MENU

Eksteriørdommer

Ønsker du at blive eksteriørdommer? Så kan du læse mere om kravene og om hvordan du bliver indstillet til uddannelsen her.

Indstilling til eksteriørdommer

Personer til uddannelse som eksteriørdommer udpeges af specialklubbernes bestyrelse blandt interesserede og egnede hundesportsfolk, der er medlemmer af DKK og specialklubben.

Indstillingen skal være omhyggeligt begrundet og indeholde oplysninger om den pågældende persons erfaring inden for opdræt, udstillingsvirksomhed, ringpersonalearbejde, eventuel deltagelse i hunderelateret organisationsarbejde, relevante uddannelser og kurser, samt kontaktoplysninger og fødselsår.

Specialklubbernes bestyrelse skal over for DKK’s eksteriørdommerudvalg kunne anbefale pågældende person ud fra dennes personlige egenskaber, kynologiske viden, samt evne til at udtrykke sig i skrift og tale på dansk samt et af FCI’s officielle sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk).

Indstilling til dommeruddannelse skal være indsendt efter opnået myndighedsalder.

Man er forpligtet til at opretholde medlemskab af den indstillende specialklub og DKK under hele uddannelsesforløbet. En autoriseret eksteriørdommer skal være medlem af DKK ellers bortfalder autorisationen.

Eksteriørdommerudvalget vurderer, om ansøgeren er egnet til at påbegynde uddannelsen, hvilket skal godkendes af DKK’s bestyrelse.

Specialklubbens bestyrelse skal bruge DKK's indstillingsformular som findes nedenfor.

Elevkursus

Første skridt i uddannelsen som eksteriørdommerelev er det såkaldte elevkursus for eksteriørdommerelever. Elevkurset afholdes efter behov og omfatter:

 • Anatomi, bevægelse og sundhed
 • Standarder
 • Dommerens håndtering af hund
 • Udstillingsregler
 • Kritikskrivning
 • Etik og moral
 • Praktiske aspekter ved dommerhvervet
eksteriordommerUddannelse.jpg#asset:4833

Under kurset bliver eleven løbende vurderet på såvel faglige som personlige egenskaber, og som afslutning på kurset meddeles eleven, hvorvidt kurset er bestået og om eleven kan gå videre med sin uddannelse.

Næste elevkursus

Dato: Næste elevkursus afholdes på DKK's kontor den 26.- 27. oktober 2024.

Afholdes kun hvis der er nok indstillede personer - mindst 12 personer - max 14 personer.

Nye deltagere bliver skrevet op i den rækkefølge, som vi i DKK modtager indstillingerne fra specialklubberne.

Videre uddannelse

Elevtjeneste

Efter bestået elevkursus, skal der udføres elevtjeneste, hvor en dommer i en udstillingssituation vurderer elevens viden om anatomi generelt og specifikt om racer, som eleven er indstillet for, samt elevens personlige egenskaber.

Under elevtjenesten har eleven mulighed for at tilegne sig yderligere viden om racen og at stille dommeren spørgsmål omkring bedømmelse og præmiering, men først efter at dommeren er færdig med bedømmelsen af hele klassen og inden hundene forlader ringen. Ligeledes kan dommeren stille eleven uddybende spørgsmål for at kunne vurdere eleven.

Der skal udføres to elevtjenester under to forskellige dommere. For racer med hårlags-, farve- og størrelsesvarianter skal der udføres to elevtjenester på hver af varianterne.

Når samtlige elevtjenester er udført og godkendt af eksteriørdommerudvalget, indkaldes eleven til aspirantprøvebedømmelse.


Aspirantprøve

Aspirantprøver afholdes efter behov - den enkelte elev vil få nærmere besked.

Ved aspirantprøvebedømmelsen skal aspiranten skrive kritikker på mindst to fremstillede hunde inden for den/de racer, som aspiranten er indstillet for.

eksteriordommerUddannelse2.jpg#asset:4834

Der gives 10 minutter til udarbejdelse af hver kritik, hvorefter der foretages en mundtlig eksamination af ca. 20 minutters varighed.

Hvis aspirantprøvebedømmelsen klares tilfredsstillende, kan uddannelsen fortsættes som dommeraspirant.

Aspiranttjeneste

Aspiranttjeneste

Ved aspiranttjenesten skal aspiranten på en udstilling selvstændigt skrive kritikker på og præmiere de fremmødte hunde i de racer, som aspiranten er indstillet for.
Aspirantkritikkerne skal uden kontakt med dommeren skrive på samme sprog som dommeren dikterer (undtagen ved nordiske dommere, der dikterer på norsk/svensk, hvor der må skrives på dansk). Aspiranten må anvende sekretær, der ikke må være autoriseret eksteriørdommer for de pågældende racer.
Aspirantens præmieringssedler afleveres til ringsekretæren, før dommeren meddeler sin præmiering til udstillerne.

Dommeren kan anmode aspiranten om skriftligt at placere vinderklasserne og derefter diskutere disse med aspiranten, ligesom dommeren kan stille spørgsmål til aspiranten for at prøve aspirantens kynologiske viden generelt og specifikt om de racer, som aspiranten er indstillet for, samt aspirantens personlige egenskaber.

Der skal udføres to aspiranttjenester under to forskellige dommere. For racer med hårlags-, farve-, og størrelsesvarianter skal der udføres to aspiranttjenester på hver af varianterne.

Dansk Kennel Klubs eksteriørdommerudvalg har besluttet at aspiranter skal skrive for følgende antal hunde i racen - se nedenstående:

Antal hunde aspiranten skal skrive på:

Pr. 12. maj 2021 gælder disse regler for aspiranter.

 • Anmeldte i racen under 20 – der skrives for alle hunde – undtagen babyer og hvalpe.
 • Anmeldt i racen mellem 20 – 40 – der skrives på 10 hanner og 10 tæver – undtagen babyer og hvalpe
 • Anmeldte i de antalsmæssige store racer med over 40 tilmeldte – der skrives på 15 hanner og 15 tæver – undtagen babyer og hvalpe
 • Hos Grand Danois skrives der for 10 i hver farvevariant.
 • Hos Pudel skrives for 10 i hver størrelsesvariant.
 • Specialdommeraspiranter skriver for 10 hunde (undtagen babyer og hvalpe) – udvalgt af dommeren på klasser og køn. Liste over specialdommeraspiranter finder du her: Special dommeraspirant

Eksteriørdommerudvalget vurderer aspirantarbejder og dommerudtalelser og indstiller godkendte præstationer til dommerautorisation af DKK’s bestyrelse.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem