I DKK arbejder vi for at få øget indsigt i hundens mentale egenskaber. Man ved, at hundens mentalitet er arvelig ligesom pelsfarve, højde og eksempelvis ørestilling er det. Mentalbeskrivelsen er således et vigtigt redskab bl.a. for specialklubber, opdrættere og hundeejere, der i praksis arbejder med racernes mentale egenskaber, som ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr, og derfor ønsker at evaluere afkom og lære mere om den enkelte hund.

 
Som DKK-mentalbeskriver arbejder du sammen med andre mentalbeskrivere, og på dagen indgår du i et team af 4 personer. Sammen tester og beskriver I de hunde, som er tilmeldt et mentalbeskrivelsesarrangement i en given specialklub. Som mentalbeskriver lærer du at teste og beskrive hunde af alle typer og racer. Du lærer en masse om adfærd og om at ”læse” og beskrive hunde i forskellige situationer. Du lærer også at udføre rollen som både figurant, beskriver og testleder.
 
Som DKK-mentalbeskriver forventes det at du:
Er positiv og god til at samarbejde og kommunikere.
Er glad for hunde af alle typer - store som små.
Er rask og rørig, da det er et relativt fysisk krævende opgave at være beskriver.
Er mobil samt kan og vil køre til mentalbeskrivelsesarrangementer i dit område.

Tid: (datoer opdateres snarest)
Grundkursus: Efterår 2019
Modul 1: Efterår 2019
Modul 2: Forår 2020
Modul 3: Forår 2020
 
Sted:
Uddannelsesstedet vil være i Jylland. 
Det er en forudsætning, at du kan deltage på ALLE kursusdage for at gennemføre uddannelsen.
Pris: (følger prisen for øvrige kurser i DKK)
Basiskursus: kr. 600,- (der gives merit for opdrætteruddannelsen)
Grundkursus: kr. 1.200,-
Modul 1: kr. 1.200,-
Modul 2: kr. 1.200,-
Modul 3: kr. 1.200,-

Forudsætninger og krav:
For at deltage på uddannelsen skal du opfylde følgende krav:
1. Være medlem af DKK.
2. Have gennemført DKK’s basiskursus, der afholdes af DKK’s kredse (se DKK’s hjemmeside)
3. Indstilles til uddannelse af en specialklub eller en anden mentalbeskriver.
4. Være villig til at bruge adskillige weekender i perioden april-november til test af hunde af alle racer.
 
Tilmelding til uddannelsen:
Er du interesseret i at blive uddannet som mentalbeskriver og deltage aktivt i mentalbeskrivelser i løbet af året, så kontakt din specialklub og bed dem indstille dig til uddannelsen.
Motiveret ansøgning samt indstilling skal fremsendes til udvalgssekretær Pia Paulsen på pipa@dkk.dk.
Motiveret ansøgning skal være os i hænde hurtigst muligt eller senest 31 aug 2019
 
Vil du vide mere?
Vil du vide mere, så gå ind på Dansk Kennel Klubs hjemmeside www.dkk.dk og søg på ”mentalbeskrivelse”.
Her kan du også se filmen om DKK´s mentalbeskrivelse, som er tilgængelig på Youtube. 
Du kan også kontakte udvalgssekretær for mentalbeskrivelsesudvalget Pia Paulsen på pipa@dkk.dk