MENU

Hunden er registreret i DKK

Ønsker du at få din hund undersøgt i udlandet, er det muligt for stort set alle sundhedsundersøgelser - med undtagelse af hjerteundersøgelsen af cavalier king charles spaniel og røntgenfotografering af ryg hos gravhunde. Undersøgelsen skal være direkte sammenlignelig med den tilsvarende danske undersøgelse.

Undersøgelse af danske hunde i udlandet

For at du kan få registreret resultatet hos DKK, skal du bestille en rekvisition forud for den eller de undersøgelser, din hund skal have foretaget. Det er vigtigt, at rekvisitionen underskrives og stemples af den dyrlæge, som tjekker hundens identitet og foretager undersøgelsen.

Hvem kan foretage undersøgelserne?

Udenlandske sundhedsundersøgelser skal foretages af dyrlæger, der har de nødvendige kvalifikationer. Mange af de sundhedsundersøgelser, der er omfattet af avlsprogrammer i Danmark, kræver at den undersøgende dyrlæge er uddannet indenfor det specifikke område; f.eks. øjensygdomme, hjertesygdomme eller lign. En udenlandsk dyrlæge, der er godkendt til at gennemføre undersøgelsen af det pågældende lands kennelklub, vil også være godkendt af DKK.

HD, AD og OCD

Pr. 1. juli 2023, er der kun muligt af få registreret udenlandske resultater, hvor hunden er røntgenfotograferet og bedømt i samme FCI land.

Rekvisitionerne, som skal være udfyldt, stemplet og underskrevet af den fotograferende dyrlæge, indsendes sammen med det godkendte diagnosekortet, til registrering.

Det er ikke muligt at få bedømt billeder i Danmark, der er taget i udlandet.

Genfotografering

En hund kan godt fotograferes for HD, AD eller OCD flere gange i løbet af sit liv. Der skal dog gå minimum 6 måneder fra én fotografering til den næste.
Hvis en hund skal genfotograferes, skal det desuden foregå i det samme land, som hunden tidligere er blevet fotograferet og bedømt i. Hunde, der tidligere er fotograferet og bedømt i Danmark, kan altså ikke genfotograferes og bedømmes i et andet land. Det samme gælder hvis man f.eks. vælger at tage til Tyskland for at få fotograferet hunden første gang. I så fald skal en eventuel genfotografering også foregå i Tyskland.
Hunde, der er importeret fra ikke FCI lande (fx England), kan genfotograferes i Danmark. Gør man det, vil det være det danske resultat, der er gældende.

Registrering af resultatet

Dokumentation for HD/AD-bedømmelsen indsendes til DKK sammen med rekvisitionen, hvorefter resultatet vil blive registreret på hundens ”stamkort” i hundeweb.

Beregning af indeks

I Danmark indgår udenlandske bedømmelser også i beregningen af HD-indeks. Det gælder både for udenlandske avlspartnere og for danske hunde, der er fotograferet i udlandet. Ved beregning af HD-indeks korrigeres der i mange racer for udenlandske bedømmelser. Resultater fra hunde, der er fotograferet i Danmark men bedømt i udlandet, vil indgå i indeksberegningen som udenlandske bedømmelser.

Læs mere om beregning af HD-indeks

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem