MENU

Udenlandske parringer

Planlægger du at bruge en udenlandsk hund til avl, er det en god ide at få oprettet hunden til avl i DKK’s database, inden parring.

Når du har valgt den udenlandske avlspartner, skal du sikre dig at den opfylder racens avlskrav i DKK, derfor skal følgende indsendes til DKK:

  1. Kopi af den udenlandske hunds originale stambog.
  2. Kopi af ejerbevis, hvis ejers navn ikke fremgår af stambogen. (Ejer registreres kun ud fra stambog eller ejerbevis)
  3. Kopi af dokumentation for resultater, der skal være opfyldt i henhold til eventuelle avlskrav. Du kan finde de gældende avlskrav og anbefalinger for din race her
  4. Indbetal oprettelsesgebyr - venligst mærk indbetalingen med hundens stambogsnummer eller navn. Se oversigten over gebyr her

Dokumenterne indsendes i en samlet mail til post@dkk.dk. Vedhæftede filer skal være i pdf format. (Billeder, screen shots godtages ikke)

Udprint fra databaser godtages ikke - medmindre det er fra SKK, NKK eller FKK.

Registrering af hunden påbegyndes indenfor 10 hverdage.

Hvis ikke andet fremgår under racens avlskrav, skal udenlandske avlsdyr uanset køn, opfylde de samme registrerings- og sundhedskrav som DKK registrerede hunde.

Spørgsmål og svar

Findes hunden i DKK's database?

At hunden findes i DKK's database betyder nødvendigvis ikke, at den er oprettet til avl. Hunden kan være registreret i systemet, hvis den har deltaget på udstilling/prøve eller er ane til f.eks. en import.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil registrere flere aner på en udenlandsk avlshund?

Udenlandske avlshunde oprettes med to generationers aner (forældre og bedsteforældre). Vil du have registreret yderligere generationer, vil der være et gebyr på kr. 119,- pr. generation. Ønsker du at få registreret DKK-godkendte sundhedsresultater på aner, vil der være et gebyr på kr. 114,- pr. ane.

Hvilke sundhedsresultater godkender DKK?

DKK godkender sundhedsresultater, der som udgangspunkt er godkendt i undersøgelseslandets kennelklub. Det påhviler ejeren selv at indhente og kontrollere dette i undersøgelseslandets kennelklub. Hvis hunden f.eks. er undersøgt i Holland, så kan resultatet kun registreres i DKK, hvis Hollandsk Kennel Klub godkender resultatet fra undersøgelsen. Vil du være sikker på, at du medsender den rigtige dokumentation for sundhedsstatus, så vil vi bede dig læse følgende om udenlandske sundhedsregistreringer .

Vær opmærksom på, at sundhedsundersøges den udenlandske hund i Danmark, skal der altid købes en rekvisition inden undersøgelsen. Dette kræver, at hunden er oprettet i DKK's system inkl. fødselsdato og ID nummer.

Særligt vedrørende DNA-test

DKK registrerer kun DNA-test, når prøvematerialet er udtaget af en dyrlæge, der har verificeret hundens identitet. Fremgår det ikke af certifikatet, at prøvematerialet er udtaget af en dyrlæge, skal dokumentation medsendes.

Læs mere om DNA test og se liste over godkendte laboratorier

Opdatering af sundhed på udenlandske hunde, som allerede har afkom registreret

Har den udenlandsk hund tidligere fået registreret afkom i DKK, så koster det rekvisitions pris (+evt. oversættelse ved ikke ECVO øjenattester o.l) at få opdateret sundhedsoplysninger på selve hunden – de nuværende priser findes her

Særligt angående engelske og amerikanske avlsdyr

Ønsker du at bruge udstillingspræmiering fra et ikke FCI land som testikelattest, kan der af og til opstå problemer, hvis de ikke er udstillingschampions. Dette skyldes, at disse lande har et anderledes udstillings- og præmieringssystem.

Hundene skal have en placering imellem de 4-5 bedste i sin klasse på en officiel udstilling, svarende til en dansk juniorklasse og opefter.

DKK anbefaler, at hundens testikelstatus kan godkendes af DKK inden parringen.

Med hensyn til engelske udstillingsresultater kan det fra DKK´s side fuldt ud accepteres at hente informationerne fra databaser som Highampress.co.uk eller Fossedata.co.uk

Særligt angående avlsdyr fra Rusland og Belarus

Pr. 31. marts 2022 indfører Dansk Kennel Klub registrerings-stop af udenlandske hunde til avl fra hhv. Rusland og Belarus.

Registreringsstoppet gælder både hanhunde og tævehunde, og registreringsstoppet følger hundene, dvs. at dette er også gældende, selv om der udfærdiges en dispositionserklæring til avl på hunden.

Det betyder, at det er muligt at få registreret kuld efter parring, foretaget naturligt eller ved inseminering, med hunde med RKF eller BCU-nummer frem til og med 31/3-22.

Registreringsstoppet gælder ligeledes FCI-stambogsførte hunde fra andre lande, ejet af personer bosiddende i Rusland eller Belarus.

Hvalpe af parringer foretaget herefter registreres ikke, og det er ikke muligt at søge dispensation til kuldregistrering.

Registreringsstoppet gælder ikke for hunde, der er importeret fra hhv. Rusland/Belarus, som er danskejede og modtaget til registrering i DKK før 31/3-2022.

Registreringsstoppet er gældende indtil videre.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem