DKK's sundhedsudvalg uddeler hvert år økonomisk eller praktisk støtte til studerende, der ønsker at skrive bachelor- eller specialeprojekter om hunde. Støtten kan f.eks. bruges til porto, hvis der skal udsendes spørgeskemaer, eller dække udgifter til laboratorieundersøgelser.

For at den viden, der kommer ud af projekterne, skal komme DKK's medlemmer til gode, lægges rapporterne her på hjemmesiden. Nogle af projekterne er skrevet på engelsk - det er den studerendes eget valg om der skrives på engelsk eller dansk. I de engelske projekter er der dog altid et dansk resume.

I mange tilfælde vil projekternes resultater også blive refereret i Hunden, eller formidlet på arrangementer som Viden på bordet.