Personer til uddannelse som eksteriørdommer udpeges af specialklubbernes bestyrelse blandt interesserede og egnede hundesportsfolk, der er medlemmer af DKK og specialklubben.

Indstillingen skal være omhyggeligt begrundet og indeholde oplysninger om den pågældende persons erfaring inden for opdræt, udstillingsvirksomhed, ringpersonalearbejde, eventuel deltagelse i hunderelateret organisationsarbejde, relevante uddannelser og kurser, samt kontaktoplysninger og fødselsår.

Specialklubbernes bestyrelse skal over for DKK’s eksteriørdommerudvalg kunne anbefale pågældende person ud fra dennes personlige egenskaber, kynologiske viden, samt evne til at udtrykke sig i skrift og tale på dansk samt et af FCI’s officielle sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk).

Indstilling til dommeruddannelse skal være indsendt efter opnået myndighedsalder.

Man er forpligtet til at opretholde medlemskab af den indstillende specialklub og DKK under hele uddannelsesforløbet. En autoriseret eksteriørdommer skal være medlem af DKK ellers bortfalder autorisationen.

Eksteriørdommerudvalget vurderer, om ansøgeren er egnet til at påbegynde uddannelsen, hvilket skal godkendes af DKK’s bestyrelse.

Specialklubbens bestyrelse skal bruge DKK's indstillingsformular som findes nedenfor.