MENU

For arrangører

Hvis du skal arrangere en mentalbeskrivelse, kan du finde hjælp og vejledning til, hvordan du bedst griber forberedelserne an, og hvad du skal huske - både før, under og efter beskrivelsen - herunder.

Denne side er delt op i to sektioner

I den øverste del af siden kan du finde vejledning til, hvad du skal gøre

 1. i god tid før en mentalbeskrivelse
 2. umiddelbart før
 3. efter mentalbeskrivelsen.

Og i bunden af siden finder du links til de dokumenter, du får behov for, hvis du skal arrangere en mentalbeskrivelse.

I god tid før arrangementet

 • Først skal du som tovholder sikre dig, at du har en specialklub eller anden godkendt arrangør bag dig.
  - Find evt. en eller flere, der vil være behjælpelig med arrangementet både i forberedelsen og på selve dagen, hvor der er en del at gøre.
 • Dernæst skal der findes en dato, hvor I ønsker, at mentalbeskrivelserne skal foregå.
 • Find et egnet eller et i forvejen godkendt område, hvor mentalbeskrivelsen skal foregå.
  - Enten skal et nyt sted findes og godkendes af en af DKK´s teamledere, eller et i forvejen godkendt areal (spørg evt. teamlederen, om vedkommende kender til et godkendt område i nærheden).
 • Book en testbane (selve rekvisitterne) hos en baneholder (en person fra mentalbeskriverteamet, der opbevarer mentalbeskrivelsesbanerne), og aftal hvornår den afhentes og afleveres tilbage.
  - Baneholderene findes på DKK´s liste over mentalbeskriver-teamet
 • Kontakt 4 personer fra DKK´s liste over mentalbeskriver-teamet for at sikre dig, at de kan/vil komme den/de pågældende dag(-e) og beskrive hunde.
  - 1 af de 4 testpersoner skal være teamleder, og der må max. være 1 figurant i teamet.
 • Ansøg DKK om tilladelse til at afholde mentalbeskrivelser den/de pågældende dag(-e).
  I ansøgningen skal du oplyse:
  Arrangør (specialklub)
  Dato
  Sted
  Team (1 teamleder samt 3 beskrivere og evt. 1 figurant og evt. bane)
 • Kontaktperson ved tilmelding
  Evt. om der er fortrinsret for en race (specialklubbens egen race f.eks.).
 • Når ansøgningen er godkendt, får arrangøren/den ansvarlige tilsendt relevante dokumenter pr. mail.
 • Sørg for at gennemlæse alle de dokumenter, der bliver fremsendt fra DKK samt de dokumenter, den arrangementsansvarlige skal downloade fra hjemmesiden inden arrangementet, så intet kommer bag på nogen. Find alle de dokumenter, du skal bruge ved mentalbeskrivelsen, nederst her på siden.
 • Indbetal gebyr for leje af testbanen til DKK, når de relevante papirer om regler, godkendelse og andet er modtaget.
 • Inviter deltagere til mentalbeskrivelsen og oplys om deltagerpris. Annoncer på hundeweb (via sekretæren for mentalbeskriverudvalget), i klubblad, hjemmeside, sociale medier og lign. Evt. oplyse at egne racer har førsteret til pladserne, men at andre kan deltage, hvis der er ledige pladser 1 – 2 uger før.

Når arrangementet er godkendt, og dagen nærmer sig

 1. Skriv til teamet og sikre at aftalen stadig er gældende.
  - Informer om stedet og oplys den nøjagtige adresse samt mobilnummer på den, der befinder sig på pladsen fra morgenstunden.
 2. Udfyld ”hovedet på testskemaet med hundens data og printe 2 testskemaer pr. hund.
 3. Lav en tidsplan til teamet/hundeførerne med dagens program.
  Aftal evt. med teamleder hvornår første hund skal starte, og hvornår der skal være frokost. Hundene sættes almindeligvis på med 45 minutters mellemrum. Frokostpause ca. 30 minutter.
 4. Sende tidsplan til hundeførerne med alle relevante oplysninger: tid og sted.
 5. Sørg for at arrangere personale, der er til stede på dagen.
  Der skal serveres morgenmad med kaffe og the, mælk, frokost og drikkevarer til hele dagen, evt. eftermiddagskaffe og lidt sødt eller frugt. Arrangøren skal derfor udpege en, der står for indkøb, og en, der vil være til stede på testdagen og sørge for forplejningen. Husk at spørge, om der er særlige hensyn til testpersonalets mad (evt. allergi eller vegetar).
 6. Aftal, hvem der fra arrangørens side er til stede for at tage imod hundeførerne fra morgenstunden og noteret, når de ankommer.
 7. Aftal med teamlederen, hvornår teamet skal mødes på pladsen for at opsætte banen, og oplys hvor mange hunde der er tilmeldt. Udsend evt. tidsplanen med hundene til teamet.
  Hold gerne kontakt med teamlederen og opdater om racer og antal.
 8. Informer den lokale politimyndighed om, at der afskydes ca. 40 skud.

På dagen

 1. Sørg for at der er en fra arrangør-teamet til stede på det aftalte sted for beskrivelsen, når beskriver-teamet ankommer. Imens beskriver-teamet sætter banen op, forberedes morgenmaden. Der skal være en stol til alle "personaler" og et bord at spise ved.
 2. Sørg for, at der står en fra arrangør-teamet klar til at tage imod hundeførerne og vise dem, hvor de må lufte hund, hvor de må parkere, og hvor de må opholde sig, imens der beskrives hunde. Vedkommende skal stå klar dagen igennem.
  - Husk, at hundene ikke må være i bilerne på varme dage eller i står under fuld sol.
 3. Teamlederen vil efter morgenmaden informere hundeførerne om, hvordan dagen skal forløbe, og hvilke hensyn der skal være.
 4. Sørg for en person, der skal være ansvarlig for, at frokosten er klar, når beskriver-teamet kommer for at holde frokostpause.
 5. Når alle hunde har været igennem mentalbeskrivelsen, skal teamlederen have overdraget den udfyldte hundeliste, som skal indsendes til DKK.
  - Da det er en officiel liste, så husk at udfylde den, som der står beskrevet i felterne. Det skal være hundenes stambogsnavn og nummer. Ingen kaldenavne på listen.
 6. Når beskrivelsen er afsluttet, får arrangøren de udfyldte skemaer på alle hundene. Disse skal indsendes til sekretær til Pia Paulsen på pipa@dkk.dk.
  - Der vil også være et skema til hver hundefører. Det er op til arrangøren, om hundeførerne skal have udleveret deres skemaer, når hvert enkelt hold har været igennem (delt op i formiddagshold og eftermiddagshold), eller om skemaerne vil blive fremsendt.
 7. Arrangøren/klubben afregner med beskriver-teamet, inkl. kørsel efter statens høje takst.
  - Kan evt. gøres på arrangørens/klubbens egne afregningsbilag. Aftal gerne på forhånd, om beskriverteamet skal have overført beløbet til bankkonto eller udleveret kontanter på dagen - og sørg for at have kontanter med på dagen.

Efter arrangementet

 1. Arrangøren/ betaler registreringsgebyr til DKK, når skemaerne indsendes.
  -I regelsættet står, hvornår hvad skal betales.
 2. Spøgelsesdragter og diverse klude vaskes i sæbe uden parfume og skyllemiddel, tørres og afleveres sammen med testbanen til baneholderen.

Vejledning som PDF

Ovenstående vejledning kan hentes nedenfor som pdf

Sådan arrangeres og afholdes en mentalbeskrivelse 2024

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem