MENU

Udenlandske sundhedsresultater

Skal du have lavet en sundhedsundersøgelse på din hund i udlandet? Eller måske benytte en udenlandsk hanhund i avl? Her på siden kan du finde information om, hvad du skal være opmærksom på vedrørende udenlandske sundhedsundersøgelser.

Nordisk harmonisering af røntgenregler - røntgenoptagelse og bedømmelse skal fremover ske i samme land

Den 1. juli 2023 indfører DKK en mindre ændring af reglerne på røntgenområdet. Det sker for at harmonisere bestemmelserne med de øvrige nordiske lande og som en del af vores samarbejde i den organisation, der hedder NKU (Nordisk Kennel Union). Ændringen betyder, at optagelse og bedømmelse af røntgenbilleder fremover skal ske i samme land.

Hvis et HD/AD/OCD-resultat skal registreres på hundeweb, skal røntgenbilleder, der er optaget i Danmark, altså fremover også bedømmes i Danmark (på KU/SUND) og kan ikke sendes til udenlandske bedømmere. DKK registrerer naturligvis stadig resultater på importer eller udenlandske avlspartnere efter de gældende retningslinjer.

Hvis en dansk hundeejer har et ønske om, at vedkommendes hund skal have en udenlandsk bedømmelse registreret på hundeweb, er dette også stadig muligt. Men det kræver, at ejeren tager hunden med til det pågældende land, hvor røntgenfotografering og bedømmelse så skal foretages samlet.

Udenlandsk HD, AD og OCD fotografering, samt bedømmelse

Fotografering og bedømmelse i udlandet

Danskejede hunde skal være stambogsført i Danmark, for at blive bedømt for HD/AD/OCD. Danskejede hunde kan HD/AD fotograferes og bedømmes af et andet FCI lands kennel klub.

For importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan der købes en rekvisition til ”Udenlandsk ukendt hund” under forudsætning af, at hundens importpapirer indsendes til DKK.
Billederne kan ikke bedømmes før DKK har godkendt hunden som værende under registrering i DKK.

Sådan gør du:

 1. Bestil tid hos den udenlandske dyrlæge
 2. Køb rekvisition til Udenlandsk fotografering og bedømmelse
 3. Indsend kopi af godkendt diagnosekort for HD/AD/OCD, sammen med de udfyldte rekvisitioner til DKK for registrering af hundens resultatet.

Hvis hunden senere ønskes genfotograferet, kan dette kun foregå i det samme land, hvor den tidligere er blevet fotograferet/bedømt. Hunde, der tidligere er fotograferet og bedømt i Danmark, kan ikke genfotograferes og bedømmes i et andet land.


Fotografering i ét land og bedømmelse i et andet, er ikke længere muligt pr. 1. juli 2023

Røntgenbilleder taget før 1. juli 2023 i.h.t. den tidligere procedure, vil kunne registreres ved indsendelse af korrekt udfyldte rekvisitioner og godkendt diagnosekort.

Indeks og udenlandske bedømmelser

Ved beregning af HD-indeks, korrigeres der i mange racer for udenlandske bedømmelser. Resultater fra hunde, der er fotograferet i Danmark, men bedømt i udlandet, vil indgå i indeks-beregningen som udenlandske bedømmelser.

Udenlandske DNA-test

Resultater af udenlandske DNA-tests kan registreres i DKK, hvis resultatet allerede er registreret i en anden kennelklub, der er fuldgyldigt medlem, kontraktpartner eller associeret medlem af FCI.

 • Resultatet kan f.eks. fremgå af hundens stamtavle eller af anden gyldig dokumentation fra den kennelklub, hvor resultatet er registreret
 • Det skal fremgå tydeligt, at resultatet stammer fra en DNA-test og ikke fra en klinisk undersøgelse som f.eks. en øjenundersøgelse
 • Hvis det udenlandske DNA-testresultatet ikke er registreret i en godkendt kennelklub som nævnt ovenfor, gælder de samme regler som for danske hunde. Det vil sige, at der skal fremsendes dokumentation for, at prøvematerialet er udtaget af en dyrlæge, som har verificeret hundens ID, hvis dette ikke fremgår af certifikatet fra laboratoriet.

Øjenlysning i udlandet

DKK kan umiddelbart anerkende resultater fra udenlandske øjendyrlæger, hvis der er anvendt en ECVO-attest. Dyrlægen, der har lavet undersøgelsen, skal være på ECVO’s liste over godkendte dyrlæger.

Inden du får din hund øjenlyst i udlandet er det en god ide at tjekke listen over godkendte udenlandske øjendyrlæger.

Find listen her

Attester fra SKK godkendes også.

Andre udenlandske attester end ECVO

I enkeltstående tilfælde er det også muligt at registrere resultater fra andre udenlandske attester end ECVO-attesten. Dette kræver dog, at hundeejeren inden den påtænkte parring skriftligt ansøger DKK's registreringsafdeling om en godkendelse af den aktuelle attest. Som udgangspunkt godkender og oversætter DKK kun attester, der er udfærdiget på engelsk eller tysk.

Bemærk at en eventuel oversættelse af øjenattesten koster et gebyr. Find oversigten over gebyrer her

Pengene kan overføres til DKK's konto i Jyske Bank, reg.nr. 5035 konto 1361253, mærket "Sundhed". Sagsbehandlingstiden er ca. 2 uger.

Særligt for USA

Fra USA anerkendes alle attester fra ACVO og CANINE EYE REGISTRATION FOUNDATION, som altid udfyldes af godkendte diplomates i USA.

Før du bestiller tid til at få din hund øjenundersøgt hos en udenlandsk dyrlæge er det en god ide at have helt styr på proceduren. Få hjælp i guiden nedenfor.

Hvis du vil have din danske hund øjenundersøgt i udlandet skal du gøre følgende:

 1. Aftal tid hos dyrlægen, og sikre dig at dyrlægen kan lave en ECVO attest
 2. Gå på hundeweb.dk for at bestille en rekvisition.
 3. Log ind på hundeweb.dk
 4. Vælg menuen i toppen " Rekvisitioner". Klik derefter på køb rekvisition under Øjen-/Andre undersøgelser
 5. Vælg hvilken hund du skal have undersøgt og klik næste
 6. Vælg rekvisitionstype. Sæt flueben i "Udenlandsk undersøgelse"
 7. Angiv undersøgelsesdato og klik på "Bestil rekvisition til valgte hund"
 8. Tag af sted på aftalte dato for undersøgelsen, og indsend ECVO attest samt rekvisition til DKK.

Øjenlysning udenfor Norden

Ønsker du at få du din hund øjenlyst i udlandet, men ikke i et af de nordiske lande, skal du betale for en oversættelse af øjenattesten. For dette opkræver DKK et gebyr (se listen med gebyrer her). Attesterne skal, ud over evt. lokalsprog, desuden være skrevet på enten engelsk eller tysk.

Det samme gælder for registrering for øjenlysningsresultater på udenlandske avlshunde og importer – er hundens øjenlysningsattest ikke en ECVO-attest, skal du betale gebyr for godkendelse og oversættelse af øjenattesten, der også, ud over lokalsproget, skal være skrevet på enten engelsk eller tysk.

Spørgsmål - svar

Kan man registrere sundhedsresultater fra før 1. januar 2011?

Ja, for at DKK kan registrere resultatet, skal der købes en rekvisition til udenlandsk sundhedsundersøgelse. Rekvisitionen indsendes til DKK sammen med dokumentationen for det udenlandske resultat.

Kan en hund genfotograferes i et andet land?

Nej, hvis hunden ønskes genfotograferet, kan dette kun foregå i det samme land hvor den tidligere er blevet fotograferet og bedømt. Hunde, der tidligere er fotograferet og bedømt i Danmark, kan altså ikke genfotograferes og bedømmes i et andet land.

Kan HD, AD eller OCD røntgenbilleder optaget i udlandet bedømmes i Danmark?

Billeder optaget i et andet land, kan ikke bedømmes i Danmark.

Hvornår blev det muligt at tage til udlandet for at få undersøgt for HD, AD, OCD samt øjenundersøgelser?

1. januar 2011.

Kan man røntgenfotografere sin hund i Danmark og efterfølgende sende billederne til bedømmelse i et andet land

Nej, røntgenbillederne skal være taget i samme FCI land, som laver bedømmelsen af røntgenbillederne.

Jeg skal have oversat en øjenlysningsattest. Hvor længe tager det?

Ca. 2 uger.

Hvor kan jeg købe en rekvisition?

Rekvisitioner købes på www.hundeweb.dk.
Læs mere om hvordan du køber en rekvisition her

Kan jeg få registreret udenlandske HD/AD og andre sundhedsresultater på min hunds udenlandske afkom?

Ja, det er muligt mod et gebyr, at få registreret HD/AD, DNA o.l. resultater, hvis disse opfylder de gældende regler for registrering.
For racer hvor der beregnes HD indeks, er det et krav at alle resultater sendes ind, således at indekset bliver retvisende.

Godkendes OFA resultater

Godkendte OFA resultater (HD, AD, Patella, DNA o.l.) skal være udført af en dyrlæge, som har verificeret hundens ID og på alle OFA certifikater, kan man se om det er et verificeret resultat, ved at O.F.A nummeret slutter på VPI – kun resultater som slutter på VPI, kan registreres.
Læs OFA's vejledning på dette link

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem