Der er ingen myndigheder i Danmark, der fastsætter regler for bekæmpelsen af HD, AD og OCD.

Internationalt samarbejde

DKK er med i et internationalt samarbejde med kennelklubber i ca. 80 lande i organisationen FCI. Her har man vedtaget en såkaldt protokol, som beskriver, hvordan røntgenbillederne skal optages og bedømmes.

HD

Efter FCI protokollen bedømmes HD-billederne efter en "5 trins skala" med betegnelserne A, B, C, D og E. Status A er den bedste, hvor lårbenshoved og hofteskål passer helt optimalt sammen, mens status E er den dårligste. Ved bedømmelsen lægges der både vægt på slapheden i leddet, på ledhovedets og ledskålens form samt på eventuelle slidgigtforandringer.

AD

AD-billederne bedømmes efter en "4 trins skala" med betegnelserne 0, 1, 2 og 3. Grad 0 er den bedste, hvor albueleddet er fri for knoglenydannelser/slidgigtforandringer, og 3 er den dårligste. Her er nydannelserne omkring leddet mere end 5 mm høje.

OCD

OCD-billeder bedømmes efter en "2 trins-skala" med betegnelserne fri eller påvist.

Røntgenbillederne af HD, AD eller OCD bedømmes af eksperter på afdelingen for Veterinær Billeddiagnostik ved KU/SUND. Veterinær Billeddiagnostik afgiver svar til ejer, DKK og fotograferende dyrlæge via DKKs dyrlægeportal indenfor ca. 10 hverdage efter modtagelse af røntgenbillederne.