6/4 2022

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE RALLYDOMMER I DKK?

Der afholdes over 100 rallyprøver om året i DKK-regi, og der er derfor brug for flere rallydommere.

Vores forventninger til dig – udover at du selvfølgelig skal være medlem af DKK - som kommende rallydommer, er:

· Du brænder for rally.

· Du er aktiv i rally, med god erfaring helst også fra championklasse.

· Du synes det er sjovt at iagttage rally og vurdere, om øvelser udføres efter reglerne eller ej. Måske underviser du i rally, det er dog ikke noget krav.

· Du er udadvendt og synes det er spændende at forberede og gennemføre rallykonkurrencer.

· Du lader dig ikke let stresse. Du skal i løbet af en banegennemgang forholde dig til en masse detaljer, og kunne notere, hvad der koster point, og hvad der ikke gør.

· Du synes det er sjovt at give konstruktive tilbagemeldinger til deltagerne.

· Du bør have gennemført DKKs basiskursus samt DKKs Adfærds- og håndteringskursus, men det er ikke et krav, og vi dækker noget af indholdet på elevkurset.

Hvis du synes det lyder spændende, så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig!

Alle ansøgninger behandles af DKKs rallyudvalg, som udvælger de kandidater, som efter godkendelse i DKKs bestyrelse kan gå i gang med rallydommeruddannelsen.

Du kommer igennem følgende forløb:

· Du skal sætte dig grundigt ind i Rallyreglementet så du har en grundig forståelse for alle de regler, som gælder for gennemførelse af rallyprøver og bedømmelse af ekvipager.

· Du skal sættes dig grundigt ind i Øvelsesbeskrivelserne og reglerne for fradrag, så du har en god forståelse af, hvad der er i overensstemmelse med reglerne, og hvad der skal trækkes for, og hvor meget.

· Du skal deltage i et obligatorisk heldags elevkursus, som planlægges under hensyntagen til godkendte ansøgere. Her kommer vi ind på ”alt” omkring det at være dommer, og du kommer til at dømme nogle ekvipager og give feedback.

· Du skal gå elev mindst to gange hos erfarne dommere, så du får et godt indblik i, hvordan det er at dømme.

· Du skal gå aspirant mindst tre gange hos erfarne dommere, hvor du skal dømme uafhængigt af den officielle dommer, jeres bedømmelser sammenholdes og du skal kunne redegøre for større afvigelser i bedømmelserne.

· Du skal gennemføre en praktisk dommereksamen, hvor du skal designe baner, opstille baner, og bedømme 16-20 ekvipager, helt som om det var en officiel prøve. Du bliver bedømt af to censorer.

· Hvis alt ovenstående forløber tilfredsstillende, bliver du indstillet til godkendelse som dommer hos DKKs bestyrelse.

Hvis du er interesseret, så send en ansøgning eller evt. spørgsmål til Lonni Prirsching (LoPr@dkk.dk).

Ansøgningsfristen er søndag den 31. juli 2022.

_______________________

24/2 2022

I Rallyreglementet står: "Ingen ved prøven fungerende dommer kan anmelde hund, fremføre eller lade fremføre hund til prøve i den ring han/hun selv dømmer på den pågældende prøve."

Rallyudvalget har for 2022 givet en generel dispensation fra denne regel.

Det betyder at rallydommere kan stille til prøve i samme ring som de selv dømmer i. Det skal altid ske efter aftale med arrangøren, så der kan tages hensyn til det ved planlægningen.


26/6 2021

Vedr.: Kvalifikationsprøver til DM i Rally 2022 og Årets Hund i Rally 2022

Rallyudvalget har et ønske om, at der kommer endnu mere fokus på Årets Hund konkurrencen, så det bliver en konkurrence over et kalenderår. Kvalifikationsprøverne til årets Hund 2022 afvikles derfor i perioden 1. januar – 31. december 2022 og finalen i januar 2023.

Fristen for at søge om kvalifikationsprøver for 2022 forlænges derfor til 1. november 2021.

Endelig er det besluttet, for at skabe fokus på DM og Årets Hund som to forskellige konkurrencer, at en kvalifikationsprøve fra den 1. januar 2022 enten kan kvalificere til DM eller til Årets Hund, ikke til begge dele.

_________


22/4-2021

Tilføjelse side 9 i rally reglementet d. 22/4 2021 - gældende for kvalifikationsprøver til ÅH 2022:

 • ÅH kvalifikationsprøver der ansøges om, skal opslås uden begrænsninger på antal deltagere opdelt pr. klasse.
 • Der kan ansøges om kvalifikationsprøver til Årets Hund, hvor man ikke udbyder alle klasser. Hvis en ÅH prøve uden alle klasser ikke er fuldtegnet når fristen er udløbet (1 måned før afholdelse), må man åbne for en eller flere af de øvrige klasser; disse tæller ikke til Årets Hund.


__________

25/3-2021

Kunne du tænke dig at blive rallydommer i DKK?

Der afholdes over 100 rallyprøver om året i DKK-regi, og der er derfor brug for flere rallydommere.

Vores forventninger til dig – udover at du selvfølgelig skal være medlem af DKK - som kommende rallydommer, er:

 • Du brænder for rally.
 • Du er aktiv i rally, med god erfaring helst også fra championklasse.
 • Du synes det er sjovt at iagttage rally og vurdere, om øvelser udføres efter reglerne eller ej. Måske underviser du i rally, det er dog ikke noget krav.
 • Du er udadvendt og synes det er spændende at forberede og gennemføre rallykonkurrencer.
 • Du lader dig ikke let stresse. Du skal i løbet af en banegennemgang forholde dig til en masse detaljer, og kunne notere, hvad der koster point, og hvad der ikke gør.
 • Du synes det er sjovt at give konstruktive tilbagemeldinger til deltagerne.
 • Du bør have gennemført DKKs basiskursus samt DKKs Adfærds- og håndteringskursus, men det er ikke et krav, og vi dækker noget af indholdet på elevkurset.

Hvis du synes det lyder spændende, så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig!

Alle ansøgninger behandles af DKKs rallyudvalg, som udvælger de kandidater, som efter godkendelse i DKKs bestyrelse kan gå i gang med rallydommeruddannelsen.

Du kommer igennem følgende forløb:

 • Du skal sætte dig grundigt ind i Rallyreglementet så du har en grundig forståelse for alle de regler, som gælder for gennemførelse af rallyprøver og bedømmelse af ekvipager.
 • Du skal sættes dig grundigt ind i Øvelsesbeskrivelserne og reglerne for fradrag, så du har en god forståelse af, hvad der er i overensstemmelse med reglerne, og hvad der skal trækkes for, og hvor meget.
 • Du skal deltage i et obligatorisk heldags elevkursus, som planlægges under hensyntagen til godkendte ansøgere. Her kommer vi ind på ”alt” omkring det at være dommer, og du kommer til at dømme nogle ekvipager og give feedback.
 • Du skal gå elev mindst to gange hos erfarne dommere, så de får et godt indblik i, hvordan det er at dømme.
 • Du skal gå aspirant mindst tre gange hos erfarne dommere, hvor du skal dømme uafhængigt af den officielle dommer, jeres bedømmelser sammenholdes og du skal kunne redegøre for større afvigelser i bedømmelserne.
 • Du skal gennemføre en praktisk dommereksamen, hvor du skal designe baner, opstille baner, og bedømme 16-20 ekvipager, helt som om det var en officiel prøve. Du bliver bedømt af to censorer.
 • Hvis alt ovenstående forløber tilfredsstillende bliver du indstillet til godkendelse som dommer hos DKKs bestyrelse.

Hvis du er interesseret, så send en ansøgning eller evt. spørgsmål til Lonni Prirsching (LoPr@dkk.dk).

Ansøgningsfristen er søndag den 11. april 2021.

_______________________________

12/3-2021

Yderligere dispensation

På baggrund af de gode erfaringer med de dispensationer, som Rallyudvalget har givet til afholdelse af prøver i forbindelse med forsamlingsloft mv. gives på forsøgsbasis, generel dispensation for resten af 2021, og forventes derefter indarbejdet i reglerne. Dvs.For rallyprøver, der ikke kvalificerer til DM eller Årets Hund gælder i 2021:

 1. Fristen for at søge om prøver ændres fra mindst 2 måneder til mindst 2 uger.
 2. Det er ikke et krav at alle klasser udbydes, dog skal Junior udbydes hvis Begynder udbydes.
 3. Hvis baner udsendes kl. 21-22 dagen inden, må tid til banegennemgang reduceres fra 10 til 5 minutter, dog max 10 deltagere pr. banegennemgang.

______________25/11-2020. Opdateret 21/12-2020

Rallyudvalget har givet generel dispensation, hvis der ansøges om prøver, mens forsamlingsforbuddet er højest 20, til:

1. Prøver med alle klasser må overholdes over 2-3 dage.
2. Prøver, der afvikles på en dag, må afholdes uden at alle klasser udbydes.
3. Man må offentliggøre baner pr. mail/i Facebook-gruppe, på dagen eller tidligst kl. 21:00 dagen før.

4. Man må reducere tiden til banegennemgang (men der skal være banegennemgang) for at spare tid på dagen. Det forudsætter at banerne er offentliggjort senest 1 time inden prøven. Deltagerne skal være informerede på forhånd, så de kan beslutte, om de vil deltage på de vilkår.

Punkt 2. og 4. gælder ikke prøver, der kvalificerer til DM eller Årets Hund.

_________________

20/3-2020

Rally og Coronavirus

DKK følger situationen vedrørende Coronavirus tæt, og har en officiel side om dette https://www.dkk.dk/alle-emner/sundhed-og-sygdom/coronavirus

I Rallyudvalget følger vi også udviklingen nøje, og har allerede måtte forholde os til de første ansøgninger om at flytte prøver begrundet i regeringens udmeldinger.

Ansøgning om rallyprøver skal altid ske via Rallyudvalgets sekretær Lonni Prirsching lopr@dkk.dk. Det samme gælder flytning af prøver. Det er normalt ikke et problem at flytte en prøve, bare man har de nødvendige aftaler på plads, og forudsat prøverne ikke ligger tæt på andre rallyprøver samme dag.

Når det er prøver, der kvalificerer til DM, Årets Hund og landsholdet, skal Rallyudvalget involveres.

Rallyudvalget har aftalt følgende regler for flytning af prøver i den aktuelle situation.

 1. Godkendte prøver til DM, kan flyttes til og med afholdelse den 12. juli 2020. Dvs. at fristen for kvalifikationsprøver til DM 2020 er rykket 12 dage.
 2. Godkendte prøver der tæller til Årets Hund, kan flyttes til og med afholdelse den 12. september 2020.
 3. Godkendte prøver til landsholdskvalifikation, kan flyttes til og med afholdelse den 8. august 2020.
 4. Der godkendes ikke nye prøver, der til tæller til DM 2020, Årets Hund 2020 eller til landsholdet 2020. De ovennævnte deadlines indebærer derfor, at DM-kvalifikationen afgøres 12. juli, kvalifikation til årets hund 12. september og landsholdskvalifikation den 8. august 2020, baseret på de prøver, der er opslået i dag og under hensyntagen til, at de kan flyttes jf. punkt 1-3 ovenfor.
 5. Ingen kan sige, hvornår normal prøveaktivitet kan finde sted igen. Hvis der ikke er mulighed for at holde kvalifikationsprøver inden 1. juni 2020, har Rallyudvalget besluttet at dispensere for kravet om, at der skal være to tællende kvalifikationsresultater til DM i juniorklasse og seniorklasse. Dvs. at man kan opnå DM-kvalifikation i de to klasser med ét kvalificerende resultat. Det gælder også hvis der i værste fald ikke afholdes flere DM kvalifikationsprøver til DM 2020.

På Rallyudvalgets vegne

Paul Lysholdt


TILMELD DIG DKK´S NYHEDSBREV

Er du interesseret i at blive opdateret løbende om, hvad der sker indenfor DKK-Rally?

tilmeld dig DKK´s nyhedsbrev her

Tilmeld dig med navn, adresse og email og klik af ud for det eller de aktivitetsområder, du er interesseret i at følge med i.

Vi lover ikke at fylde din indbakke med ligegyldigheder.

Men fortryder du alligevel din tilmelding til vores nyhedsbrev, kan du til hver en tid nemt afmelde igen.

Det gør du i bunden af det seneste nyhedsbrev, du har modtaget fra os. Her kan du også ændre dine præferencer, hvis der er andre interesseområder, du hellere vil høre fra.

12/6 2019

Nordisk rallychampion (NORDRLCH)

Nordisk rallylydighedschampionat tildeles den danske rallychampion (DKRLCH), der har opnået rallychampionat i yderligere to af de nordiske lande.


7/3 2019

DKK indførte pr. 3. januar 2019 seniorklassen i rally med ikrafttræden 1. maj 2019. Prøver, der afholdes fra og med 1. maj 2019, skal tilbyde seniorklasse, med mindre de er slået op før 3. januar 2019; i sidstnævnte tilfælde arrangøren vælge at tilbyde seniorklasse. Prøver, der afholdes før 1. maj 2019, må ikke tilbyde seniorklasse som officiel klasse.


24/1 2019

Som noget nyt kan der erhverves KBH vinder titel i alle klasser. Titlen gives til 1. vinderen af hver klasse søndag i Ballerup.

8/1 2019

De nye skilte og øvelsesbeskrivelser er nu lagt på hjemmesiden, og findes under "Rallyskilte og -øvelser"

Der er opslået 2 informationsmøder omkring de nye skilte.

Begge arrangementer er fyldt, men DKK laver live-streaming af begge møder.

Disse kan følges i facebook gruppen "Rally-lydighed" som er åben for alle.


26/2 2018

Skilteudvalg

DKKs rallyudvalg har sammen med DcHs rallyudvalg etableret et skilteudvalg, der skal komme med oplæg til nye skilte og flytning af eksisterende skilte til andre klasser.

Når oplæg fra skilteudvalget er godkendt, vil der i god tid blive meldt ud om ændringer og eventuelt afholdt orienteringsmøder, så der er tid til at træne nye øvelser.