Hofteledsdysplasi (HD) er betegnelsen for en sygdom hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke passer sammen som de skal. Der opstår løshed i hofteleddet, som kan udvikle sig til smertevoldende slidgigt. HD er en arvelig lidelse med såkaldt polygen nedarvning. Det betyder, at det er den samlede virkning af mange forskellige gener + det miljø hunden vokser op i, der afgør om den får HD. Jo bedre status de avlsdyr man vælger har, jo større er sandsynligheden for at deres afkom bliver HD-fri. Ud over hundens egen status, kan man hos nogle racer benytte et HD-indeks når man vælger avlsdyr. Indekset er et udtryk for en hunds forventede avlsværdi og inddrager også oplysninger om slægtningens HD-status.

Hvad er HD indeks?

Baseret på en bedømmelse af røntgenbilleder af hofterne tildeles hunden en HD grad fra A-E. Hunde med HD status A eller B betragtes som HD fri og kan umiddelbart bruges i avl. Hunde med status C har let HD og kan kun bruges med stor forsigtighed i nogle racer. Hunde med HD grad D eller E bør generelt slet ikke anvendes i avl. Risikoen for at få afkom med HD vil statistisk set være stor, og på lang sigt vil det ikke være med til at forbedre racens HD-problemer. Der kan dog være situationer, hvor en opdrætter vurderer, at det alligevel kan forsvares. Det kan f.eks. være, at en hund med HD besidder andre egenskaber, der er meget vigtige at bevare i racen.

Det er opdrætterens ansvar at vurdere, om en hund med HD besidder så mange andre kvaliteter, at det kan forsvares at bruge den. Opdrætteren kan blive bedt om at begrunde sit valg, og DKK lægger vægt på, at brugen af hunde med HD i avl er noget der kan ske undtagelsesvis.

Vær opmærksom på, at du som opdrætter altid er ansvarlig i forhold til købeloven. Hvis en af de hvalpe, du har solgt, kommer til at lide af svær HD (grad E) inden 2 års alderen, har køberen ret til at ophæve købet, levere hunden tilbage og kræve hele købesummen retur. Hvis køberen ikke ønsker at levere hunden tilbage, kan vedkommende i stedet kræve et nedslag i købesummen, typisk på halvdelen.

Brug af hunde med HD grad D eller E i avl

En hund med HD grad D eller E kan kun bruges i avl én gang. Såfremt hunden ønskes benyttet i avl igen, skal der foreligge en skriftlig evaluering af det første kuld, baseret på HD-fotografering af mindst halvdelen af kuldet. Evalueringen skal indeholde en sammenfatning af HD-resultaterne, samt en beskrivelse af hvordan opdrætteren forventer, at hunden vil kunne bidrage positivt til racen. Evalueringen skal sendes til DKK’s Sundhedsudvalg, der vurderer om det er hensigtsmæssig at trække et kuld mere på hunden. Evalueringsproceduren skal gentages forud for eventuelle efterfølgende kuld.

Vær opmærksom på at DKK’s retningslinjer for brug af hunde med HD i avl mere end én gang gælder for alle hunde med en kendt HD status registreret i DKK. De gælder altså også for racer, der ikke er omfattet af et fotograferingskrav.