Undersøgelse af danske hunde i udlandet

For at du kan få registreret resultatet hos DKK, skal du bestille en rekvisition forud for den eller de undersøgelser, din hund skal have foretaget. Det er vigtigt, at rekvisitionen underskrives og stemples af den dyrlæge, som tjekker hundens identitet og foretager undersøgelsen.

Hvem kan foretage undersøgelserne?

Udenlandske sundhedsundersøgelser skal foretages af dyrlæger, der har de nødvendige kvalifikationer. Mange af de sundhedsundersøgelser, der er omfattet af avlsprogrammer i Danmark, kræver at den undersøgende dyrlæge er uddannet indenfor det specifikke område; f.eks. øjensygdomme, hjertesygdomme eller lign. En udenlandsk dyrlæge, der er godkendt til at gennemføre undersøgelsen af det pågældende lands kennelklub, vil også være godkendt af DKK.

HD, AD og OCD

Der er flere muligheder, når det kommer til røntgenfotografering i udlandet:

  • Hunden fotograferes i Danmark og billederne sendes til bedømmelse i en udenlandsk kennel klub
  • Hunden fotograferes og bedømmes i udlandet

Det er desværre ikke muligt at få bedømt billeder i Danmark, der er taget i udlandet.

Genfotografering

En hund kan godt fotograferes for HD, AD eller OCD flere gange i løbet af sit liv. Der skal dog gå minimum 6 måneder fra én fotografering til den næste.
Hvis en hund skal genfotograferes, skal det desuden foregå i det samme land, som hunden tidligere er blevet fotograferet og bedømt i. Hunde, der tidligere er fotograferet og bedømt i Danmark, kan altså ikke genfotograferes og bedømmes i et andet land. Det samme gælder hvis man f.eks. vælger at tage til Tyskland for at få fotograferet hunden første gang. I så fald skal en eventuel genfotografering også foregå i Tyskland.
Hunde, der er importeret fra ikke FCI lande (fx England), kan genfotograferes i Danmark. Gør man det, vil det være det danske resultat, der er gældende.

Registrering af resultatet

Dokumentation for HD/AD-bedømmelsen indsendes til DKK sammen med rekvisitionen, hvorefter resultatet vil blive registreret på hundens ”stamkort” i hundeweb.

Beregning af indeks

I Danmark indgår udenlandske bedømmelser også i beregningen af HD-indeks. Det gælder både for udenlandske avlspartnere og for danske hunde, der er fotograferet i udlandet. Ved beregning af HD-indeks korrigeres der i mange racer for udenlandske bedømmelser. Resultater fra hunde, der er fotograferet i Danmark men bedømt i udlandet, vil indgå i indeksberegningen som udenlandske bedømmelser.

Læs mere om beregning af HD-indeks