MENU

Forstå din hunds stambog

En hunds stambogscertifikat er et fødselsbevis, der indeholder en lang række vigtige informationer, f.eks. hundens navn, race, køn, fødselsdag, registreringsnummer, farver og meget mere. Det er samtidig en anetavle, som viser hundens ”stamtræ” i mange generationer bagud. Her kan du lære mere om, hvordan du kan læse og forstå stamtavlen, og ikke mindst om hvordan DKK pr. 11. januar 2021 har sikret stambog mod kopiering, så du kan sikre dig, at din hunds stambogscertifikat er ægte.

Hvorfor en DKK stambog?

Dansk Kennel Klub (DKK) er som den eneste danske organisation anerkendt af den internationale sammenslutning af nationale kennelklubber, Fédération Cynologique Internationale (FCI).

DKK er derfor den eneste danske organisation, der kan udstede officielle stambøger på danske racehunde, som opfylder racens betingelser for avl. Dermed er DKK´s stambogscertifikat en garant for, at hunden som voksen vil få de forventede egenskaber for racen, bl.a. størrelse, udseende, pelslag, temperament og brugsegenskaber.

Alle informationer, der benyttes i DKK´s stambogscertifikater, er registreret i Dansk Kennel Klubs hundedatabase, som kan dateres helt tilbage til 1897.

Fødselscertifikat og anetavle

En hunds stambog er dels et ”fødselscertifikat” og dels en anetavle, dvs. et dokument, som viser hundens stamtræ med aner i flere generationer.

Dette giver både opdrætter og hvalpekøber mulighed for at følge, hvilke avlskombinationer der har resulteret i den enkelte hvalp.

Dermed er stambogen blevet det arbejdsredskab, der har gjort mennesket i stand til målrette racernes brugsegenskaber, så hunden kan hjælpe mennesket med at løse specifikke opgaver – f.eks. til forskellige typer jagt, som slædehund, væddeløbshund og velfungerende selskabs- og familiehund.

Sådan læser du stamtavlen

Stambogscertifikatet indeholder en lang række informationer, der er kendetegnende for den specifikke hund, certifikatet omhandler.

DKK´s opdaterede stambogscertifikat er pr. 11. januar 2021 udført i A5-format og kan åbnes som en bog.

På forsiden er opført vigtige informationer, f.eks. hundens navn, DKK-registreringsnummer, hundens (lovpligtige) unikke chipnummer, kuld-ID og opdrætter.

Stambog

Forstå din stambog

På indersiden er anetavlen delt i to lag:

2021 Stamtavlens anetavle

I øverste del af anetavlen er opført alle relevante oplysninger om den hund, stamtavlen omhandler.

I nederste del opføres hundens aner i 3 generationer på engelsk.

Anetavlen er vendt ”på højkant” og tilsvarer derfor det stamtavle-design og farver, der benyttes i hundeweb.

I selve anetavlen vises hundens aner i tre generationer - altså forældre, bedste- og oldeforældre til den hund, certifikatet omhandler samt disses brugs, prøve og udstillingstitler, sundhedsresultater, farver og meget mere på både dansk og engelsk.

For at få plads til de mange informationer har det været nødvendigt at benytte forkortelser på bl.a. anetavlen. Længere nede på siden her kan du læse mere om de forkortelser, der er benyttet.

Stambog

Nye muligheder med nyt stambogsdesign

  • Pr. 11. januar 2021 opføres alle informationer på DKK´s stambøger på hhv. dansk og engelsk - fordi hundefolk arbejder over grænser både indenfor opdræt og hundesport - og desuden for at fremtidssikre vores stambøger:
  • Ifølge FCI´s avlsregler skal stambogens aner pr. 2021 skal vise:
    Farve, typer af hårlag, størrelse, race(-varianter), f.eks. relevant for racer som belgiske hyrdehunde samt racer, der kan samparres (f.eks. pudel/flerfarvet pudel og Grønlandshund/Canadian Eskimo Dog.) Oplysningerne fremgår af hunden og dens aner i 3 generationer - på engelsk
  • Med mere plads til længere navne (nu op til 50 anslag) også i 3. generation
  • Nuværende og tidligere registreringsnumre (hvis hunden er importeret fra udlandet)
  • Sundhedsresultater, HD/AD/OCD/Patella og DNA-A eller DNA-G. (DNA er for de hunde, som har fået lavet en profil. DNA-A = Afprøvet, DNA-G = Godkendt) også i 3. generation
  • Samt titler på hundens aner.

Ægthedsgaranti

Du kan altid være sikker på, at din hunds Dansk Kennel Klub-stambogscertifikat er ægte, dvs. original og uforfalsket, fordi vi har sikret stambogen mod kopiering:

Dansk Kennel Klubs stambogscertifikat er pr. 11. januar 2021 trykt på højkvalitets 120 grams papir med indfarvede mønstre på både forside og inderside.

På forsiden er præget et unikt DKK-logo udført som sølv-hologram ind i papiret, hvilket er umuligt at forfalske.

Desuden er stambogscertifikatet underskrevet af DKK´s formand, Jørgen Hindse, for at garantere stamtavlens ægthed.


Følg os på sociale medier

Stambog

Hvilken type stambog har din hund?

For at værne om hunderacerne, deres racespecifikke egenskaber og sundhed har DKK i samarbejde med racespecialklubberne opstillet avlsrestriktioner for de enkelte racer.

Ud over avlsrestriktioner er der i nogle racer desuden vedtaget en række avlsanbefalinger, som det er frivilligt for opdrætteren, om vedkommende vælger at følge. Men forældredyrenes opfyldelse af hhv. avlsrestriktioner og avlsanbefalinger er afgørende for, hvilken type stambog afkommet får. DKK opererer med to typer stambøger: Basis og Basis Plus.

Basis-stambøger gives til afkom, hvor begge forældredyr opfylder racens avlsrestriktioner. Det kan f.eks. være krav om kendt status for HD (hofteledsdysplasi) eller undersøgelse for arvelige øjensygdomme.

Basis Plus-stambøger gives til afkom, hvor begge forældredyr opfylder racens avlsrestriktioner samt racens avlsanbefalinger. Avlsanbefalinger kan f.eks. omfatte yderligere sundhedskrav, vurdering af hundens eksteriør, mentalitet eller præmiering på relevante brugsprøver.

AvlsanbefalingLogo


Er hunden, som stambogscertifikatet tilhører, opdrættet ud fra specialklubbens og DKK’s avlsanbefalinger, er der på forsiden desuden påtrykt et Basis Plus-logo på stambogens forside i nederste højre hjørne.

Forkortelser benyttet på DKK´s stambogscertifikat

For at få plads til de mange forskellige informationer, en stamtavle bør vise, samt vise informationerne på både dansk og engelsk, har det været nødvendigt at benytte forkortelser på DKK´s nye stambogscertifikater. Herunder kan du få en forklaring på de mange forkortelser:

Forkortelser for hundens titler:
Se en forklaring på titel-forkortelser HER

Forkortelser for hundens sundhed:
HD, AD og OCD: Læs forklaring på, hvad betegnelserne betyder HER

Forkortelser for hundens farver:
Hunderacer findes i et væld af forskellige farver, men ikke alle farver er godkendt i alle racer. Du kan se, hvilke farver der er godkendt for den enkelte race, samt forklaring af forkortelse for farven, under racens avlsrestriktioner HER

Godkendt farve: Bruges om farver, der er godkendt i standarden og velkendte farver for racen.

Ikke godkendt farve: Bruges om farver, der beskrives som uønskede/diskvalificerende i racens standard.

Hund med tryghed og garanti

DKK´s stambog er også din garanti som hvalpekøber. For med en stambog i hånden ved du, hvad det er for en hund, din nuttede og klumpede hundehvalp ender med at blive til. Ud fra din hvalps aner har du en nogenlunde sikkerhed for, hvordan din hund kommer til at se ud, hvor stor den bliver, hvilke egenskaber den vil få – bliver dens jagtinstinkt f.eks. stærkt eller svagt, vil den blive meget eller lidt gøende og har den brug for meget eller lidt aktivering? Det kan opdrætteren af de stambogsførte hvalpe sige med stor sikkerhed.

Ligesom mennesker kan alle hunde blive syge – det gælder både blandingshunde og hunde med eller uden stambog. Men din stambogsførte hvalps forældre har ofte gennemgået en række sundhedsundersøgelser, inden de får lov til at indgå i avl. Dette er din bedste sikkerhed for, at din hvalp ikke ender med at blive plaget af arvelige lidelser.

Skulle din hvalp mod forventning blive syg, opstår der tvister eller uoverensstemmelser i forbindelse med handlen eller andre problemer, hvor du som hvalpekøber får brug for rådgivning, har du Dansk Kennel Klub i ryggen, ligesom du altid har mulighed for at indbringe sager for Dansk Kennel Klubs klagenævn.

Stambogen er guld værd

Selve stambogscertifikatet ikke koster 300-400 kr., så dét, der kan gøre en stambogsført hvalp dyrere end f.eks. en hvalp blandet af to racer, er ikke prisen på selve stambogen, men den indsats opdrætteren har lagt i at finde og måske hjemtage gode forældredyr fra udlandet, undersøge for arvelige sygdomme og intensiv socialisering af hvalpene i den vigtige hvalpetid.

Så nok er stambogen ikke trykt med guld, men den er sin vægt værd i guld – for alle, der ønsker at købe hund med sikkerhed, garanti og ikke mindst omtanke.

Info til DKK´s opdrættere

Fremadrettet fremsendes DKK´s stambogscertifikater fladt og ubøjede i A4-format, således at den enkelte hundeejer eller opdrætter selv kan beslutte, om stambogen ønskes ”knækket” på midten. Derfor pakkes stambøgerne fremadrettet ikke i plasticmapper fra DKK, men disse fremsendes sammen med stambøgerne.

Kontakt Dansk Kennel Klub

Har du spørgsmål til DKK´s stamtavlecertifikater, er du velkommen til at kontakte Dansk Kennel Klubs kundeservice på tlf.: 56 18 81 00 eller info@dkk.dk

Tilbud til hundeejere - ombyt din hunds stambog til nyt design

Er din hunds stambog blevet væk?

Er din hunds originale stamtavle blevet væk, er det muligt at bestille en kopi, en såkaldt duplikat-stambog – denne udskrives pr. 11. januar 2021 i nyt format.

Bemærk, at der på duplikat-stambogen vil blive stemplet ordet ”duplikat”. Læs mere om, hvordan du bestiller en duplikatstambog HER

DKK kan desværre ikke blot udstede en ny stambog i stedet for den bortkomne. Ifølge FCI må en hund kun besidde en stamtavle, og denne stamtavle skal følge hunden hele dens liv. Derfor må der kun forefindes ét eksemplar af en hunds stamtavle.

Hvis man som hundeejer mister sin hunds stambog, kan man anmode DKK om, at der skal udstedes en ny ved at skrive under på, at den originale stambog er forsvundet.

DKK stempler kopien med ordet "duplikat" for at gøre opmærksom på, at dette netop er en kopi - og altså ikke hundens oprindelige stambog.

Dette gøres, fordi det ind imellem er nødvendigt at ændre på oplysningerne i en stambog - f.eks. hvis det opdages, at en oplysning er forkert. Hvis der blot udskrives et nyt eksemplar i det tilfælde, denne reviderede stambog bortkommer, vil man ikke kunne vide, hvilket eksemplar der er det korrekte.

Skulle hundens oprindelige stambog efterfølgende ”dukke op” igen, skal hundeejeren sende duplikatbogen retur til DKK.

Vi har lempeligere regler om håndteringen af duplikater og bortkomne stambøger i DKK end i mange andre FCI-lande. I DKK skriver du blot under på, at stambogen er blevet væk. I flere andre FCI-lande skal det offentliggøres; det ”fremlyses”, at hundeejeren ønsker en ny stambog udstedt, og så har andre ret til at indgive indsigelser imod, at man får udstedt en ny stambog.

Stambog på importerede hunde og hunde overført fra andre organisationer

Er din hund oprindeligt importeret fra udlandet, og nu registreret i DKK, kan stambogen desværre ikke ombyttes - heller ikke til det nye DKK-design - da importerede hunde altid skal beholde stambogen fra udstedelses/opdrætslandet.
Det samme er gældende for overførelser fra andre stambogsførende organisationer.

Hvis du har mistet stambogen til en hund, der er importeret til Danmark, skal du rekvirere en ny stambog i det land, den er opdrættet i, fra den kennel klub hvorfra stambogen oprindeligt er udstedt.

Når du modtager den nye stambog, skal du efterfølgende indsende den til DKK med besked om, at den skal påføres dens DKK-registreringsnummer. Husk ved henvendelsen at oplyse, hvad dens DKK-registreringsnummer er, så vi kan finde den i systemet.

Læs mere om stambøger på importerede hund.

Udvalgte produkter

arrow_back_ios
arrow_back_ios

Fritidsregnsæt

649,00 kr

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem