MENU

Afklaring af slægtsskab

I de tilfælde hvor der er tvivl om hvem der er far til et kuld hvalpe, skal man få foretaget en DNA test af de mulige forældredyr og hvalpene.

Hvem er hvalpenes far

I nogle tilfælde kan der være tvivl om hvilken hanhund der er far til hvalpene i et kuld.
Det kan være fordi der er sket et uheld eller tæven f.eks. har været stukket af.

Parring med flere hanhunde

Som opdrætter er det muligt at vælge at lade tæven parre med flere forskellige hanner, f.eks. for at øge den genetiske variation. For at kunne registrere et kuld med flere fædre kræver det at du vedlægger dokumentation fra KU/SUND på faderskabet på alle hvalpe i kuldet.

Kuld med flere fædre, kan ikke registreres online på Hundeweb, men der skal indsendes manuel registreringsanmeldelse. Registreringsanmeldelsen og betaling for registrering, skal være modtaget senest den dag hvalpene er 3 uger gamle

Ved tvivl om slægtskab

Det fremgår af DKK´s stambogsføringsregler, at opdrættere altid er pligtige til at medvirke til opklaring af evt. tvivl om forældreskabet til deres kuld. Det er opdrætteren, der er pligtig til at betale omkostninger, hvis det viser sig, at slægtsskabsforholdene ikke svarer til det, opdrætteren har oplyst på tro og love på registreringsanmeldelsen.

DNA profil fra andre labratorier end KU/SUND

For racer, der får lavet DNA profiler andre steder end på KU/SUND, kan faderskabstesten sandsynligvis med fordel udføres på det pågældende laboratorium

Afklaring af slægtskab

Sådan gør du

 1. Hos dyrlægen
  Aftal tid hos dyrlægen for udtagning af prøvemateriale fra alle de involverede hunde (moderen, de mulige fædre og alle hvalpene).
  Dyrlægen kan enten udtage EDTA stabiliserede blodprøver i glas, celleskrab fra mundhulen med dertil indrettede svabre eller presse nogle bloddråber fra f.eks. et prik i øret ud på de såkaldte FTA kort. Det er muligt at købe FTA kort via KU/SUNDs hjemmeside.
  Dyrlægen kan evt. læse nedenstående ”Vejledning til dyrlægen”, hvoraf det fremgår, hvordan prøvematerialet skal udtages og behandles.
 2. ID mærking
  Vær opmærksom på at alle hvalpene skal være ID mærkede på prøveudtagningstidspunktet
 3. Papirarbejdet
  Download formularen om faderskab/forældreskabsundersøgelse hos KU/SUND (der findes 2 varianter. En med og en uden DNA profil)
  Link til KU/SUND
  Udfyld den, og medbring den til dyrlægen. Den skal indsendes sammen med prøvematerialet til KU/SUND.
 4. Fremsendelse af prøvemateriale
  Dyrlægen skal sende prøvemateriale og formular til:
  Husdyrgenetik, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet; KU
  Grønnegårdsvej 3, 2. sal
  1870 Frederiksberg C
  Att.: Tina Neergaard Mahler
 5. Modtag resultatet
  Resultatet af faderskabstesten fremsendes fra KU/SUND til opdrætteren, som herefter kan registrere hvalpene korrekt.
  Der kan godt registreres hvalpe efter flere forskellige fædre i samme kuld. Kopi af testresultat fra KU/SUND skal vedlægges sammen med registreringsanmeldelsen til DKK.
 6. DNA profil samtidig med afklaring af slægtskab
  KU/SUND tilbyder at lave DNA profiler på hundene i forbindelse med en faderskabstest for en merpris per hund. Ved at få lavet en DNA profil kan man få registreret forældredyrene som "DNA-afprøvet" og afkommene som "DNA-godkendt" blot ved at købe rekvisitioner til formålet på www.hundeweb.dk Se evt. flere detaljer om DNA profiler under menupunktet ”Procedure for DNA profiler
 7. Registrering på hundeweb
  Såfremt resultatet også skal registreres på hundeweb indsendes certifikat med testresultatet sammen med rekvisitionen til DKK
 8. Spørgsmål?
  Har du spørgsmål til proceduren kan KU/SUND kontaktes på telefon 21 18 11 84

Afklaring af slægtskab

Begæring om slægtskabskontrol

I tilfælde, hvor der “fra anden side” indsendes skriftlig begæring om slægtskabskontrol

Enhver kan mod indbetaling af et depositum på 3.000 kr. indgive skriftlig begæring om udførelse af slægtskabskontrol på en individuel hund eller et helt kuld.

Såfremt begæringen er velbegrundet, kan DKK vælge at foretage DNA-test på afkom og forældre.

Hvis DKK vælger, at der skal foretages en DNA test, påhviler udgifterne til testens gennemførsel opdrætteren, hvis testen viser, at der ved registreringen af hvalpene er anført forkerte oplysninger.

Indklagerens depositum fortabes, hvis hunden er opført med de korrekte forældre.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem