12/6 2019

Nordisk rallychampion (NORDRLCH)

Nordisk rallylydighedschampionat tildeles den danske rallychampion (DKRLCH), der har opnået rallychampionat i yderligere to af de nordiske lande.



7/3 2019

DKK indførte pr. 3. januar 2019 seniorklassen i rally med ikrafttræden 1. maj 2019. Prøver, der afholdes fra og med 1. maj 2019, skal tilbyde seniorklasse, med mindre de er slået op før 3. januar 2019; i sidstnævnte tilfælde arrangøren vælge at tilbyde seniorklasse. Prøver, der afholdes før 1. maj 2019, må ikke tilbyde seniorklasse som officiel klasse.


24/1 2019

Som noget nyt kan der erhverves KBH vinder titel i alle klasser. Titlen gives til 1. vinderen af hver klasse søndag i Ballerup.

8/1 2019

De nye skilte og øvelsesbeskrivelser er nu lagt på hjemmesiden, og findes under "Rallyskilte og -øvelser"

Der er opslået 2 informationsmøder omkring de nye skilte.

Begge arrangementer er fyldt, men DKK laver live-streaming af begge møder.

Disse kan følges i facebook gruppen "Rally-lydighed" som er åben for alle.



26/2 2018

Skilteudvalg

DKKs rallyudvalg har sammen med DcHs rallyudvalg etableret et skilteudvalg, der skal komme med oplæg til nye skilte og flytning af eksisterende skilte til andre klasser.

Når oplæg fra skilteudvalget er godkendt, vil der i god tid blive meldt ud om ændringer og eventuelt afholdt orienteringsmøder, så der er tid til at træne nye øvelser.