MENU

Dansk Champion

Her kan du finde information om, hvordan din hund kan blive Dansk Champion (DKCH).

Sådan bliver din hund Dansk Champion

En hund kan blive dansk eksteriørchampion på to måder, afhængigt af i hvilket land hunden er ejet og registreret:

a. Hunde ejet og registreret i alle lande kan blive dansk eksteriørchampion ved at have opnået 3 danske certifikater (CAC’er) under 3 forskellige dommere. Det sidste certifikat skal være opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder.

b. Hunde ejet og registreret i et FCI-anerkendt land kan blive dansk eksteriørchampion, hvis den efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har opnået nationalt eksteriørchampionat i et FCI-medlemsland. Her gælder, at det danske certifikat ikke behøver at være opnået efter 24-måneders alderen, hvis det udenlandske nationale championat, der udløser det danske championat, er opnået efter at hunden er fyldt 24 måneder. Her er det en forudsætning, at det sidste certifikat til det udenlandske championat er opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder. Det er ikke nok, at den udenlandske kennelklub har bekræftet championatet, efter at hunden er fyldt 24 måneder.

Yderligere krav:

Derudover er der for nogle racers vedkommende prøvekrav, HD-krav eller andre krav for opnåelse af dansk eksteriørchampionat. Disse krav skal naturligvis i begge ovennævnte tilfælde være opfyldt, for at hunden kan blive dansk eksteriørchampion. Det fremgår af DKK’s udstillingsregler, hvilke prøvekrav m.v. der er gældende for en race for at blive dansk eksteriørchampion. Danskejede hunde skal opfylde disse krav. Udenlandsk ejede hunde skal opfylde krav, der af racens specialklub kan sidestilles med de danske krav.

Udstilling

Ansøg om championat

Du kan vælge enten at registrere online eller indsende dokumentation for opnået championat til DKK.

Det er gratis at registrere et dansk championat.

Sådan registrerer du (Online):

 1. Log på "min side" på hundeweb.dk.
 2. Klik på punktet ”Championat” til højre på ”Min side”.
 3. Klik på ”Ny championatansøgning”.
 4. Vælg ”hund fra listen” eller skriv hundens registreringsnummer.
 5. Vælg ”Championat titel” i rulleteksten.
  Er hunden champion i et andet land, så skriv ”titel” og vedhæft herefter dokumentation.
 6. Tilføj ”CERT og evt. prøveresultat” (kun hvis det allerede er registreret på hundeweb).
 7. Hvis hunden netop har opnået sit resultat, kan du tilføje ”resultatet” manuelt.
  Klik på ”Tilføj resultat manuelt”.
  Udfyld billedet med oplysninger om udstilling/prøve, klub, dommer, dato og resultat.
 8. Klik på ”videre”.
 9. Klik på ”Send ansøgning til DKK”.

Ansøgningen afventer herefter DKK’s godkendelse.

Når du modtager en mail fra DKK med bekræftelse på championatet, er det herefter muligt at bestille et diplom mod betaling. Læs mere her.

Ansøg om championat på blanket

 1. Ansøgningsskema
  Indsend ansøgningsskema til DKK’s præmieringsafdeling sammen med evt. kopi af bevis for bestået prøve.
  Du finder ansøgningsskemaet nederst på denne side
 2. Dansk champion ved et cert
  Er din hund blevet dansk champion ved at havde opnået ét dansk certifikat, samt opnået nationalt eksteriørchampionat i et FCI-medlemsland, så skal du sammen med skemaet om championatanmeldelse sende en kopi af hundens stamtavle og dokumentation for, at hunden allerede er national champion.
  Denne dokumentation skal indeholde dato for sidst opnåede titel.
 3. Championats-diplom
  Ønsker du et diplom for dansk eller nordisk eksteriørchampionat skal du indbetale kr. 124,- til DKK og krydse af i feltet "ønskes diplom?" på ansøgningsskemaer.

Er din hund blevet Nordisk Champion, beder vi dig venligst indsende kopi af bekræftelse på championat i minimum 2 andre nordiske lande udover Danmark.

Ansøgningsskema om championat

Udstilling

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem