Undersøgelse af danske hunde i udlandet

Ønsker du at få din hund undersøgt i udlandet, er det muligt for stort set alle sundhedsundersøgelser - med undtagelse af hjerteundersøgelsen af cavalier king charles spaniel og røntgenfotografering af ryg hos gravhunde. Undersøgelsen skal være direkte sammenlignelig med den tilsvarende danske undersøgelse.

For at du kan få registreret resultatet hos DKK, skal du bestille en rekvisition forud for den eller de undersøgelser, din hund skal have foretaget. Det er vigtigt, at rekvisitionen underskrives og stemples af den dyrlæge, som tjekker hundens identitet og foretager undersøgelsen.

Hvem kan foretage undersøgelserne?

Udenlandske sundhedsundersøgelser skal foretages af dyrlæger, der har de nødvendige kvalifikationer. Mange af de sundhedsundersøgelser, der er omfattet af avlsprogrammer i Danmark, kræver at den undersøgende dyrlæge er uddannet indenfor det specifikke område; f.eks. øjensygdomme, hjertesygdomme eller lign. En udenlandsk dyrlæge, der er godkendt til at gennemføre undersøgelsen af det pågældende lands kennelklub, vil også være godkendt af DKK.

HD, AD og OCD

Der er flere muligheder, når det kommer til røntgenfotografering i udlandet:

  • Hunden fotograferes i Danmark. Billederne sendes til bedømmelse i udlandet

  • Hunden fotograferes og bedømmes i udlandet

Det er desværre ikke muligt at få bedømt billeder i Danmark, der er taget i udlandet.

Genfotografering 

En hund kan godt fotograferes for HD, AD eller OCD flere gange i løbet af sit liv. Der skal dog gå minimum 6 måneder fra én fotografering til den næste. Hvis en hund skal genfotograferes, skal det desuden foregå i det samme land, som hunden tidligere er blevet fotograferet og bedømt i. Hunde, der tidligere er fotograferet og bedømt i Danmark, kan altså ikke genfotograferes og bedømmes i et andet land. Det samme gælder hvis man f.eks. vælger at tage til Tyskland for at få fotograferet hunden første gang. I så fald skal en eventuel genfotografering også foregå i Tyskland. 

Registrering af resultatet

Dokumentation for HD/AD-bedømmelsen indsendes til DKK sammen med rekvisitionen, hvorefter resultatet vil blive registreret på hundens ”stamkort” i hundeweb.  

Beregning af indeks

I Danmark indgår udenlandske bedømmelser også i beregningen af HD-indeks. Det gælder både for udenlandske avlspartnere og for danske hunde, der er fotograferet i udlandet. Ved beregning af HD-indeks korrigeres der i mange racer for udenlandske bedømmelser. Resultater fra hunde, der er fotograferet i Danmark men bedømt i udlandet, vil indgå i indeksberegningen som udenlandske bedømmelser.

Læs mere om beregning af HD-indeks 

Øjenlysning

DKK kan umiddelbart anerkende resultater fra udenlandske øjendyrlæger, hvis der er anvendt en ECVO-attest. Dyrlægen, der har lavet undersøgelsen, skal være på ECVO’s liste over godkendte dyrlæger. 

Find listen her

Attester fra SKK godkendes også.

Andre udenlandske attester end ECVO

I enkeltstående tilfælde er det også muligt at registrere resultater fra andre udenlandske attester end ECVO-attesten.  Dette kræver dog, at hundeejeren inden den påtænkte parring skriftligt ansøger DKK's registreringsafdeling om en godkendelse af den aktuelle attest. Som udgangspunkt godkender og oversætter DKK kun attester, der er udfærdiget på engelsk eller tysk. 

Bemærk at en eventuel oversættelse af øjenattesten koster et gebyr.
Find oversigten over gebyrer her

Pengene kan overføres til DKK's konto i Jyske Bank, reg.nr. 5035 konto 1361253, mærket "Sundhed".  Sagsbehandlingstiden er ca. 2 uger.

Særligt for USA

Fra USA anerkendes alle attester fra ACVO og CANINE EYE REGISTRATION FOUNDATION, som altid udfyldes af godkendte diplomates i USA.