Registrering af Sort Spids i DKK’s X-REGISTER

Registrering med DKK stamtavle
Sort Spids kan fremstilles på en kuldfremvisning i Klubben for Sort Spids og herigennem opnå godkendelse af stambogsføring. Ansøgning om stambog skal foretages hos Klubben for Sort Spids.
Ældre hunde fremstillet ved kuldfremvisning før 01.09.2021, der har fået udstedt en anetavle af Klubben for Sort Spids, kan ligeledes registreres med en DKK stamtavle.

Ny stamtavle i DKK
Alle fremstillede hunde, som godkendes registreres med en åben stamtavle. Det betyder, at hunden registreres med race, chipnummer, fødselsdato, farve. Anerne vil være blanke og opdrætteren registreres som ukendt, da registreringen er baseret på en evaluering af fænotypen.

Hvad må hunden hedde ved nyoprettelse i DKK ?
Hundens navn må højest være på 50 karakterer i et sammenhængende navn og må ikke have samme for- og efterstavelser. Der må kun benyttes bogstaver.

OBS!
Konvertering af navne Black Lotus bliver til BlackLotus.
Kennelnavne overføres ikke. XX Black Lotus bliver til BlackLotus.
Det er ikke muligt at få ændret hundens navn efter hunden eller kuldet er godkendt og offentliggjort på hundeweb.

Avlsgodkendelse
En Sort Spids kan først indgå i avl, når hunden er avlsgodkendt på en avlsgodkendelse afholdt af Klubben for Sort Spids. Alle parringer skal forlods skriftligt være godkendt af Klubben for Sort Spids.

Racens avlskrav findes her

Hvalperegistrering
Ved registrering af hvalpe henvises til DKK’s procedure på området
se her

Kontaktperson DKK
Marianne Grothe Nielsen
Telefon: 5618 8102
Mail: mani@dkk.dk
Telefontid:
Mandag - fredag 10.00 - 12.00


Kontaktperson Sort Spids
Elisabeth Meinild
Telefon: Tlf. 28 71 71 95
Mail: em@sortspids.dk