det er et krav fra DKK, at blod- eller svaberprøve udtages af en dyrlæge, samt at denne på rekvisitionen attesterer at have aflæst og kontrolleret hundens ID-nummer.

Hvis DKK skal registrere DNA-test resultater på udenlandske avlspartnere, er det et krav, at der foreligger dokumentation for at prøvematerialet er udtaget af en dyrlæge, eller en anden autoriseret person, der har kontrolleret hundens identitet.

Valg af blodprøve eller svaberprøve skal ske på grundlag af anvisning fra det konkrete laboratorium, ligesom dyrlægen er ansvarlig for, at den anvendte svaberprøve er af et fabrikat godkendt af laboratoriet.

Kan jeg få lavet DNA-test på en import, der endnu ikke er registreret hos DKK?

Ja hvis hundens papirer er indsendt til DKK for registrering. Resultatet vil dog først blive registreret i DKK’s database når hunden er blevet oprettet med sit danske registreringsnummer.

HUSK at selv om hunden endnu ikke er registreret i DKK, så skal du stadig købe rekvisition inden undersøgelsen udføres. Rekvisitionen købes via www.hundeweb.dk , dog skal du vælge "Rekvisition til ukendt hund" til en hund, som endnu ikke er blevet registreret i DKK.

Der skal vedhæftes en kopi af hundens stambog i pdf, som vil fremgå af siden med bestilling af rekvisitionen. Disse rekvisitioner kan ikke købes til medlemsrabat, da hunden endnu ikke findes i vores database og ikke er koblet sammen med dit medlemsnummer.

Sundhed og sygdom

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem