Du kan også du finde en række filer, logoer og billedmateriale, som frit kan bruges i forbindelse med omtale af Dansk Kennel Klub. Husk blot at kreditere Dansk Kennel Klub ved brug af materialet.