MENU

Hvad er en ønskeprofil?

En ønskeprofil er et vedtaget ”fiktivt resultat” af en mentalbeskrivelse for en enkelt race. Ønskeprofilen udarbejdes i samarbejde mellem specialklubben, der kender racen bedst, og DKK´s mentalbeskriverudvalg, der er eksperter i at beskrive hundens mentalitet. Herunder kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis din race endnu ikke har en ønskeprofil, og hvordan arbejdet med at udvikle den enkelte races ønskeprofil foregår.

Hvad er en ønskeprofil?

En mentalbeskrivelses-ønskeprofil er, som ordet antyder, den mentale profil man ønsker, at racen skal have. Det er altså ikke den profil, man tror racen har, men den profil det er ønskværdigt at racen har set i forhold til racestandarden.
Ønskeprofilen udarbejdes ud fra racens standard og specialklubbens kendskab til racen samt tager afsæt i det, man vurderer er de mest optimale eller ønskværdige reaktioner og afreaktioner for racen ud fra en given situation.

Ønskeprofilen er derfor ikke en ”facitliste”, og mentalbeskrivelsen er ikke en prøve, der skal bestås eller kan dumpes – ønskeprofilen viser de mest ønskelige reaktioner og afreaktioner for hunde af den enkelte race, og viser dermed det, man bør sigte efter at komme tættest på, f.eks. ved valg af avlsdyr, og når man evaluerer afkom.

Fordi alle hunderacer er skabt til forskellige formål og ud fra meget forskellige egenskaber, vil to forskellige racers ønskeprofiler heller ikke være ens.

Har din race ikke en ønskeprofil?

Hvis du ønsker at få mentalbeskrevet din hund, men har din race ikke fået udarbejdet en ønskeprofil, skal du kontakte din specialklub.
Det er specialklubben, oftest avlsrådet, raceledelsen eller andre racefaglige personer i klubregi, der skal tage initiativ til udarbejdelsen af en ønskeprofil.
DKK kan ikke ”tvinge” en specialklub til at udarbejde en ønskeprofil, ligesom DKK´s mentalbeskriverudvalg ikke alene kan udarbejde en ønskeprofil for den enkelte race.

Her kan du se en liste over alle de racer, der pt. har fået udarbejdet en ønskeprofil.

Udarbejdelse af en ønskeprofil

Hvis man som repræsentant for en specialklub, avlsråd eller raceledelse tager initiativ til at udarbejde en ønskeprofil for en race, skal man

  1. Allerførst sætte sig ind i, hvordan en mentalbeskrivelse foregår, og hvad de enkelte momenter i beskrivelsen indebærer. Læs DKK´s folder og se filmen om hvordan en mentalbeskrivelse foregår.
  2. Typisk nedsætter den enkelte specialklub en arbejdsgruppe, der skal arbejde med udarbejdelse af ønskeprofilen.
    Ønsker arbejdsgruppen hjælp til udfyldelse af ønskeprofilen, eller har man spørgsmål, er man velkommen til at kontakte mentalbeskriverudvalgets formand, Helle Mulvad på email: ha.mulvad@gmail.com
  3. Specialklubbens arbejdsgruppe/raceledelse/avlsråd skal i første omgang forsøge at udfylde mentalbeskrivelsesskemaet ud fra kendskab til racen. Find skemaet HER.
  4. Det udfyldte skema fremsendes til mentalbeskriverudvalgets sekretær, Pia Paulsen, på pipa@dkk.dk, der herefter koordinerer et møde mellem specialklubbens repræsentanter og mentalbeskriverudvalget.
  5. Sammen gennemarbejder specialklubbens repræsentanter og mentalbeskriverudvalget ønskeprofilen punkt for punkt. Udvalget har altid på forhånd sat sig grundigt ind i standarden for racen inden et møde, så udvalget er klædt bedst muligt på til at vejlede klubben ud fra udvalgets erfaring med hundens mentalitet.
  6. Er der en underskriftsberettiget fra klubben til stede ved mødet, f.eks. en racerepræsentant eller et bestyrelsesmedlem, vil ønskeprofilen kunne godkendes af DKK på stedet. Alternativt kan den udarbejdede ønskeprofil fremsendes til specialklubben for godkendelse efterfølgende.

Herunder vil vi beskrive i lidt flere detaljer, hvordan arbejdet med en ønskeprofil optimalt set foregår:

Forberedelse af ønskeprofilen

Forbered jer inden et møde med mentalbeskriver-udvalget ved at læse om mentalbeskrivelsen i bl.a. denne artikel fra medlemsmagasinet HUNDEN og denne folder om mentalbeskrivelse.
Der kan evt. indhentes yderligere materiale hos udvalgets sekretær, Pia Paulsen, på email: pipa@dkk.dk.

Se også DKK´s film om, hvordan en mentalbeskrivelse foregår.

Mentalbeskriverudvalget opfordrer altid til, at man som arbejdsgruppe bag udarbejdelsen af en ønskeprofil tager med som observatør ved en mentalbeskrivelse – også gerne af racer, der ikke ligner ens egen.
Når man med egne øjne har set, hvordan en beskrivelse foregår, er det nemmere at forstå, hvorfor og hvordan ønskeprofilen skal udarbejdes. Se her hvornår der afvikles mentalbeskrivelser

Hvad er racens oprindelige udgangspunkt?

Når man skal i gang med at lave en ønskeprofil for sin race, er man nødt til at sætte sig grundigt ind i, hvad det er for en type hund, man har med at gøre.
Derfor bør udgangspunktet være at læse racestandarden. For nogle racers vedkommende står der desværre ikke meget eksplicit om temperament i standarden. Nogle gange står der faktisk slet ikke noget.
Derfor må man i stedet undersøge, hvad racens anvendelsesområde oprindeligt har været. Hvilket formål er racen oprindeligt skabt til at udføre? Dette vil give et indblik i, hvordan dens mentalitet bør være.
Man kan desuden undersøge, hvad der ellers findes af mere eller mindre officielle udtalelser om racens temperament.
Sidst, men ikke mindst, kan man med fordel skele til, hvilken FCI-gruppe racen er placeret i – find grupper og racestandarder HER.
Du kan desuden tage DKK´s bog, "Vælg den rigtige hund", der bl.a. indeholder en grundig beskrivelse af de forskellige hundetyper, i brug.
Det er desuden vigtigt at tage med i betragtningen, hvordan en hund af racen optimalt set kan fungere i et land som Danmark; En bjerghund, som oprindeligt skulle være meget reserveret og ikke nødvendigvis skulle kunne fungere sammen med mennesker og andre hunde, vil konstant være under pres, hvis racen bibeholdes sådan.

Udfyldelse af ønskeprofil-skemaet

Læs skemaet godt igennem og forestil dig, hvor krydserne skal stå, hvis den perfekte hund af racen fandtes. Du skal ikke lade dig distrahere af, hvordan du tror, din egen hund eller de fleste hunde af racen, som du kender eller har kendt, vil/ville reagere.

En mentalbeskrivelse er målrettet unge, ufærdige hunde. En voksen hund vil sandsynligvis få et noget anderledes resultat, fordi den har så meget erfaring og træning, at den ikke længere reagere lige så spontant som de unge hunde.

Hvis racen skal kunne arbejde selvstændigt og være modig, er det naturligvis ikke ønskværdigt for hunden, at den skal have hjælp fra ejeren, før den evt. undersøger en genstand. Derfor skal man i en ønskeprofil for en selvstændig og modig race naturligvis ikke sætte et kryds i det felt, er indikerer, at det er ønskværdigt for racen.

Mener man i specialklubben, at en race over tid har udviklet sig væk fra sit oprindelige formål, og væk fra det, der er skabt til, kan man bruge ønskeprofilen som redskab til at bringe racen tilbage og nærmere hen imod dens oprindelse. For at gøre det, skal man ved udfyldelse af ønskeprofilskemaet krydse af der, hvor racens krydser burde ligge, hvis vi selv kunne bestemme over generne – dermed kan opdrætterne ved vurdering af avlstæver og avlshanner, og ved evaluering af afkom, bruge ønskeprofilen som pejlemærke i forhold til at bevæge racen tilbage mod det, der er skabt til.

Man skal også tænke på, at når man sætter et ønskekryds, vil man i avlen få hunde, der ligger både til højre og venstre for ”det optimale kryds”. Der er jo en normalfordeling, som viser, at et kuld vil have resultater på begge sider. Derfor bør man kunne godtage, at de to nærmeste krydser er ok. Bliver man ved at avle efter ønskeresultaterne, vil gennemsnittet også komme tættere og tættere på ønsket.

Husk hele tiden på, at det er en ung og ufærdig hund, der beskrives. Ønskeprofilen beskriver ikke en voksen, erfaren hund.

Møde med mentalbeskriverudvalget

Mødet mellem specialklubben og mentalbeskriverudvalget vil handle meget om racens anvendelsesområde, og hvad der er skrevet ned forskellige steder om racens temperament. Er den f.eks. skabt til jagt, er det en gårdhund, en alarmhund, en vogterhund, en hyrdehund, en slædehund, en brugshund eller har den oprindeligt været tiltænkt som selskabshund. Det er vigtigt, når vi skal sætte krydser, der beskriver den enkelte race.

Det er vigtigt, at klubben har gjort sig nogle tanker om, hvor de vil hen med avlen. Har man en race, der er for sky, eller har den for meget aggression, kan man tage hensyn til dette i ønskeprofilen.

Krydserne sættes ikke ud fra, hvordan man tror ens egne eller andres hunde af racen reagerer, men hvor man mener, at krydserne, der beskriver den perfekte hund, ville være sat.

Det har også betydning, hvordan hunde af racen vil kunne klare at bo i vores samfund, hvor vi bor forholdsvis tæt, og der ikke er store fredelige områder omkring vores bopæl.
Alle relevante vinkler bliver talt igennem, og mentalbeskriverudvalget hjælper selvfølgelig med forståelse af hvert moments betydning for hunden.

Godkendelse af ønskeprofilen

Så snart den færdige ønskeprofil foreligger, og når specialklubben har godkendt den med en underskrift, bliver ønskeprofilen registreret i DKK.
Herefter vil hundeejerne kunne tilmelde deres hunde til de mentalbeskrivelsesarrangementer, der arrangeres rundt omkring i landet.
Specialklubben vil naturligvis også selv kunne afholde mentalbeskrivelsesarrangementer – enten for klubbens egne racer eller i samarbejde med andre klubber.
Find en vejledning til, hvordan man arrangerer en mentalbeskrivelse HER.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem