I DKK arbejder vi for at få øget indsigt i hundens mentale egenskaber. Vi ved, at hundens mentalitet er arvelig, ligesom eksempelvis pelsfarve, højde og ørestilling er det.

En mentalbeskrivelse viser, hvor den enkelte hunds mentale styrker og svagheder ligger. Og både mentale styrker og svagheder er noget, alle hunde har - blot er de sjældent ens. Heller ikke indenfor samme race eller endda samme kuld.

Mentalbeskrivelsen kan således være et vigtigt redskab, du kan bruge - ikke bare som opdrætter, der ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr, men også som aktiv hundesportsudøver og som "helt almindelig" familiehunde-ejer.

Mentalbeskrivelse af en enkelt hund tager ca. 1 time. Ved afslutning af mentalbeskrivelsen vil mentalbeskrivelses-lederen gennemgå hundens reaktioner på de enkelte momenter og svare på spørgsmål.

Hvad er en mentalbeskrivelse?

Mentalbeskrivelsen er ikke en konkurrence eller en prøve, der skal bestås, men er derimod en beskrivelse af den enkelte hunds reaktioner på en række oplevelser, som hunden udsættes for ved brug af standardiserede beskrivelsesmodeller. Det er oplevelser, som hunden ikke kender på forhånd, ikke er trænet på og ikke forventer at opleve.

Derfor vil den adfærd, som hunden spontant reagerer med under beskrivelsen, i overvejende være betinget af medfødte anlæg – og kun i mindre grad af tillærte erfaringer (naturligvis alt efter hundens alder, og hvad hunden ellers har lagret af erfaringer ud fra allerede oplevede situationer på beskrivelsestidspunktet).

Mentalbeskrivelses-modellerne udføres ens hver gang ved alle beskrivelser. Formålet er, at påvirkningerne skal være ens for alle hunde. Derved kan man sammenligne resultaterne på enkelte hunde og sammenholde disse med den såkaldte ønskeprofil, der er udarbejdet for den specifikke race.

Vil du vide lidt mere om, hvordan en mentalbeskrivelse foregår, så læs folderen i linket HER og se med i videoen nedenunder: