I DKK arbejder vi for at få øget indsigt i hundens mentale egenskaber. Vi ved, at hundens mentalitet er arvelig, ligesom pelsfarve, højde og eksempelvis ørestilling er det. Og mentalbeskrivelsen er således et vigtigt redskab bl.a. for opdrætteren, der ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr.

Mentalbeskrivelse af en enkelt hund tager ca. 1 time. Ved afslutning af mentalbeskrivelsen vil testlederen gennemgå hundens reaktioner på de enkelte momenter og svare på spørgsmål.

Hvad er en mentalbeskrivelse?

Mentalbeskrivelsen er ikke en konkurrence, men derimod en beskrivelse af den enkelte hunds reaktioner på en række oplevelser (standardiserede testmodeller). Oplevelser, som hunden ikke kender på forhånd, ikke er trænet på og ikke forventer at opleve. Den adfærd, hunden spontant reagerer med, vil af denne grund overvejende være betinget af medfødte anlæg – og kun i mindre grad af tillærte erfaringer.

Testmodellerne udføres ens hver gang ved alle beskrivelser. Formålet er, at påvirkningerne skal være ens for alle hunde. Derved kan man sammenligne resultaterne på enkelte hunde og sammenholde disse med ønskeprofilen for racen.

Vil du vide lidt mere om, hvordan en mentalbeskrivelse foregår, så læs mere i folderen i linket her og se med i videoen nedenunder: