MENU

Reglement for mentalbeskrivelse

Her kan du finde reglementet for mentalbeskrivelser.

DKK´s udstillingsreglement er også gældende ved mentalbeskrivelsesarrangementer med tilføjelse af nedenstående bestemmelser:

Alle hundeejere har på DKK-udstillinger ret til at udstille hunde, der er stambogsført af DKK eller af en anden klub/organisation anerkendt af FCI. Danskejede hunde skal være stambogsført i Danmark. Importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan af DKK, såfremt den udenlandske stamtavle er godkendt af DKK, få udstedt en standard-"kvittering", der skal medfølge tilmeldingsblanketten. Det er en forudsætning, at ejeren ikke er medlem af en kynologisk forening, der ikke er anerkendt af DKK.

I forbindelse med Hundelovens forbud af 13 hunderacer, er det vigtigt at være opmærksom på regelsættets pkt. 16, som siger, at fra den 1. juli 2010 er det iflg. Hundelovens § 1a og 1b forbudt at besidde, avle og importere de 13 racer, der står opført på Forbudslisten.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem