MENU

Sundhedsudvalg

Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand:
Jørgen Hindse

Medlemmer:

 • Tommy Hardon, Haslev Dyreklinik, øjendyrlæge
 • Merete Fredholm, professor i genetik ved KU/SUND, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
 • Birgitte Schjøth, dyrlæge med specialviden om reproduktion
 • Michele Utke Ramsing, opdrætterrepræsentant

Udvalgssekretær
Freja Dahl
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8104
Mail: frda@dkk.dkKommissorium

 • SU arbejder for at fremme sundhedstilstanden i hundepopulationen
 • SU afgiver udtalelser vedrørende specifikke sundhedsmæssige problemstillinger og SU sikrer sig, at sådanne udtalelser er i overensstemmelse med DKK’s politikker
 • SU’s sammensætning bør repræsentere ekspertise indenfor genetik, diagnostik, klinisk praksis, reproduktion, avl og opdræt m.m. Ekstern ekspertise kan konsulteres efter behov.
 • SU's kompetenceområder omfatter såvel genetisk betingede lidelser som lidelser, der skyldes hundens pasning og brug. Desuden veterinære aspekter vedrørende opdræt og hundehold, vaccinationer og anden profylakse
 • SU behandler henvendelser fra specialklubber og medlemmer vedrørende racernes sundhed og populationsgenetiske forhold og kommer på baggrund heraf med indstilling til handlingsplan til DKK’s bestyrelse
 • SU vurderer tilsidesættelser af DKK's Etiske anbefalinger for avl
 • SU søger at koordinere relevante internationale sundhedstiltag herunder at DKK følger FCI beslutninger på sundhedsområdet.
 • SU vurderer dopingtest-resultater og indstiller på denne baggrund til DKK’s bestyrelse.
 • SU udfærdiger regler for dyrlægekontrol og kontrol af velfærd ved udstillinger og kommer med indstilling herom til DKK’s bestyrelse.
 • SU rådgiver DKK’s bestyrelse om dispensationsansøgninger vedrørende sundhedsmæssige avlskrav

Om DKK

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem