MENU

Etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde

DKK´s etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde

 • Inden for alle former for hundetræning og hundesport skal hensynet til hundens velfærd prioriteres over alt andet. Hundens velfærd skal gå forud for opdrætterens, trænerens, ejerens, sponsorens eller officials interesser og ønsker. Menneskets ambitioner må aldrig overskride hundens evner.
 • De etiske anbefalinger vedrørende hundens behandling, velfærd og sundhedstilstand skal overholdes - ikke blot under deltagelse i udstillinger, prøver eller konkurrencer, men nok så vigtigt i den daglige træning og håndtering.
 • DKK opfordrer alle hundeejere til, at man til stadighed forbedrer sin forståelse og uddannelse indenfor træning og håndtering af hunden.

Adfærd

 • For Dansk Kennel Klub er udgangspunktet, at al omgang med hunden skal baseres på respekt for hunden som et levende væsen og med forståelse for hundens naturlige adfærd.
 • Hundens sociale tilpasning og glæde ved at samarbejde med mennesker skal stimuleres allerede i hvalpestadiet.
 • Ved at motivere hunden, aktivere den hensigtsmæssigt, være konsekvent, vise imødekommende venlighed, tillid og ved at sætte hensigtsmæssige grænser for den unge hund tydeliggøres det sociale samspil med ejeren, samtidig med at hundens opmærksomhed og samarbejdsvilje udvikles.
 • Når man har vundet hundens tillid og respekt gennem venlig, retfærdighed og konsekvent opførsel og håndtering, er der basis for at fremstå som hundens naturlige leder.
 • Træningen skal tage udgangspunkt i hundens raceegenskaber, køn og alder, herunder om det er en hvalp, en ung hund under kønsmodning eller en voksen hund, der trænes.

Træning

 • Al vellykket hundetræning bygger på et harmonisk forhold mellem hunden og en venlig og respekteret lederfigur.
 • Al indlæring og træning af hunden skal tage udgangspunkt i viden om hundens naturlige adfærd og skal baseres på ”hundevenlige” metoder og teknikker, f.eks. positiv motivation og forstærkning af ønsket adfærd.
 • Hunden skal altid håndteres og trænes på en måde, som sikrer, at dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.
 • Straf og irettesættelse kan ikke benyttes under indlæring og kan derfor aldrig forme en hunds opførsel i positiv retning.
 • Hvis en irettesættelse er nødvendig, skal irettesættelsen af hunden altid tilpasses til individet, forseelsen og situationen, og må aldrig være styret af hundeførerens følelsesmæssige tilstand i situationen eller af mangel på selvkontrol.
 • Det er ikke acceptabelt at irettesætte en hund, der udviser angst eller tydelig underkastelse.
 • DKK accepterer ikke, at hunden påføres smerte, ubehag eller angst under træningen. Enhver form for vold i omgangen med hunde er fuldstændig uacceptabelt og en overtrædelse af dyreværnsloven.
 • DKK accepterer ikke brug af pighalsbånd.
 • Visse hundetyper udsættes for en relativ hård belastning og risiko i deres træning og praktiske arbejde, men kravet til hundens tilpasning til forskellige former for aktivitet, miljø osv. må aldrig overskride hundens evner.

Dansk Kennel Klub 1.3.2017

Følg os på sociale medier

Etiske anbefalinger for håndtering og træning

Dogwelfare

GOD DYREVELFÆRD FOR HUNDENE

Dansk Kennel Klub (DKK) har fokus på god dyrevelfærd for hunde ved alle events – Hundene er de virkelig stjerner, og det skal afspejles i måden, vi omgås og håndterer hundene på. DKK forventer, at alle deltagere passer og håndterer deres hunde på en måde, så både de deltagende hunde, ejere, handlere, frivillige, ansatte og ikke mindst gæster tydeligt mærker, at hundenes velfærd er god og i fokus.

VIS HENSYN OG RYD OP EFTER DIG OG DIN HUND

Opsamling af hundes afføring handler både om generel hygiejne og risiko for smittespredning.
Benyt de anviste udendørsområder ved indendørs udstillinger , hvor hundene kan tisse og besørge.

Der er altid opsat rigtig mange skraldespande, således at det er let at komme af med hundeposer og andet skrald. Brug endelig de uddelte poser til at samle op efter din hund.

VANDPOSTER

”Uden mad og drikke duer helten ikke”, siger man. - Og hundene skal selvfølgelig have adgang til masser af frisk vand.

Der er vandposter flere steder i hallerne ved indendørs arrangementer– ligesom der naturligvis kan tappes vand ved alle toiletområder.

Bemærk, at hunde der opholder sig i bur/indhegning, skal have adgang til vand inde i deres bur/indhegning.

GOD DYREVELFÆRD OG GOD HÅNDTERING AF HUNDE

Dansk Kennel Klub har fuld fokus på god dyrevelfærd i alle sammenhænge, hvor vi holder, træner, håndterer og omgås hunde.
DKK forventer, at alle deltagere, udstillere og ejere gør deres allerbedste for at sikre at hundenes sundhed og trivsel er i fokus, og at hundene håndteres på en sikker og rar måde

DKK accepterer ikke nogen former for hårdhændet håndtering af hunde, og overtrædelser af såvel

DKK’s regler og bestemmelser og/eller af Dyrevelfærdsloven vil få konsekvenser.

Som deltager skal du være særlig opmærksom på god dyrevelfærd i disse sammenhænge:

 • Hunden skal fremvises på en måde, hvor den løber af egen fri vilje og gerne i en løs line – hvis linen er stram, er det fordi hunden selv vælger at trække i fremadretning. (Det er ikke tilladt at fremvise eller håndtere hunden i en stram line, på en måde så hunden enten trækkes efter handleren, eller linen trækkes opad, så hundens forben ikke rører jorden).
 • Hunde, der skal fremvises og bedømmes på trimmebord, skal løftes til og fra bordet på en – for hunden– rar og tryg måde, hvor hundens krop understøttes under løftet. (Det er ikke tilladt at løfte hunden (f.eks. terriere og andre mindre racer) i hals og hale).
 • Deltagere, handlere og ejere skal være skal opmærksomme på, at overtrædelser af ovenstående samt anden form for tilsidesættelse af god dyrevelfærd indrapporteres til udstillingsledelsen under Dansk Kennel Klub.


"GROOM, CLEAN AND GO"

Budskabet er klart: Vi forventer at du rydder op efter dig selv og din hund.

Hvis du klargør/groomer din hund, så forventes det, at du medbringer et underlag (dækken, presenning, tæppe el.lign.) til at lægge under trimmebordet, så man nemt kan samle hundehårene op og smide dem i skraldespanden. Når arealet forlades, skal det være i samme pæne stand, som da du ankom.

INGEN HUNDE I VARME BILER

Vær ansvarlig! Det er forbudt at sætte hunden i en situation, som kan være farlig for dens sundhed og trivsel, som f.eks. at efterlade hunden i en bil i varmt vejr.

Såfremt DKK’s udstillingsledelse/dyrlægen finder hunde efterladt i biler på uforsvarlig måde, vil dette blive meddelt over højttaleren. Hvis hundene ikke bliver fjernet omgående, vil sagen blive videregivet til politiet.

Hvis du har aircondition i din bil, beder vi dig venligst gøre opmærksom på dette ved f.eks. at sætte et tydeligt skilt i bilruden - inkl. dit mobilnummer, så du kan kontaktes i tvivlstilfælde

Husk, at hvis en udstiller ikke følger udstillingsledelsens opfordring til at fjerne hunde fra varme biler, eller på anden måde ikke behandler hunden forsvarligt, så kan udstillingsledelsen foretage én eller flere af følgende sanktioner mod den pågældende udstiller:

 • bortvise udstilleren fra udstillingsområdet,
 • fratage den opnåede præmiering for udstillerens hund(e),
 • indbringe udstilleren for DKK’s disciplinærnævn.

BRUG AF BURE, INDHEGNINGER OG TRIMMEBORDE

Brug af bure, indhegninger og trimmeborde er tilladt til midlertidigt ophold.

Som deltager skal du være særlig opmærksom på god dyrevelfærd i disse sammenhænge:

 • Bure og indhegninger skal være så tilpas store, at hunden (eller hunde) skal kunne sidde, stå og ligge på naturlig måde. Der skal være en fast bund og gerne tæppe i buret.
 • (Bemærk, brug af bure med trådbund er ikke tilladt).
 • Hunde skal have adgang til vand inde i buret/indhegningen.
 • Hunde skal jævnligt tages ud af buret/indhegningen (ca. en gang I timen), så hunden kan strække ben og tilbydes at tisse og besøge udenfor.
 • Hvis du har hunden på et trimmebord, så skal du være i direkte nærhed af hunden, så den føler sig tryg og ikke kan komme til skade. Hunden skal jævnligt tilbydes pauser væk fra trimmebordet. (Bemærk, hunde må ikke efterlades i galge på bordet. Der skal stå en person ved siden af hunden, hvis den har nogen former for line på).

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem