For hundeejere  |   For opdrættere  |   Køb hund  |   Stambog  |   Aktiviteter  |   Udstillinger  |   Uddannelse  |   Om DKK  |  

Hund fra udlandet


Nedenstående regler gælder i forhold til registrering i DKK af hund importeret fra udlandet.

Husk at hunden/hvalpen naturligvis også skal opfylde de til enhver tid gældende myndighedsbestemmelser - se mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside om Rejse med kæledyr https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Rejse_med_kaeledyr/Sider/Rejse_med_kaeledyr.aspx .

I forhold til enhver vejledning omkring indførsel – kontakt Fødevarestyrelsen, der er myndighed på området.

Vær derfor opmærksom på rejsereglerne, hvis du køber hvalp i udlandet – eller hvis du køber en hvalp i Danmark, som en anden har importeret:


VIGTIGT – efter anmodning kan DKK kræve at se kopi af hundens pas samt anden relevant dokumentation for lovlig indførsel.


For rutinerede opdrættere med kollegiale kontakter i det pågældende land kan der være god idé i at købe en hund fra udlandet for at få nyt blod ind i avlen. I den forbindelse er der en lang række forhold, man skal være opmærksom på og som man kan læse om nedenfor.


For privatpersoner kan det være meget risikabelt at købe hund fra udlandet. Risikoen for at fusk med papirerne, illegalt importerede hvalpe samt for ikke at kunne komme i kontakt med sælgeren, hvis der viser sig at være noget galt med hunden, har vist sig betydelig.
Handel med hunde over internettet har i adskillige tilfælde vist sig at være indgang til økonomisk plat, hvor køberne er blevet franarret penge.


Registrering af importstambøger (Vær opmærksom på ekspeditionstid på ca. 4 uger.)
DKK følger den af FCI angivne praksis omkring omregistrering af hunde. Det betyder, at hunden beholder sin originalstambog og får tildelt et dansk registreringsnummer, som påføres stambogen.


Importstambogen kan registreres, når alle følgende betingelser er opfyldt:

1.    Hundens FCI-originalstambog indsendes til DKK sammen med skema for DKK-stambogsføring af importeret hund (se dokument nederst) og gebyr. Man kan altså ikke sende en indscannet stambog via en mail.

2.    OBS. Det er vigtigt at skemaet ”Registrering i DKK af importeret hund” udfyldes og medsendes sammen med hundens originale stambog. Skemaet findes nederst på siden.

3.    Stambogen skal være en export pedigree, stemplet export pedigree eller være vedlagt en separat export-dedigree (udlandsgodkendelse) fra hundens/hvalpens hjemlands kennelklub. (Nordiske lande er undtaget).

4.    Ejerbevis skal medsendes hvis ejerens navn ikke fremgår af export-pedigree (stamtavlen).

5.    Identitetsnummeret (tatoveringsnummeret eller chipnummeret) skal fremgå af stamtavlen. (Sverige/USA undtaget, der indsendes kopi af pas).

6.    Ved mere end én ejer, skal den underskriftberettigede ejer opgives til DKK. Den ejer der fremgår som 1. ejer på stambogen skal skrive under på skemaet og herefter angives hvem der skal være ejere af hunden. Den der angives som 1. ejer, bliver registreret som underskriftsberettiget i DKK.

7.    Indbetales gebyr, som medlem af en specialklub, skal kopi af medlemsbevis fra en specialklub medsendes. (bagside af medlemsblad er ikke gyldig dokumentation)


Dansk Hunderegister (lovpligtig)
Anmeldelse til Dansk Hunderegister skal foretages senest, når hunden er 8 uger gammel.
Pligten til at sørge for, at hunden er registreret, påhviler den, der besidder hunden.
Ved indførsel af en hund, der er over 8 uger gammel, påhviler det den, der indfører hunden her i landet, at sørge for, at hunden inden 4 uger efter indførsel er registreret. Dansk Kennel Klub tilbyder at oprette hunden i Dansk Hunderegister hvis der medsendes ekstra kr.125,00 (gebyret til Dansk Hunderegister).

 

Stumphale-erklæringer anerkendes kun for racer, som er optaget på stumphale-positiv-listen. Attesten skal være udstedt af opdrætteres dyrlæge indenfor hvalpens 3 første levedøgn. (gælder ikke engelsk og fransk bulldog og boston terrier).

 

Særregel for hunde fra England
Udover ovennævnte skal kryptorchid attest på faderen til den importerede hund medsendes, medmindre den er engelsk champion eller der tidligere er importeret en hund til Danmark, med den pågældende hund som far.

 

Særregel for hunde fra Tyskland
Udover ovennævnte kræves en VDH-godkendelse (Tysklands hovedklub) af stamtavlen. Gebyret for denne godkendelse jf. nedenfor nævnte priser skal medsendes til DKK, der herefter sørger for og betaler for godkendelsen i VDH. (Anerkennung für das ausland)

 

Særregel for hunde fra Østrig
Den originale stambog fra Østrigsk Kennel Klub skal indsendes, hvis racen ikke har en stambogførende specialklub.
Ellers skal hundens originale stambog udstedt af en Østrigsk specialklub forsynet med stempel og underskrift fra Østrigsk Kennel Klub indsendes.


OBS - Ved importregistrering registreres hunden med 3 generationers aner og hundens egne DKK-godkendte sundhedsresultater. Hvis der skal registreres DKK-godkendte sundhedsresultater på anerne vil der være et ekstra gebyr på kr. 100,00 pr. hund.
Vær opmærksom på, at ansøgningsskemaet herunder altid skal være udfyldt og medsendt sammen med hundens originale stambog, inden den kan registreres.


Ansøgningsskema til Registrering i DKK af importeret hund  
(Skemaet skal udfyldes, underskrives og indsendes sammen med øvrige dokumenter)

Her bor DKK:


Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00 (Omstilling)
56 18 81 55 (informationen)

Betalinger til Dansk Kennel Klub:
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr.: DK 45 50350001361253 SWIFT-kode: JYBADKKK


© Dansk Kennel Klub 2017 | Annoncering på web | Cookies- og privatlivspolitik