I rallylydighed skal hund og fører gennemføre en bane, som er designet af en rallydommer.
Dommeren beder føreren starte, hvorefter hund og fører i deres eget tempo gennemfører en bane med bestemte momenter (10 - 20 stk. afhængig af niveauet). Ethvert af disse momenter er angivet med et skilt, der angiver, hvilken øvelse der skal vises.

Bedømmelsen er ikke så streng som ved traditionelle lydighedsprøver.

Teamet, der består af hund og fører, bevæger sig fortløbende i et raskt, men normalt, tempo med hunden under kontrol og indenfor en afstand af ½ meter fra førerens venstre side.

Der bliver lagt vægt på samarbejdet mellem hund og fører både under de enkelte øvelser og på vejen mellem øvelserne, men der kræves ikke en perfekt ”plads” position.

Efter at dommeren har kommanderet ”fremad”, skal teamet selvstændigt gennemføre hele den nummererede bane korrekt. Den ubegrænsede kommunikation fra føreren til hunden skal fremmes og ikke straffes. Det er tilladt for føreren at tale, rose, opmuntre, klappe i hænder eller på låret og bruge ethvert verbalt udtryk til opmuntring, hvis der ikke tydeligt er angivet andet i disse regler.

Flere kommandoer og/eller tavse signaler hvor den ene eller begge arme bruges, er tilladt. På intet tidspunkt behøver førerens arme at holdes i nogen særlig position. Føreren må dog ikke berøre hunden eller foretage fysiske korrektioner. Højlydte eller truende kommandoer eller skræmmende adfærd vil blive straffet til enhver tid.

Læs meget mere om reglerne for rallylydighed her:

REGLEMENT FOR RALLY 2022

  • Skiltene skal placeres så der er mindst 3 meters afstand imellem øvelsesområderne for to på hinanden følgende øvelser.
  • Overgangsordningen for at opnå titlen RSM (Rally Senior Mester) er slut, og derfor er titlen udgået af beskrivelsen.

OBS:

I Rallyreglementet står: "Ingen ved prøven fungerende dommer kan anmelde hund, fremføre eller lade fremføre hund til prøve i den ring han/hun selv dømmer på den pågældende prøve."

Rallyudvalget har for 2022 givet en generel dispensation fra denne regel.

Det betyder at rallydommere kan stille til prøve i samme ring som de selv dømmer i. Det skal altid ske efter aftale med arrangøren, så der kan tages hensyn til det ved planlægningen.

REGLEMENT FOR RALLY 2021

OBS - Tilføjelse side 9 d. 22/4 2021 - gældende for kvalifikationsprøver til ÅH 2022:

  • ÅH kvalifikationsprøver der ansøges om, skal opslås uden begrænsninger på antal deltagere opdelt pr. klasse.
  • Der kan ansøges om kvalifikationsprøver til Årets Hund, hvor man ikke udbyder alle klasser. Hvis en ÅH prøve uden alle klasser ikke er fuldtegnet når fristen er udløbet (1 måned før afholdelse), må man åbne for en eller flere af de øvrige klasser; disse tæller ikke til Årets Hund.