MENU

DKK´s repræsentantskab

Repræsentantskabet er Dansk Kennel Klubs højeste myndighed i alle sager, der ikke i henhold til lovene afgøres af bestyrelsen, er genstand for urafstemning eller er henlagt til de af repræsentantskabet valgte nævnøverste ledelse og består af DKK´s bestyrelse, repræsentanter fra DKK´s kredse samt en repræsentant for hver påbegyndt 500 medlemmer af hver samarbejdende specialklub. DKK´s Repræsentantskabsmøde afholdes hvert andet år, næste gang i 2023.

Repræsentantskabsmøde i Dansk Kennel Klub:
Næste repræsentantskabsmøde afholdes i 2025.
Dato: 22/3-2025.

Årsberetning og regnskab 2021-2022 og referat:
Download årsberetninger og regnskab for 2021-2022 (pdf)

Download referat fra repræsentantskabsmøde 18. marts 2023 (pdf)

Uddrag af DKK’s love:
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert andet år (ulige år) – så vidt muligt inden midten af marts måned. Bestyrelsen fastsætter datoen og mødestedet og indkalder i november-nummeret af medlemsbladet repræsentanterne til mødet.
Stk. 2. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde følgende:

 • a. Valg af dirigent
 • b. Valg af 3 stemmetællere
 • c. Formanden aflægger DKK’s årsberetning for de sidste 2 år.
 • d. Kassereren forelægger de reviderede regnskaber for de sidste 2 år til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed samt forelægger budget for de kommende 2 år
 • e. Fastsættelse af diæter, refusioner m.v.
 • f. Bekendtgørelse af resultatet af bestyrelsesvalget samt eventuelt valg af suppleanter til bestyrelsen, jf. § 18, stk. 3 og 4.
 • g. Valg af revisor
 • h. Valg af medlem(mer) og suppleanter samt jurist til disciplinærnævnet
 • i. Valg af repræsentant og suppleant samt jurist til klagenævnet
 • j. Indkomne forslag
 • k. Eventuelt.Følg os på sociale medier

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem