MENU

Bestyrelse

Her finder du oversigten over Dansk Kennel Klubs bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af syv medlemmer, som vælges direkte af foreningens medlemmer. DKK´s bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt og ulønnet.

DKK's betyrelse

Ud af bestyrelsens syv medlemmer repræsenterer tre medlemmer jagthunderacerne, en repræsenterer brugshunderacerne og tre repræsenterer de øvrige racer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år af gangen ved urafstemning. Kandidaterne findes blandt bestyrelsesmedlemmer, der modtager genvalg, og kandidater foreslået af klubbens medlemmer.

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse og drift og træffer afgørelse i alle sager, der ikke udtrykkeligt er henlagt til repræsentantskabet eller urafstemning. I den forbindelse kan bestyrelsen nedsætte udvalg og ansætte de nødvendige lønnede medarbejdere.

Dansk Kennel Klubs bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt og ulønnet.

Henvendelse til bestyrelsen

Al henvendelse til bestyrelsen bedes rettet til direktionen på DKK´s adresse.

Jørgen Hindse

Formand

Kemisk/teknisk uddannelse. Industrilaborant. Indtil 2014, hvor han gik på pension, administrerende direktør i en norsk/dansk virksomhed. Har været direktør i Danmark, Tyskland, Spanien og Sverige. Var i 20 år formand for brancheforeningen i Danmark og i 8 år formand for den Europæiske brancheforening for EPS - Ekspanderet Polystyren. I barndomshjemmet var collie den foretrukne race. Jørgen købte - da han som 24-årig i 1966 havde bygget eget hus - en schæferhund, som han trænede brugshundearbejde med. Opdrættede schæferhunde fra 1970 til 1990. Har ligeledes haft welsh corgi pembroke og senest en cairn terrier.

Medlem af Schæferhundeklubbens avlsråd fra 1971, redaktør af Schæferhundeklubbens medlemsblad fra 1972, medlem af Schæferhundeklubbens bestyrelse fra 1973. Æresmedlem af Schæferhundeklubben. Eksteriørdommer for schæferhunde i 1975 og senere for en lang række racer i FCI gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 5. Er siden 2006 autoriseret som gruppedommer for de 3 nævnte grupper og har dømt udstillinger i flere end 60 lande.

Gennem årene har Jørgen været medlem af en række af DKK's faste udvalg og beklæder - ud over at være formand for bestyrelsen og forretningsudvalget - p.t. formandsposterne i Sundhedsudvalget, Brugshundeudvalget,, Klagenævnet, FCI/NKU-udvalget og er DKK's repræsentant i Dansk Hunderegisters bestyrelse.
Formand for FCI's Europasektion fra 1991 og samtidig medlem af FCI's bestyrelse; poster han fortsat beklæder.

Medlem af DKK's bestyrelse fra 1977 og formand i alle år.
Jørgen er næste gang på valg til DKK's bestyrelse til december 2026.

Lise Møller Frandsen

Næstformand

Indvalgt i bestyrelsen i 2022 repræsenterende jagthunderacerne.
På valg næste gang i 2026.

Birgit Seloy

Kasserer

Indvalgt i bestyrelsen i 2016 repræsenterende øvrige racer.
På valg næste gang i december 2024.
Opdrætter af mops under kennelnavnet Seloy.
Eksteriørdommer for gruppe 2, 3 og 9.

Henrik Johansen

​Bestyrelsesmedlem

Indvalgt i bestyrelsen i 2001 repræsenterende jagthunderacerne. På valg næste gang i december 2024.
Opdrætter under kennelmærket "Dee-Fair" racen labrador retriever, som anvendes til udstilling og jagt.

Harris Jensen

​Bestyrelsesmedlem

Indvalgt i bestyrelsen i 2016 repræsenterende jagthunderacerne. På valg næste gang i december 2024.
Arbejder med stående jagthunde og har haft forskellige racer, hvor kleiner münsterländer og engelsk setter har fyldt mest.

Christina Dyna Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i bestyrelsen september 2023 repræsenterende øvrige racer.
På valg i december 2026.

Annette Bystrup

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i bestyrelsen den 21/11-2023 som suppleant for de øvrige racer.
På valg næste gang i december 2024.

Om DKK

Bestyrelsesmøder

Dansk Kennel Klubs bestyrelsesmøder afholdes normalt 4-6 gange årligt.
Sager, der skal tages op på møderne, skal som udgangspunkt være Dansk Kennel Klubs administration i hænde senest 3 uger inden mødets afholdelse.

Behandlingstid

Når en sag er behandlet, vil der normalt gå minimum 2 uger, inden man kan forvente svar. Behandlingstiden skyldes blandt andet, at referat af mødet først skal være godkendt.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøder i Dansk Kennel Klub afholdes:
1/5-2024
24/6-2024

Referater fra bestyrelsesmøder

Referaterne kan kun læses af DKK-medlemmer og kræver log-in på hundeweb.
Følg linkene nedenfor for at komme til hundeweb for at læse et eller flere af referaterne.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem