Det er afdelingens opgave at stå for at formidle og forklare DKK´s politik, love, regler og hele virksomhed. Afdelingen skal være det positive bindeled til vore medlemmer og andre hundeinteresserede – ligesom afdelingen står for videreudvikling og gennemførelse af en række markedsføringsorienterede tiltag.