MENU

Socialisering og miljøtræning

Tillid til mennesker er ikke medfødt, det skal læres. Og det skal læres gennem positive oplevelser, mens hvalpen er ung. Læs mere om, hvordan DKK anbefaler at gribe socialisering og miljøtræning af hvalpen an.

8 uger gammel

Hvalpen må tidligst forlade sin mor (tæven), når den er fyldt 8 uger. Derfor er det opdrætterens ansvar at give hvalpene de første gode oplevelser med både børn og voksne allerede mens de er helt små. Det kalder man ”socialisering”. Mens hvalpen er hos opdrætteren begynder hvalpen også at vænne sig til miljøet omkring den. I takt med at den bliver mere mobil kommer den mere omkring og oplever lyde og ting i det omkringværende miljø. Det kalder man ”miljøtræning”.

Fagre nye verden

Når hvalpen flytter fra sin mor og kommer til dig og dens nye hjem, så udvides dens verden igen. Det vil i praksis sige, at hvalpen skal lære at endnu flere venlige, fremmede mennesker, andre hunde og dyr at kende samt at færdes i nye miljøer, som nu også bliver en del af dens verdensbillede. Du skal altså fortsætte den socialisering og miljøtræning som opdrætteren har startet.

Hemmeligheden bag vellykket prægning og socialisering af hvalpen er at prøve at se verden med hvalpens øjne. Hvad ser underligt ud i hvalpehøjde? Hvad kunne virke skæmmende for en hund? Og tænk over hvad du gerne vil have, at hunden er tryg ved som voksen? (Køre i bil eller bus, besøg hos venner, med i byen, færdes i trafik, omkring katte eller heste, blandt mange mennesker osv.)


Sørg for, at hvalpen får flest mulige positive oplevelser inden den er et år gammel. De første ca. 6 mdr. er de vigtigste, det er nemlig i denne periode, at hvalpen er specielt modtagelig for de nye indtryk. De positive - og negative! - indtryk hvalpen får i denne periode, vil den bruge som en slags reference, når den senere i livet befinder sig i en lignende situation. Man kan lidt populært sige, at når hvalpen oplever noget nyt, så laver hvalpens hjerne en hurtig scanning af harddiske (hukommelsen) - har den set / oplevet noget lignende tidligere – og var det en god eller dårlig oplevelse? Resultatet af denne ”scanning” angiver hvalpens sindsstemning i mødet med det nye.

Og præcis derfor er det vigtigt, at hvalpen får mange gode oplevelser i dens første leveår. Det første år med hunden kan virke noget krævende, men anstrengelserne belønnes, idet du de næste mange år kan glæde dig over en venlig, tryg, veltilpasset og velfungerende hund. God fornøjelse!

Systematisering af hvalpens socialisering- og miljøtræning

Hundes tillid til børn og voksne, fremmede hunde og nye steder er ikke medfødt - det skal tillæres! Som opdrætter og hundeejer, skal vi tage aktiv del i denne læringsproces, således at hunden, kan vokse op og blive en tillidsfuld overfor mennesker og tryg i fremmed miljø.

Når vi lærer hvalpe og unghunde, at være trygge ved mennesker, fremmede hunde og andre sociale væsner, så kalder vi det for socialisering. Når vi tilvænner hvalpe og unghunde forskellige ting i vores omgivelser - trafik, lyden af støvsuger, glatte gulve mv. – så kalder vi det for miljøtræning. Denne vigtige socialisering og miljøtræning skal starte hos opdrætteren og skal fortsætte hos den nye familie, når hvalpen eller unghunden flytter fra tæven og opdrætteren.

Se verden med hundens øjne

Hemmeligheden bag vellykket socialisering og miljøtræning af hunden, er at starte læringen og tilvænningen, mens hvalpen er helt ung. Man skal ikke presse og stresse hvalpen, men i roligt tempo give den positive oplevelser med mennesker og miljø i løbet af det første leveår. De oplevelser hvalpen og unghunden får i løbet af det første leveår er meget vigtige. Oplevelserne lagres i hundens hukommelse og bruges som en slags referenceramme resten af dens liv.

Udeblivelsen af gode oplevelser påvirker den voksne hund negativt

En hund der, som hvalp, kun har haft få oplevelser med fremmede mennesker vil være mere sky og tilbageholdende end en hund, der som hvalp har haft flere gode oplevelser med fremmede mennesker. Det samme gælder for gode oplevelser i fremmed miljø. Det er meget lettere at lære en hvalp at være tryg ved at køre i bil eller bus, end at skulle prøve at lære hunden det som voksen. Udeblivelsen af gode oplevelser påvirker altså den voksne hund negativt.
Man kan altså ikke senere erstatte oplevelser, som hunden skulle have haft som hvalp. Men ved en ihærdig, målrettet og vedvarende indsats, kan man give hunden gode oplevelser og derved styrke dens selvtillid. Det kan virke noget krævende, men anstrengelserne belønnes og man kan glæde sig over, at hunden bliver mere veltilpasset og velfungerende.

Brug skemaet til planlægning og som logbog

Når du skal planlægge tilvænningen, så prøv at se på omgivelserne i hundehøjde og med hundens øjne. Begynd med korte og positive møder med fremmede mennesker og dyr samt ture rundt i de udendørs omgivelser. Hvalpe og unghundes medfødte nysgerrighed gør, at de gerne vil udforske omgivelserne, og det skal du støtte den i. I takt med de positive oplevelser vil hvalpens selvtillid vokse, og snart vil hvalpen tillidsfuldt følge dig hvor end du går.
Hvis hunden får en knap så god oplevelse i en situation, så sørg for at opveje den uheldige oplevelse, ved at give hunden flere gode oplevelser i samme situation, så vil hunden primært forbinde situationen med det positive.
I socialiserings- og miljøtræningsskemaet herunder kan du hente inspiration til, forskellige typer af oplevelser med mennesker, dyr og med at færdes i forskellige miljø. Sæt et lille mærke i skemaet hver gang du og din hund har haft en positiv oplevelse.

God træning!

Se DKK´s film ”Forstå din hund” og få mere inspiration til en god start med hunden:

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem