Vejledning i afholdelse af HTM-konkurrence 

Ønsker du at afholde et HTM-stævne, skal du udfylde og indsende en ansøgning om afholdelse til DKK. Du skal benytte denne blanket: