MENU

Om foreningen

Dansk Kennel Klub (i daglig tale: DKK) er Danmarks største organisation for hundeejere. Alle slags hundeejere (både med racehunde og andre hunde) og hundeinteresserede uden hund kan være medlemmer. I dag har DKK omkring 30.000 medlemmer.

Historien

DKK blev stiftet i 1897 og er dermed en af Danmarks ældste foreninger.

DKK er formentlig landets største medlemsforening med urafstemning til bestyrelsesvalg.
Bestyrelsen består af 7 personer.

DKK har sæde i Solrød, hvor der er 38 ansatte.
DKK har også sæde på Vilhelmsborg (ved Århus) hvor der er 2 ansatte og endeligt driver foreningen også Hundeaktivitetscenter DKK Ringsted.

Medlem af FCI

Dansk Kennel Klub er – som den eneste danske organisation – anerkendt af den internationale sammenslutning af nationale kennelklubber Fédération Cynologique Internationale (FCI).

FCI er en forkortelse for Fédération Cynologique Internationale (Den Internationale Kynologiske Sammenslutning. Kynologi er læren om hunden).

FCI er en sammenslutning af nationale kennelklubber. FCI anerkender kun én national kennelklub pr. land, og i Danmark er det Dansk Kennel Klub.

FCI blev stiftet den 22. maj 1911 og Danmark blev medlem i 1934.

FCI har i dag 77 fuldgyldige medlemslande, 11 associerede lande og 10 såkaldte kontraktpartnere. Herudover er der etableret et samarbejde med de to store hundelande uden for FCI, USA og England.

Klubbens formål

Stk. 1. Klubbens formål er at skabe interesse for typiske, fysisk og mentalt sunde racehunde. Endvidere er det klubbens formål at varetage hundens og hundeejerens almene interesser i samfundet, herunder ansvarsbevidst deltagelse i friluftslivet.

Stk. 2. Til opnåelse af dette skal klubben bl.a. varetage følgende almennyttige og foreningsrelaterede opgaver:

a. føre Dansk Hundestambog – den af FCI anerkendte stambog
b. virke for fremavl af mentalt og fysisk sunde hunde i samarbejde med veterinære myndigheder og anden ekspertise
c. fremme velfærden for hunden som familiedyr og brugsdyr
d. gennemføre udstillinger, prøver, lydighedstræning, mentalbeskrivelser samt andre aktiviteter til gavn for hund og ejer, herunder uddannelse og undervisning
e. virke for bekæmpelse af sygdomme og arvelige defekter hos hunde i samarbejde med veterinære myndigheder og anden ekspertise
f. fremme ansvarsbevidst færden med hund
g. uddanne undervisere, instruktører, trænere, konsulenter mfl. til gavn for hund og samfund
h. varetage hundens og hundeejernes interesser over for myndigheder og offentlighed i. varetage andre almennyttige formål med relation til hunde
j. udgive et medlemsblad
k. medvirke til oprettelse af og samarbejde med specialklubber for de enkelte racer
l. samarbejde med nationale og internationale organisationer og myndigheder

Medlem af NKU

Nordic Kennel Union, eller Nordisk Kennel Union på dansk, forkortet NKU, består af de nationale kennelklubber i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Siden 1956 har de fem medlemslande i NKU arbejdet vi tæt sammen på tværs - og på trods - af nationale særinteresser for at finde fælles løsninger på vigtige emner indenfor hundesporten.

For eksempel har vi udarbejdet fællesnordiske udstillingsregler, vi har gennemarbejdet fælles sundhedsprogrammer, ligesom vi løbende videreudvikler mulighederne indenfor den nordiske hundesport.

Alle fem medlemslande er også medlemmer af FCI.

NKU's sekretariat skifter hænder hvert tredje år. Pt. ligger værtsskabet hos Island, hvor det vil være placeret frem til udgangen af ​​2024.

Læs mere om NKU og det fællesnordiske hundesamarbejde her; nordic-kennel-union.com

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem