MENU

Udenlandske parringer

Skal du parre din hund med en udenlandsk hund, og er det første gang den udenlandske hund anvendes til avl i Danmark? Så kan du her på siden finde hoved og hale i, hvad du som opdrætter skal huske.

Før du parrer

  1. Indsend en kopi af den udenlandske hunds stambog til DKK. Udprint fra databaser eller hjemmesider godtages ikke - medmindre det er fra SKK, NKK eller FKK’s hundedatabaser.
  2. Ejerbevis skal medsendes, hvis ejerens navn ikke fremgår af stamtavlen. (Ejer registreres kun ud fra stamtavlen eller ejerbeviset - ikke ud fra oplysninger anført på diplomer, sundhedsundersøgelser mv.)
  3. Medsend dokumentation for resultater, der skal være opfyldt i henhold til eventuelle avlskrav (f.eks. udstillingspræmiering, testikelattest, HD-bedømmelse eller øjenlysning) ved oprettelse af hunden. Du kan altid finde de gældende avlskrav og anbefalinger for din race her
  4. Indbetal oprettelsesgebyr til Reg. 5035 Konto 1361253 - venligst mærk indbetalingen med hundens stambogsnummer eller navn. Se oversigten over gebyr her

Du skal indsende dokumenterne på den udenlandske hund i god tid. Der kan gå op til 10 hverdage inden registreringen af hunden påbegyndes. For at holde ekspeditionstiden på et fornuftigt niveau, skal al medsendt dokumentation være enten en fotokopi eller en scannet version af originalen. Dokumenterne bedes fremsendes, som vedhæftede filer i pdf eller jpg. Billeder taget med mobiletelefoner eller andre digital kameraer er sjældent læsbare nok.

Hvis ikke andet fremgår under racens avlskrav, skal udenlandske avlsdyr uanset køn, opfylde de samme registrerings- og sundhedskrav som DKK registrerede hunde.

Spørgsmål - svar

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil registrere flere aner på en udenlandsk avlshund?

Når du opretter en udenlandsk avlshund i hundeweb, registreres hunden med to generationers aner (forældre og bedsteforældre). Vil du have registrere yderligere generationer, vil der være et gebyr på kr. 119,- pr. generation. Ønsker du at få registreret DKK-godkendte sundhedsresultater på aner, vil der være et gebyr på kr. 114,- pr. ane.

Hvilke sundhedsresultater godkender DKK?

DKK godkender sundhedsresultater, der som udgangspunkt er godkendt i undersøgelseslandets kennelklub. Det påhviler ejeren selv at indhente og kontrollere dette i undersøgelseslandets kennelklub. Hvis hunden f.eks. er undersøgt i Holland, så kan resultatet kun registreres i DKK, hvis Hollandsk Kennel Klub godkender resultatet fra undersøgelsen. Vil du være sikker på, at du medsender den rigtige dokumentation for sundhedsstatus, så vil vi bede dig læse følgende om udenlandske sundhedsregistreringer .

Husk, at hvis den udenlandske hund undersøges i den danske opdrætters varetægt, så skal der altid købes en rekvisition inden undersøgelsen. Dette kræver, at hunden er oprettet i DKK's system inkl. fødselsdato og-ID nummer.

Særligt vedrørende DNA-test

DKK registrerer kun DNA-test, når prøvematerialet er udtaget af en dyrlæge, der har verificeret hundens identitet. Fremgår det ikke af certifikatet, at prøvematerialet er udtaget af en dyrlæge, skal dokumentation medsendes.

Læs mere om DNA test

Opdatering af sundhed på udenlandske hunde, som allerede har afkom registreret

Har den udenlandsk hund tidligere fået registreret afkom i DKK, så koster det rekvisitions pris (+evt. oversættelse ved ikke ECVO øjenattester o.l) at få opdateret sundhedsoplysninger på selve hunden – de nuværende priser findes her

Særligt angående engelske og amerikanske avlsdyr

Hvis du ønsker at benytte en hund i avlen, der kommer fra et land, som ikke er medlem af FCI, kan der af og til opstå problemer, hvis de ikke allerede er udstillingschampions. Dette skyldes, at disse lande har et anderledes udstillings- og præmieringssystem.

Du kan derfor blive nødt til at skaffe dokumentation for, at avlsdyret opfylder de danske avlskrav - herunder præmieringskravet, som findes i mange racer.

Dette indebærer, at du selv skal bede kennelklubben i ikke-FCI-medlemslandet om dokumentation - husk at indføje oplysninger om hundens registreringsnummer, dato for tilbagemelding samt dine kontaktoplysninger.

DKK anbefaler, at dette er på plads inden parringen. Hundene skal have en placering imellem de 4-5 bedste i sin klasse (i en klasse, der svarer til dansk juniorklasse og opefter).

Med hensyn til engelske udstillingsresultater kan det fra DKK´s side fuldt ud accepteres at hente informationerne fra databaser som Highampress.co.uk eller Fossedata.co.uk

Særligt angående avlsdyr fra Rusland og Belarus

Pr. 31. marts 2022 indfører Dansk Kennel Klub registrerings-stop af udenlandske hunde til avl fra hhv. Rusland og Belarus.

Registreringsstoppet gælder både hanhunde og tævehunde, og registreringsstoppet følger hundene, dvs. at dette er også gældende, selv om der udfærdiges en dispositionserklæring til avl på hunden.

Det betyder, at det er muligt at få registreret kuld efter parring, foretaget naturligt eller ved inseminering, med hunde med RKF eller BCU-nummer frem til og med 31/3-22.

Registreringsstoppet gælder ligeledes FCI-stambogsførte hunde fra andre lande, ejet af personer bosiddende i Rusland eller Belarus.

Hvalpe af parringer foretaget herefter registreres ikke, og det er ikke muligt at søge dispensation til kuldregistrering.

Registreringsstoppet gælder ikke for hunde, der er importeret fra hhv. Rusland/Belarus, som er danskejede og modtaget til registrering i DKK før 31/3-2022.

Registreringsstoppet er gældende indtil videre.

Hvis en hund er danskejet men endnu ikke er registreret i DKK, beder vi dig følge vejledningen, du finder nederst på denne side

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem