MENU

HD, AD og Avl

Baseret på en bedømmelse af røntgenbilleder af hofterne tildeles hunden en HD grad fra A-E. Hunde med HD status A eller B betragtes som HD fri og kan umiddelbart benyttes i avl. Hunde med lavere status kan kun benyttes i et vist omfang, der varierer fra race til race. Det samme gælder for AD, hvor hunde med grad 3 kun kan benyttes i et vist omfang

Hofteledsdysplasi (HD) og Albueledsdysplasi (AD) er arvelig lidelser med såkaldt polygen nedarvning. Det betyder, at det er den samlede virkning af mange forskellige gener + det miljø hunden vokser op i, der afgør om en hund får HD eller AD. Jo bedre status de avlsdyr man vælger har, jo større er sandsynligheden for, at deres afkom bliver HD og AD-fri.

Valg af avlsdyr?

Som opdrætter bør du så vidt muligt vælge avlsdyr, der er fri for HD og AD. Risikoen for at få afkom med HD eller AD vil statistisk set være stor, hvis man bruger avlsdyr med HD grad D og E eller AD grad 3 og på lang sigt vil det ikke være med til at forbedre racens sundhed. Der kan dog være situationer, hvor en opdrætter vurderer, at det alligevel kan forsvares. Det kan f.eks. være, at en hund med HD eller AD besidder andre egenskaber, der er meget vigtige at bevare i racen.

Det er opdrætterens ansvar at vurdere, om en hund med HD eller AD besidder så mange andre kvaliteter, at det kan forsvares at bruge den. Opdrætteren kan blive bedt om at begrunde sit valg, og DKK lægger vægt på, at brugen af hunde med HD eller AD i avl er noget, der kan ske undtagelsesvis.

Vær opmærksom på, at du som opdrætter altid er ansvarlig i forhold til købeloven. Hvis en af de hvalpe, du har solgt, kommer til at lide af svær HD (grad E) eller AD grad 3 inden 2 års alderen, har køberen ret til at ophæve købet, levere hunden tilbage og kræve hele købesummen retur. Hvis køberen ikke ønsker at levere hunden tilbage, kan vedkommende i stedet kræve et nedslag i købesummen, typisk på halvdelen.

Brug af hunde med HD grad D eller E eller AD grad 3 i avl

Racer med avlskrav:

I racer med krav om HD eller AD-fotografering før avl, kan en hund med HD grad D eller E eller AD grad 3 kun bruges i avl én gang og kun med en avlspartner, der er fri (HD grad A eller B, AD grad 0). Såfremt hunden ønskes benyttet i avl igen, skal der foreligge en skriftlig evaluering af det første kuld, baseret på HD eller AD-fotografering af mindst halvdelen af kuldet. Evalueringen skal indeholde en sammenfatning af resultaterne, samt en beskrivelse af hvordan opdrætteren forventer, at hunden vil kunne bidrage positivt til racen. Evalueringen skal sendes til DKK’s Sundhedsudvalg, der vurderer, om det er hensigtsmæssigt at trække et kuld mere på hunden. Evalueringsproceduren skal gentages forud for eventuelle efterfølgende kuld.

Racer uden avlskrav

Selv om der i en race ikke er krav om HD eller AD-fotografering før avl, er der mange opdrættere, der alligevel ønsker at få vished om deres avlsdyrs HD-eller AD-status. Hvis en sådan hund får tildelt en HD-status D eller E eller AD-status 3, er det opdrætterens ansvar at handle ud fra denne viden. Vælger opdrætteren - ud fra en samlet vurdering af hundens bidrag til racen - at bruge hunden i avl, bør avlspartneren derfor være HD/AD-fotograferet og have opnået resultatet ”fri” (HD-grad A eller B, AD grad 0).

Racer uden avlskrav er ikke omfattet af kravet om fotografering af halvdelen af afkommet og indsendelse af skriftlig evaluering til SU, som beskrevet ovenfor. I henhold til DKK’s etiske anbefalinger, er avl på hunde med arvelige defekter dog noget, der kan ske undtagelsesvist og til et begrænset antal kuld. Som opdrætter er man ekstra forpligtet til at følge afkommets udvikling til voksne hunde og indsamle oplysninger om eventuel forekomst af sygdom. Ligesom i racer med fotograferingskrav, kan opdrætteren blive bedt om at begrunde deres valg af avlsdyr overfor DKK.

Læs mere om HD og DKK's etiske anbefalinger for avl her

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem